گزارش‌های روزانه بازدید:334 تاریخ نشر:2019-09-03

اولین جلسه سال 1398 کمیسیون عالی مبارزه علیه قاچاق انسان وقاچاق مهاجران برگزار شد

به تاریخ نهم سنبله سال جاری اولین جلسه سال جاری کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان وقاچاق مهاجران تحت ریاست محترم داکتر عبد البصیر انور وزیر عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان وبه اشتراک محترم بنفشه یعقوبی عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برگذار گردید.

جلسه با سخنرانی اقتتاحیه محترم عبد البصیر انور وزیر عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان اغاز گردید

بعد توسط سکرتریت کمیسیون عالی به اعضای کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان ومهاجران درمورد فعالیت های ان کمیسیون معلومات ارایه گردیده وتوسط اعضای کمیسیون در  درمورد گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده امریکا دررابطه با وضعیت قاچاق انسان درافغانستان بحث صورت گرفته ودر زمینه تصامیم لازم اتخاذ گردید

همچنان مکانیزم قربانیان قاچاق انسان که توسط سازمان بین المللی مهاجرت ترتیب گردیده بود مورد تایید اعضای کمیسیون قرار گرفت.

درجلسه متذکره اعضای کمیسیون غرض بهبود مبارزه با قاچاق انسان ومهاجران  بحث نموده وپشنهادات ونظریات خود شریک ساختند

 

محترم خانم بنفشه یعقوبی کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن قردانی از کارکردهای کمیسیون  نگرانی جدی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درمورد قاچاق انسان ومهاجران به اعضای کمیسیون شریک ساخته واظهارنمودند که قاچاق انسان یکی از معضلات  جدی انسانی  وقابل نگرانی بوده ومبارزه با این پدیده خطرناک انسانی باید در اولویت برنامه های کاری دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار گیرد خانم یعقوبی غرض بهبود مبارزه با قاچاق انسان وقاچاق مهاجران پشنهادات مشخص را به ریس واعضای کمیسیون شریک ساخته که مورد توجه اعضای کمیسیون قرارگرفت.

جلسه با جمع بندی جلالتماب وزیر صاحب عدلیه پایان یافت


بازنشر این مطلب