گزارش‌های روزانه بازدید:244 تاریخ نشر:2019-07-20

اولویت های کاری کمیته دادخواهی حقوق اشخاص دارای معلولیت برای شش ماه آینده به تصویب رسید.

 

تاریخ : 15 جولای 2019

 جلسه کمیته دادخواهی حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفرت مرکزی کمیته سویدن برای افغانستان تدویر یافته و روی اولویت های کاری این کمیته با درنظر داشت برنامه استراتیژیک و برنامه عمل سالانه کمیته بحث و مورد توافق قرار گرفت.

 در این جلسه که ابتدا با تلاوت ایات چند از کلام الله مجید شروع شد، ابتدا اقای محمد علی محبتی سکرتر کمیته دادخواهی و هماهنگ کننده بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اجندی جلسه را قرائت نموده و از میزبانی مسئولین محترم کمیته سویدن نیز که عضو کمیته دادخواهی حقوق اشخاص دارای معلولیت بوده ابراز تشکری نموده و سپس اعضای کمیته با مرور برپلان عمل سالانه این کمیته اولویت های که باید اعضای کمیته دادخواهی حقوق اشخاص دارای معلولیت در شش ماه آینده بالای ان تمرکز نمایند بحث و تبادل نظر نمودند و هم چنان در ضمن برنامه روی پلان استراتیژیک مقام ولایت کابل که در برنامه شان برای اولین بار روی مسایل حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت نکات مثبتی امده است بحث نموده و چنین فیصله به عمل امد که اعشای کمیته دادخواهی حقوق اشخاص دارای معلولیت با جناب والی صاحب کابل در زمینه تطبیق بهتر پلان استراتیژیک ان ولایت صحبت نموده و نقش اعضای کمیته دادخواهی حقوق اشخاص دارای معلولیت برجسته شود.

لازم به تذکر است که اولویت های کمیته دادخواهی حقوق اشخاص دارای معلولیت تمرکز روی پروسه تصویب تعدیلات در قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت در مطابقت با کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت ،پیگیری پروسه توشیح و چاپ میثاق مراکش، فعال شدن مطبعه بریل ،استخدام اشخاص داری معلولیت واجد شرایط در بخش های از کمیسیون محترم انتخابات و وارد نمودن معلومات رای دهندگان از نظر داشتن معلولیت و... بوده و این فعالیت ها به صورت جمعی از طرف اعضای کمیته دادخواهی با هماهنگی سکرتریت کمیته دادخواهی اجرا می گردد.


بازنشر این مطلب