گزارش‌های روزانه بازدید:398 تاریخ نشر:2019-08-01

تدویر کارگاه آموزشی " نقش شورای رضاکار در حمایت از حقوق بشر" در ولایت فاریاب

بخش آموزش حقوق بشر دفتر ولایتی فاریاب، جهت نهادینه سازی ارزش های حقوق بشر و حمایت از قشر آسیب پذیر به ویژه ( زنان، اطفال  و اشخاص دارای معلولیت) در سطح ولسوالی ها و مناطق دوردست کارگاه آموزشی دو روزه تحت عنوان " نقش شورای رضا کار در حمایت از حقوق بشر"  را با اشتراک  (۳۶)  تن بشمول (۱۵ زن و ۲۱ مرد) از اعضای شورای  رضاکار حقوق بشر ولسوالی های اندخوی، پشتون‌کوت و کوهستان  به‌ تاریخ ۶ الی ۷ اسد سال ۱۳۹۸ در سالن  کنفرانس های این دفتر،  تدویر نمود.

 برنامه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید توسط یک تن از اشتراک کنندگان آغاز و سپس محترم سارا " قاسمی" آمر بخش آمبودزمن ضمن خوش آمدید گویی چنین افزود: اعضای شورا در نهادینه سازی ارزش های حقوق بشر و حمایت از قربانیان نقض حقوق بشری در سطح ولسوالی های  این ولایت،  نقش مهم و کلیدی داشته باید بیطرفی و استقلالیت خویش را در جریان کار های خویش حفظ نمایند چونکه هدف از ایجاد شورا، گسترش و توسعه ارزش های حقوق بشری و حمایت از قشر آسیب پذیر جامعه بوده بناً لازم است که  اعضای شورا شیوه  های داد خواهی جهت  حمایت از حقوق قربانیان را فرا گرفته و در عمل رعایت نمایند. وی در ادامه گفت: تا زمانیکه ما به ارزش ها و اصول حقوق بشر باور نداشته و رفتار ما متناسب به آن نباشد رسیدن به یک جامعه مرفه و مترقی که در آن حقوق بشر رعایت شود،  ناممکن خواهد بود.

در جریان این برنامه، موضوعات چون: معرفی و دست آورد های هفده ساله کمیسیون، روش های دادخواهی، حق تعلیم و تربیه ( از منظر قوانین ملی و بین المللی و دین مقدس اسلام) ، قانون منع خشونت علیه زن، حقوق سیاسی زنان در پرتو اسناد ملی و بین المللی، حقوق بشر و حاکمیت قانون و همچنان طی یک  سلسله کار های گروپی و پرسش وپاسخ برنامه  برای اشتراک کننده گان ارائه گردید.

 در فرجام، حبیب الله " عجمی" به نمایندگی از سایرین در رابطه به  تعهدات اعضای شورا در قبال کمیسیون صحبت نموده  بیان داشت:  زمانی ما  به آرمان های دیرینه حقوق بشر که همانا (تعمیم، ترویج و حمایت از حقوق بشر) دست خواهیم یافت که سطح دانش و آگاهی شهروندان  در مورد  قوانین نافذه کشور و موضوعات مهم حقوق بشری بلند برده شود تا اینکه مردم جهت جلوگیری از نقض حقوق بشری ما را یاری رسانند. وی در ادامه افزود: حمایت از  قشر آسیب پذیر جامعه رسالت انسانی  است.

پیشنهادات:

اشتراک کنندگان برنامه، ضمن ابراز خرسندی  از بابت تدویر کارگاه آموزشی، خواهان فراهم نمودن دفتر جهت تدویر جلسات ربعوار و تحقق اهداف اعضای شورا از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گردیدند.

نوت: گزارش خبری کارگاه  ازطریق رادیو میمنه و رادیو تمنا  به نشر رسید.

 

خال محمد "شجاع" آمر بخش تعلیمات دفتر ولایتی فاریاب


بازنشر این مطلب