گزارش‌های روزانه بازدید:738 تاریخ نشر:2019-12-02

‌کمیسیون‌های مستقل حقوق بشر افغانستان و اصلاحات اداری و خدمات ملکی، ‌روز جهانی افراد دارای معلولیت را گرامی داشتند

به مناسبت سوم دسامبر، «روزجهانی افراد دارای معلولیت»، به ابتکار کمیسیون‌های مستقل حقوق بشر افغانستان و اصلاحات اداری و خدمات ملکی، محفل با شکوهی در تالار همایش اوتارسینگ در کمیسیون مستقل اصلاحات برگزار شد.

نادر نادری، رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی: ما به اجرای طرزالعمل افراد دارای معلولیت متعهدیم

در آغاز این محفل، نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، طرزالعملی را امضا کرد که بر اساس آن، از این پس زمینه جلب و استخدام افراد دارای معلولیت در ادارات کشور با سهولت‌های بیشتری فراهم خواهد بود.

رئیس این کمیسیون ‌در سخنانی در این‌باره گفت: با امضای این طرزالعمل، همه نهادهای مسئول، مکلفیت و تعهد دارند که آن را در تمام عرصه‌های ملکی، به‌خصوص در عرصه استخدام افراد دارای معلولیت، رعایت کنند.

رئیس کمیسیون اصلاحات کشور درباره عوامل و پیامدهای جنگ ابراز کرد: جنگ تمام هست و بود جامعه را نابود کرده است. یکی از پیامدهای ویرانگر جنگ، فروپاشی مجموعه‌ای از ارزش‌های انسانی و اخلاقی جامعه است که در آن مهربانی، یک‌دلی و رفتار مساویانه با افراد و هر شهروند این جامعه آسیب دیده است.

او درباره چگونگی برخورد مبتنی بر حفظ کرامت با افراد دارای معلولیت گفت: ما نباید با ترحم به این بخش از اعضای جامعه بنگریم. ما بایستی به توانایی‌ها، ظرفیت و نیازمندی‌های آنان توجه کنیم. مسئولیت ما این است که حقوق آنها‌ را به عنوان یک مکلفیت قانونی و جامعه مسئول ادا کنیم‌، در رسیدن به آن حقوق، سهولت‌های لازم را فراهم و موانع دسترسی به آن‌ را رفع کنیم.‌ با‌تأسف در این عرصه نامهربانی‌هایی هم در دستگاه‌های حکومتی، نیز در جامعه وجود دارد.

آقای نادری در این زمینه به اقدام‌هایی اشاره کرد که در کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی صورت گرفته است که بر اساس آن، نزدیک به 3 هزار تن دارای معلولیت مشغول به کار شده‌اند. او این تعداد را نسبت به کل جامعه دارای معلولیت، حداقلی دانست و افزود: به همین دلیل تلاش کردیم ‌با استفاده از تجارب بین‌المللی، و با درنظرداشت تعهدهای قانونی و ملی و تعهدات افغانستان در برابر میثاق‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی، با مشوره کمیسیون مستقل حقوق بشر، طرزالعملی را تدوین کنیم تا فراهم‌‌کننده استخدام شمار بیشتری از افراد دارای معلولیت در دستگاه خدمات ملکی افغانستان شود. این طرزالعمل، که اکنون به امضا رسیده است و اجرایی است، تسهیلات مختلفی را در عرصه استخدام، تشخیص و اعلام جایگاه‌های خالی شغلی، توزیع و خانه‌پری فرم‌های استخدام کمیته سوالات و امتحانات و امتیاز‌دهی برای افراد دارای معلولیت ‌فراهم می‌سازد.

بانو بنفشه یعقوبی، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان: ما بایستی 3 دسامبر 2019 را به 3 دسامبر 2020 ، با کسب دستاوردها و موفقیت‌های درخشان در تأمین حقوق بشری افراد دارای معلولیت پیوند بزنیم

بانو بنفشه یعقوبی، کمیشنر مستقل حقوق بشر افغانستان، یکی دیگر از سخنرانان محفل بود. او درباره اهمیت روز جهانی افراد دارای معلولیت گفت: تجلیل ‌روزجهانی افراد دارای معلولیت دو مفهوم را تداعی می‌کند: یک مفهوم نمادین است، که تجلیل آن نیز نمادین است. مفهوم دیگر این است که بهانه‌ای باشد به این منظور که ارزیابی کنیم چه کرده‌ایم‌ و چه می‌خواهیم بکنیم. هدف این نشست نیز همین است که پاسخی باشد به آن پرسش‌ها و بگوییم، چه می‌خواهیم بکنیم.

کمیشنر بخش افراد دارای معلولیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در پیوند به تأمین حقوق انسانی افراد دارای معلولیت با اهداف توسعه پایدار ابراز داشت: شعار امسال سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت ارتقای آنها تا سطح رهبری است؛ این یک گام عملی است برای تحقق یکی از اهداف توسعه پایدار.

یعقوبی در ادامه، ضمن قدردانی از ابتکار کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در تدوین و ‌امضای ‌طرزالعمل افراد دارای معلولیت، از دیگر وزارتخانه‌ها و ادارات، از جمله از وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی، نیز خواست که چنین ابتکار و شیوه‌ای را الگوی خود قرار دهند.

او هم‌چنین از اقدام مفید اخیر دافغانستان بانک قدردانی کرد و گفت: در پیوند با گفتگوها و تلاش‌هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با رئیس دافغانستان بانک داشت، تا به افراد دارای معلولیت این حق داده شود و سهولت به وجود آید که افراد دارای معلولیت بتوانند یا ‌همراه معتمدشان، و یا بصورت مستقل و شخصی، حساب بانکی افتتاح کنند. این خواست و توقع زیادی نبود. فقط خواسته شده است که افراد دارای معلولیت حق داشته باشند ‌خود‌ در همه امور، از جمله مسایل اقتصادی، تصمیم بگیرند. او در پایان سخنان خود تأکید کرد: ما امروز را یک آغاز می‌دانیم؛ یعنی سوم‌ دسامبر 2019 باید به سوم‌ دسامبر 2020 با کسب دستاوردها و موفقیت‌های درخشان در تأمین حقوق بشری افراد دارای معلولیت پیوند زده شود.

حاجی احمدشاه اعظمی، عضو جامعه افراد دارای معلولیت: هنوز افراد دارای معلولیت در محرومیت قرار دارند

حاجی احمدشاه اعظمی، که خود عضوی از جامعه افراد دارای معلولیت است، سخنران دیگر محفل بود. او درباره دادخواهی حقوق افراد دارای معلولیت گفت: در همین لحظه‌ که ‌‌اینجا نشسته‌ایم، در هرگوشه‌ای از کشور بهترین جوانان و افراد این جامعه یا به خاک و خون می‌غلتند ‌یا دست و پا و اعضای بدن خود را از دست می‌دهند. اهمیت این روز در این است که صدای حق‌خواهی معلولان، به خاطر بی‌تفاوتی‌های مسئولان و رفع نیازمندی‌های جامعه دارای معلولیت، بلند باشد. اما متأسفانه با آن هم در دوردست‌ترین نقطه کشور، فرد دارای معلولیت کشور در محرومیت به سر می‌برد.

بانو شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان: ارگان‌ها و ادارات موفق باید الگو قرار گیرند

بانو شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و آقای نادر نادری، رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، در میان‌برنامه محفل، «تندیسی» را به منظور قدردانی از اصلاحات انجام‌شده در لوی‌څارنوالی‌ به محترم محمدفرید حمیدی، لوی‌څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان اهدا کردند.

رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ضمن اهدای این تندیس، گفت: به نمایندگی از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از جناب نادر نادری و لوی‌څارنوال‌، به دلیل تلاش‌های‌شان در ایجاد ‌اداره‌های همه‌شمول که همه شهروندان افغانستان را به رسمیت می‌شناسند، و مهم‌تر از همه از توانایی‌های آنها، به خصوص افراد دارای معلولیت، استفاده می‌کنند، سپاسگزاری می‌کنم. امیدوارم که دیگر ارگان‌ها و ادارات کشور نیز این شیوه مدیریتی را الگوی خود قرار دهند.

محمدفرید حمیدی، لوی‌څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان: ادارات، باید از جامعه متکثر افغانستان نمایندگی کنند

در بخش پایانی محفل، آقای محمدفرید حمیدی درباره ‌چالش‌ها و اقدام‌های مؤثر در اداره څارنوالی صحبت کرد. او در آغاز سخنان خود به دلیل تدوین و امضای طرزالعمل افراد دارای معلولیت، از کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تبریک گفت و از آن ‌به مثابه یک مسیر روشن‌ یاد کرد که می‌تواند به یک شاهراه ‌بدل شود، و الگویی شود برای حکومت و سایر نهادها و ادارات کشور.

لوی‌څارنوال ‌نمایندگی ادارات را از اتباع کشور، یک اصل اساسی دانست که می‌تواند پایه اعتماد میان جامعه و حکومت قرار گیرد. او در این باره افزود، بدون داشتن اعتماد و به دست آوردن قلب‌های مردم، حکومت کردن ناممکن است. اولین اصل برای دولت افغانستان و نهادها، به دست آوردن قلب‌های مردم ازطریق اعتماد‌سازی است.

آقای حمیدی فرهنگ را عامل اساسی در کارآمدسازی دولت و ایجاد اعتماد دانست‌ و تأکید کرد‌ که اساسی‌ترین مسأله، فرهنگ است. فرمان، قانون، طرزالعمل و مقرره می‌تواند در یک شب ‌یا با یک امضا ایجاد و صادر شود؛ اما مهم‌تر این است که چه کسی و از کدام دریچه تطبیق می‌کند. به دین خاطر ما برای کارآمد‌سازی دستگاه‌های حکومتی و نهادها به یک باز‌تعریف ضرورت داریم. حمیدی در باز‌تعریف مفهوم دولت گفت که دولت، یک سازمان منسجم، دارای تشکیلات، فقط به منظور‌ خدمت‌گزاری، حفظ و تأمین حقوق و کرامت و آزادی‌های افراد است. تمام دستورهای دولت باید بر محور انصاف و عدالت، حقوق و آزادی‌های افراد باشد.

 

لوی‌څارنوال ‌با بیان تنوع و تکثر جمعیتی، قومی، مذهبی، فرهنگی و اقشار جامعه تأکید کرد، یک اداره باید شرایطی را ایجاد کند که همه مردم افغانستان خود را در آن ببینند. امکانات، تسهیلات و فرصت‌ها به صورت مساوی، با توجه به شرایط، از طریق طرزالعمل روشن، به خصوص برای افراد دارای معلولیت فراهم شود. بنابراین مکلفیت ما این است که فرصت‌ها را برای افراد دارای معلولیت مساعد کنیم‌ تا آنان خود را به اثبات برسانند.

لوی‌څارنوال در بخش پایانی سخنان خود، با در‌نظرداشت چشم‌انداز برنامه و مدیریت اداره څارنوالی و برنامه و سیستمی که در این اداره تهیه شده است، وعده می‌سپرد که حضور افراد دارای معلولیت در آن بیش از 3 در‌صد تعیین‌شده باشد، و این تعهد را مبتنی بر مکلفیت دانست.

 

 


بازنشر این مطلب