گزارش‌های روزانه بازدید:466 تاریخ نشر:2019-08-06

نشست هماهنگی با خبرنگاران ولایت بامیان برگزار شد

دفترساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بامیان، نشست هماهنگی را به تاریخ 13 اسد 1398 با خبرنگاران ملی و محلی در ولایت بامیان برگزار کرد. هدف از برگزاری این نشست دریافت مشکلات و چالش‌های فرا‌راه کار خبرنگاری و حق دسترسی به اطلاعات و نیز ترغیب خبرنگاران به بازتاب موضوعات حقوق بشری عنوان شد.

در آغاز این نشست، محمدجواد دادگر، رئیس دفتر ساحوی بامیان، با تأکید بر اهمیت نقش‌آفرینی فعال رسانه‌ها در عرصه ترویج حقوق بشر و بازتاب مسایل مرتبط با آن، کمیسیون را متعهد به حمایت از آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات توصیف کرد و گفت، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای گسترش دسترسی شهروندان به آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، نیز حمایت از رسانه‌ها و مطبوعات، از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد. آقای دادگر هم‌چنین خاطر‌نشان کرد که کمیسیون بر مبنای صلاحیت‌های قانونی خود، موارد نقض آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را مورد پیگیری و رسیدگی قرار می‌دهد. از این رو، رسانه‌ها و خبرنگاران می‌توانند از نقض حقوق یاد‌شده، به دفتر ساحوی کمیسیون شکایت کنند. رئیس دفتر ساحوی بامیان در ادامه صحبت‌های خود، آزار و اذیت خیابانی زنان، ‌نیز اعتیاد زنان و کودکان به مواد مخدر را به عنوان مسایل بسیار مهم و نگران‌کننده عنوان کرد و از رسانه‌ها خواست ‌با تهیه و نشر گزارش‌های اختصاصی در این زمینه، به جلب توجه حکومت و نهادهای مسئول اقدام کنند. آقای دادگر رسانه‌های ولایت بامیان را از همکاران خوب دفتر ساحوی کمیسیون خواند و بر ضرورت ادامه‌‌ همکاری‌های موجود تأکید کرد.

در ادامه، خبرنگاران و شرکت‌کنندگان‌، ضمن اعلام همکاری با دفتر ساحوی کمیسیون برای نشر رایگان برنامه‌های رادیویی و تهیه گزارش‌های اختصاصی در زمینه حقوق بشر، ‌اطمینان دادند که به منظور بازتاب مستمر مسایل حقوق بشری به مثابه وظیفه و مسئولیت مهم خود، از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد. خبرنگاران ولایت بامیان در این نشست، از ‌ارائه کردن معلومات و اطلاعات از سوی برخی مسئولان ادارات دولتی محلی، انتقاد کردند و خواستار توجه دفتر ساحوی کمیسیون به این معضل شدند. آن‌ها هم‌چنین پیشنهاد کردند که برای هماهنگی و همسویی بیشتر، ضرورت به ایجاد انجمن صنفی خبرنگاران دارند و در این زمینه خواستار همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز‌اند.

 


بازنشر این مطلب