گزارش‌های روزانه بازدید:683 تاریخ نشر:2019-08-07

اعلام همکاری سارنوال استیناف ولایت کندز برای حمایت و رعایت حقوق بشر

سید حفیظ‌الله فطرت، رئیس دفتر ساحوی کندز کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در حالی که مسئولان بخش‌های نظارت و بررسی از تخطی‌ها، آموزش حقوق بشر، حمایت و انکشاف حقوق زنان، اطفال و اشخاص دارای معلولیت حضور داشتند، با آقای محمد‌صابر غفوری، رئیس تازه معرفی‌شده ریاست سارنوالی استیناف ولایت کندز دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست، رئیس دفتر ساحوی کندز از آقای غفوری خواست با ‌تلاشی بیشتر‌‌ موارد نقض حقوق بشری را به شکل قانونی و مطابق ‌احکام قوانین ملی و اسناد بین‌المللی پیگیری و بررسی کند و حق را به حق‌دار برساند.

آقای فطرت رعایت و گسترش ارزش‌های حقوق بشری در جامعه، نظارت دوامدار و مؤثر بر محلات سلب آزادی مراکز ولایات و ولسوالی‌ها، نظارت ساحوی بر وضعیت حقوق بشری شهروندان، ثبت شکایات مردم و پیگیری قضایای نقض حقوق بشر، مساعدت و ارائه مشورت حقوقی به متضرران، ارجاع قضایا به نهاد‌های‌ عدلی و قضایی، معرفی افراد آسیب‌پذیر افغانستان و قربانیان به ادارات و نهاد‌های حمایت‌کننده و دیگر موارد مهم را از جمله وظایف و مسئولیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دانسته و از رئیس سارنوالی استیناف ولایت کندز خواست که به منظور تأمین عدالت و اجرای اصول و موازین حقوق بشری، با کمیسیون ‌همکاری جدی کند.

در ادامه‌، آقای محمد‌صابر غفوری، رئیس سارنوالی استیناف ولایت کندز از کارکرد‌ها و همکاری‌های دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر به نیکی یاد کرد و از دستگیری و به پنجه قانون سپردن شماری از مجرمان و ناقضان حقوق بشر خبر داد.

آقای غفوری، بررسی قضایای نقض حقوق بشری را مطابق ‌احکام قوانین ملی و اسناد بین‌المللی، از وظایف و مسئولیت‌های خویش بیان کرد و تعهد سپرد که با شفافیت کامل، تمام قضایای جزایی را بررسی و پیگیری کند و همکار خوب و نزدیک دفتر ساحوی کندز کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، برای تأمین عدالت ‌باشد.

هم‌چنین رئیس سارنوالی استیناف از دستگیری افراد و اشخاص مجرم و متهم در آینده‌های نزدیک معلومات داده و تعهدات‌ خویش را به منظور بهبود وضعیت حقوق بشری شهروندان از طریق اجرای عدالت و گسترش حاکمیت قانون ابراز کرد.

در پایان، آقای سید حفیظ فطرت، رئیس دفتر ساحوی کندز کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان چند جلد متن قانون و اسناد بین‌المللی حقوق بشر را به رئیس ‌سارنوالی استیناف ولایت کندز هدیه کرد.

 


بازنشر این مطلب