گزارش‌های روزانه بازدید:705 تاریخ نشر:2020-02-08

گزارش (7) مورد حملات هوایی درجریان ماه جنوری سال 2020

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 

گزارش (7) مورد حملات هوایی درجریان ماه جنوری سال 2020

طی یکماه سپری شده در اثر2 حمله هوایی مربوط نیرو های هوایی دولت و4 حمله مربوط  نیروهای هوایی حمایت قاطع در ولایت مختلف کشور منجمله(هرات، فراه، لغمان، بلخ ، کندز، بادغیس و ارزگان) بوقوع پیوسته که در نتیجه تعداد مجموعی(50) تن ازجمله(26) تن شامل(17 طفل، 5 زن و4 مرد) کشته شده ، (24) تن شامل(19 مرد ،3 طفل و 2 زن) مجروح گردیده است. که ذیلاً وقایع در ولایات متذکره مختصراً شرح داده میشود:

 

  1. ولسوالی شیندند ولایت هرات: مورخ 8 جنوری مطابق 18 جدی 98 :  در نتیجه حمله هوایی نیرو های خارجی 1 مرد کشته و 11 تن شامل (1 زن، 1 طفل و9 مرد ) زخمی شده اند.
  2. ولسوالی پشت کوه ولایت فراه : مورخ 12 جنوری مطابق 22 جدی در اثرحمله هوایی نیرو های هوایی دولت 1 مرد و1 زن کشته شده اند.
  3. ولسوالی علی نگار ولایت لغمان: مورخ 8 جنوری مطابق 18 جدی 98 در نتیجه حمله هوایی نیرو های دولت تعداد (7) تن که همه مردان بودند زخمی شده اند.
  4. ولسوالی بلخ ولایت بلخ: مورخ 25 جنوری مطابق 5 جدی 98 درنتیجه حمله هوایی نیرو های هوایی خارجی ها تعداد(9) تن از جمله(7 طفل و2 زن ) کشته شده و2 مرد نیز دراین رویداد مجروح گردیده است.
  5. ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز: مورخ 30 جنوری مطابق 10 دلو 98 در نتیجه حمله هوایی نیرو های هوایی خارجی ها تعداد(5) تن شامل(2 زن، 2 مرد و1 طفل) کشته شده است.
  6. ولسوالی مقر ولایت بادغیس: مورخ 31 جنوری مطابق 11 دلو 98 در نتیجه حمله هوایی نیر های خارجی تعداد(5) تن شامل(4 طفل و1 زن ) کشته شده  است.
  7. شهر ترینکوت ولایت ارزگان: مورخ 31 جنوری مطابق 11 دلو 98 در اثرحمله هوایی نیروهای خارجی تعداد(8) تن ازجمله (5 طفل کشته و2 طفل و1 زن ) مجروح گردیده است.

 


بازنشر این مطلب