گزارش‌های روزانه بازدید:321 تاریخ نشر:2020-02-04

کمیسیون «گزارش سالانه ‌تلفات افراد ملکی ـ سال 2019 میلادی» را منتشر کرد‌

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به تاریخ 15 دلو 1398 کنفرانس مطبوعاتی درباره تلفات ملکی سال 2019 میلادی را برگزار کرد. محمدنعیم نظری، معاون کمیسیون در این کنفرانس مجموعه یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درباره تلفات غیرنظامیان در این سال ‌را با حضور کمیشنران، اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و خبرنگاران رسانه‌های مختلف عرضه کرد.

بر بنیاد این گزارش، ‌یافتههای کمیسیون نشان میدهد که در 10 سال اخیر، از سال 2009 تا پایان سال 2019‌م‌، مجموعاً ۸۶ هزار و 823 تن از افراد ملکی، به‌شمول زنان و اطفال کشته و زخمی شده‌اند، که از این میان ۲۸ هزار و 979 کشته و ۵۷ هزار و ‌844 تن مجروح شده‌اند. این ارقام ‌در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ثبت رسیده است و این احتمال وجود دارد که وقایع و تلفات ثبت‌ناشده باقی مانده باشد و میزان تلفات نیز بیش‌تر از این باشد.

در بخش دیگر این گزارش آمده است که سال 2019 م‌، مثل سال‌های گذشته، باز هم سالی خونین برای مردم ملکی افغانستان بود. در این سال، با آن‌که گفت‌وگوهای صلح نیز جریان داشت، در 3 ماه نخست سال‌ خشونت‌هایی‌ بی‌سابقه رخ داد و تلفات افراد ملکی افزایش یافت‌. خوشبختانه در سه ماه چهارم سال 2019 م‌، خشونت‌ها از سوی طرف‌های منازعه ‌کاهشی چشم‌گیر داشت، که به‌تبع آن تلفات افراد ملکی نیز کاهش یافته بود.

در مورد کاهش تلفات غیرنظامیان در این گزارش آمده است که آمار ثبت‌شده در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که در 3 ماه اخیر سال 2019 میلادی، تلفات افراد ملکی ناشی حملات مخالفان مسلح دولت، 27 درصد و آمار تلفات افراد ملکی از سوی نیروهای دولتی و حامیان دولت افغانستان، 44 درصد کاهش یافته است. این گزارش کمیسیون با این شاخص‌ها و دسته‌بندی‌ها ارائه شده است: درصدی میزان تلفات افراد ملکی؛ درصدی تلفات ملکی از لحاظ سن و جنسیت؛ درصدی تلفات افراد ملکی بر بنیاد عاملان آن؛ تفکیک تلفات افراد ملکی‌ بر اساس نوع‌ حوادث؛ تفکیک بر اساس موقعیت جغرافیایی؛ حمله برخبرنگاران رسانه‌‌ای و بیجاشدگان داخلی.

در پایان این نشست رسانه‌ای، محمدنعیم نظری، معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پیشنهادهای کمیسیون را درباره پیشگیری از تلفات غیرنظامیان و کاهش آن بیان کرد. در این پیشنهادها بر پای‌بندی به موازین حقوق بشردوستانۀ بین­المللی (کنوانسیون­های 1949 ژنیوا و پروتکل­های الحاقی آن) ‌و رعایت اصول آن از سوی تمامی طرف‌های درگیر در جریان منازعات مسلحانه، آغاز گفتگوهای صلح میان افغانی با درنظرداشت عدالت و تضمین حمایت از حقوق بشری شهروندان کشور، خودداری طرف‌های منازعه از جنگ در محلات مسکونی ‌یا هرجای دیگری که به افراد ملکی آسیب وارد می­شود،‌ تعرض نکردن بر تأسیسات عامه و خود‌داری از تخریب پایه‌های برق، مختل‌سازی فعالیت شبکه‌های مخابراتی، آتش زدن مکاتب و مراکز صحی و تخریب جاده‌ها توسط گروه‌های مسلح، اجازه‌ دادن به اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای بازدید از مناطق تحت کنترل مخالفان مسلح دولت و بررسی مستمر، شناسایی تمامی مرتکبان نقض حقوق بشر دوستانه بین‌المللی از سوی دولت و مورد پیگرد عدلی قرار گرفتن آنان، خود‌داری نیروهای نظامی بین‌المللی از انجام عملیات هوایی نظامی بر بنیادگزارش‌های استخباراتی ضعیف، تهیه «برنامۀ عمل دولت در زمینۀ حمایت از قربانیان تروریسم»، در هماهنگی با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و دیگر ساختارهای مرتبط ملی و بین‌المللی‌ به منظور حمایت بیش‌تر از قربانیان، و...‌ تأکید شد. ‌یادآوری می‌شو‌د ‌که مشروح گزارش سالانۀ تلفات افراد ملکی ـ سال 2019‌م‌، در سایت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ‌در دسترس است.

 


بازنشر این مطلب