گزارش‌های روزانه بازدید:691 تاریخ نشر:2019-10-07

شورای رضاکاران حقوق بشر در ‌بامیان برنامه‌های آگاهی‌دهی برگزار کرد

شورای رضاکاران حقوق بشر مرکز ولایت بامیان که بر مبنای برنامه عمل سال 1398 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تأسیس شده است، در ‌دو ماه گذشته فعالیت‌های مختلف آگاهی‌دهی و دادخواهانه ‌برگزار کرده است. این برنامه‌ها به منظور جلب توجه حکومت محلی به مسایل جاری حقوق بشر، نیز آگاهی‌دهی برای دانش‌آموزان چندین مکتب در مرکز ولایت برگزار شده است.

شورای رضا‌کاران حقوق بشر، با در‌نظر‌داشت ضرورت توجه به مسأله‌ خشونت علیه زنان و آزار و اذیت زنان و اطفال، پنج برنامه آگاهی‌دهی ‌در شماری از مکاتب مرکز ولایت برگزار کرده است. در این برنامه‌ها‌ 134 دانش‌آموز درباره مسایل مختلف مرتبط با حقوق بشر از جمله قوانین ناظر بر ممنوعیت خشونت و آزار و اذیت زنان و اطفال آگاه شدند. این فعالیت‌ها را اعضای شورای رضا‌کاران حقوق بشر در لیسه‌های شیرین هزاره، ‌کارته صلح، ‌تی‌بتی‌ و لیسه ذکور مرکز بامیان و قریه لدوی شهیدان انجام دادند.

شرکت‌کنندگان نشست‌های آموزشی، ضمن تأکید بر ضرورت برگزاری برنامه‌های آموزشی درباره حقوق بشر، بخش مهمی از مسایل و مشکلات حقوق بشری را نتیجه پایین بودن سطح آگاهی شهروندان عنوان کردند و بنابراین، خواستار برگزاری برنامه‌های بیشتر آموزشی و آگاهی‌دهی شدند.

افزون بر این، شورای رضا‌کاران حقوق بشر چندین برنامه دادخواهانه را برای جلب توجه نهادهای مسئول محلی به مسأله اعتیاد به مواد مخدر، مخصوصاً اعتیاد زنان و کودکان، برگزار کرد. گلثوم زهرا، رئیس شورای رضاکاران حقوق بشر می‌گوید که او و همکارانش در این شورا تا کنون چندین‌بار، با حضور در نشست‌های رسمی و ملاقات با مسئولان حکومت محلی برای رسیدگی به مشکل اعتیاد به مواد مخدر در این ولایت، دادخواهی کرده‌اند. خانم زاهرا تأکید می‌کند که اعضای شورا مصمم و متعهد به تلاش پیگیر برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ولایت بامیان‌اند.

 

 


بازنشر این مطلب