گزارش‌های روزانه بازدید:220 تاریخ نشر:2020-03-30

چکیده گزارش‌ فعالیت‌های حقوق بشری دفاتر ساحوی و ولایتی در ماه حوت 1398

چکیده گزارش‌ فعالیت‌های حقوق بشری دفاتر ساحوی و ولایتی در ماه حوت ۱۳۹۸

*دفتر ساحوی بامیان

1- جلسه ماهوار با کمیته هماهنگی نهادهای جامعه مدنی ولایت بامیان برگزار شد

بخش آموزش حقوق بشر دفتر ساحوی بامیان با همکاری دفتر یوناما به روز چهار شنبه تاریخ 23 دلو سال روان جلسه ماهوار کمیته هماهنگی نهادهای مدنی را برگزار کرد. در جلسه‌ی متذکره دانشجویان، فعالین و اعضای نهادهای جامعه مدنی حضور داشتند در ابتدا  محمد جواد دادگر رئیس دفتر ساحوی بامیان افزود:  یک فعال مدنی زمانی می تواند  نقش فعال را در جامعه ایفا نماید که مشکلات و هنجار ها را شناسایی نموده و علیه آن مبارزه نماید و شما به عنوان یک فعال مدنی زمانی می توانید در عرصه حقوق بشر کار و فعالیت نمایید که در مورد حقوق بشر و قوانین ملی و بین المللی آگاهی داشته باشید اگر شما در مورد حقوق بشر و قوانین نافذه کشور معلومات نداشته باشید پس چگونه می توانید از حقوق بشر دفاع نمایید در اخیر اقای دادگر افزود: بر مبنای قانون منع خشونت علیه زن و سایر قوانین نافذه کشور افشا کردن هویت متضررین وقربانیان خشونت جرم بوده و هر شخصی که اقدام به این عمل نماید مطابق قانون مجازات می شود ، سپس آقای مقصودی کارمند یوناما خانم قانونی یکتن از اعضای کمیته هماهنگی  و آقای هویدا آمر بخش آموزش هرکدام در رایطه به حق و حقوق بشر، حق میراث زنان و حق دسترسی به اطلاعات پریزینتیشن را ارائه نمودند.

2- تدویرسه جلسه ی آموزشی در رابطه مفاهیم حقوق بشردر قریه های مختلف مرکز ولایت بامیان.

آگاهی دهی از موازین و معیار های حقوق بشر شرط لازم جهت رعایت و حمایت حقوق بشر و نهادینه شدن ارزشهای حقوق بشر در جامعه محسوب می گردد بناء لازم و ضروری است که در این راستا برنامه های موثر و متناسب به توان درک و فهم اقشار مختلف جامعه برگزار گردد به همین ملحوظ بخش آموزش حقوق بشر دفتر ساحوی بامیان در تاریخ 29 جدی، 8 و 20 دلو سال روان جلسات آموزشی را درسه کورس سواد آموزی  قریه های ذکریا، خرابه میانه و خوشقارک فولادی مرکز ولایت بامیان برگزار کرد، در جلسات متذکره به تعداد 66 نفر شاگردان و معلمین کورس های سواد آموزی حضور داشتند در این جلسات وظایف و مکلفیت های قانونی کمیسون، انواع حقوق بشر، مصادیق و ویژه گی های آن بحث گردید در نتیجه اشتراک کنندگان در مورد موضوعات ارائه شده آگاهی حاصل نموده و پیشنهاد کردند چنین جلسات به صورت مستمر دایر گردد.

3- آموزش حقوق بشر برای 30 تن از دانش آموزان مرکز آموزشی لنکن.

مطابق به تفاهم دو جانبه میان  دفتر ساحوی بامیان و مرکز آموزشی لنکن بخش آموزش دفترساحوی بامیان، موضوعات مهم حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر را در هفته یک ساعت درسی 60 دقیقه برای 35 نفر اعم از دانش آموزان دختر و پسر آموزش داده است در نتیجه اشتراک کنندگان در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر، اهمیت آن و کنوانسیون های حقوق مدنی و سیاسی معلومات حاصل نمودند.

4- جلسه ماهوار گروه کاری حمایت از زنان و معاینات معیاری طب عدلی در بامیان؛

بخش زنان دفتر ساحوی بامیان که سکرتریت گروه کاری حمایت از زنان و معاینات معیاری طب عدلی در بامیان را به عهده دارد به تاریخ 22 دلو جلسه ی ماهوار این گروه را در سالن کنفرانس دفتر ساحوی بامیان با حضور نمایندگان ادارات ریاست امور زنان- محکمه ابتداییه رسیدگی به جرایم خشونت علیه زنان- نماینده قومندانی امنیه-نماینده بخش جندر دفتر اغاخان- نماینده یوناما در بامیان- نماینده جامعه مدنی- مبلغ آگاهی عامه ریاست عدلیه- مسئول مرکز حمایوی زنان- مسئول مرکز حمایه خانواده- نماینده دفتر هیواد و آمر طب عدلی ریاست صحت عامه دایر نمود ابتدا صحبت روی فعالیتهای ماه جدی کمیته (برگزاری جلسه اموزشی برای کارمندان بخش های نسایی و ولادی ) فیصله های را به عنوان فعالیت برای ماه حوت پلان نمودند.این گروه قرار است در ماه حوت جلسات معرفی و دادخواهی با برخی مقامات محلی از جمله مقام ولایت داشته باشد و دو جلسه اموزشی را برای شاملین کورس انگلیسی که در ریاست امورزنان ولایت بامیان در جریان است داشته باشد. همچنین در ماه جاری این گروه در جلسه ی کمیسیون منع خشونت علیه زنان ولایت بامیان که با حضور مقام ولایت دایر میگردد این گروه، اهداف و فعالیتهای ان را به معرفی بگیرد.

گروه حمایت از زنان و معاینات معیاری طب عدلی به هدف اگاهی ممانعت از انجام ازمایشات بکارت جلسه اموزشی را برای کارمندان شفاخانه ولایتی از جمله متخصصین بخش نسایی و ولادی، قابله ها و نرس های این بخش دایر نمود که ضمن استقبال هییت رهبری شفاخانه، وعده همکاری شفاخانه ولایتی در قسمت عدم انجام این ازمایشات داده شد .

 

5- جلسه ماهوار کمیته هماهنگی حمایت از زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر و کمیته خشونت مبنی بر جنسیت زون مرتفع مرکز؛

جلسه ماهوار کمیته های هماهنگی حمایت از حقوق زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر و کمیته خشونت مبنی بر جنسیت زون مرتفع مرکز که رهبری ان را بخش زنان به عهده دارد به تاریخ 9 دلو در دفتر ساحوی بامیان برگزار شد.در این جلسه که با حضور ریس دفتر ساحوی بامیان، ریس امورزنان ولایت بامیان، مسئول دفتر یونسیار و تعدادی از نمایندگان ادارات همکار برگزار شده بود روی فعالیتهای کمیته ها در ماه جدی- دلو و ماه حوت صحبت شد. آقای دادگرضمن خوش امد گوی به تمام اعضا، از تلاش‌های ایشان در راستای تحقق اهداف این دو کمیته ابراز قدردانی نموده و عنوان نمود اگر انسجام و تلاش اعضا نمیبود این دستاوردها که امروز با افتخار از ان یاد میکنیم بدست نمی‌امد.ایشان در ادامه روی  موضوعات( پلان کمپاین مبارزه با خشونتهای روانی و کلامی و قضایای اخیر و اجراات و عکس العمل ادارات ) صحبت نمود. اقای دادگر بیان داشت که به ادامه فیصله جلسه ماه گذشته پلان برای تطبیق کمپاین مبارزه با خشونتهای کلامی و روانی توسط کمیته ترتیب و اغاز شده است که در این راستا دو مکتوب به ریاست صحت عامه و ریاست ارشاد ، حج واوقاف فرستاده شده تا در قسمت آگاهی دهی از پیامدهای خشونت، روانی و کلامی در راستای کاهش و محو ان از طریق برنامه های آگاهی دهی خویش( تعلمیات صحی کلینیک ها و شفاخانه ها و تبلیغ مبلغین رسمی ریاست ارشاد، حج و اوقاف این کمیته را یاری رسانند. در اخیر اقای دادگر با اشاره روی قضایای اخیر عنوان نمود که پیش داوری، نشر و ارائه معلومات راجع به متضررین و قربانیان خلاف اصل برائت الذمه، قوانین نافذه و اصل کرامت انسانی بوده و باید با چنین رویه هایی که از سوی بعضی ادارات به صورت غیر مسلکی صورت میگیرد برخورد قانونی صورت بگیرد.

6- جلسه ی آموزشی در مورد حقوق افراد دارای معلولیت در ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان برگزار شد.

بخش افراد دارای معلولیت دفتر ساحوی بامیان جلسه ی آموزشی را تحت عنوان حقوق افراد دارای معلولیت در تاریخ 16 دلو با حضور (19) زن و(33) مرد در قریه فیروز بهار ولسوالی یکاولنگ برگزار نمود در این جلسه در مورد حمایت های قانونی از افراد دارای معلولیت صحبت شد، در نتیجه اشتراک کنندگان از حمایت های قانونی افراد دارای معلولیت آگاهی حاصل نموده مشکلات زیررا فرا روی افراد دارای معلویت عنوان نموده از کمیسیون تقاضا نمودند جهت حل و رفع مشکلات موجود همکاری نماید.

  1. افزایش معلولیت های  طبیعی و مادر زادی در بین اطفال
  2. صعب العبور بودن راهها و نبود امکانات دسترسی فیزیکی  افراد دارای معلولیت به خدمات  اجتماعی و ارگانهای دولتی
  3. فقر و وضعیت بد اقتصادی مردم خصوصأ افراد دارای معلولیت که سرپرست فامیل هم می باشند.
  4. نبود مکاتب خاص برای اطفال دارای معلولیت
  5. دور بودن مراکز  صحی و نبود امکانات و خدمات صحی مناسب و معیاری
  6. بی کاری، نبود زمینه های کار و شغل مناسب برای افراد دارای معلولیت.

7- جلسات آموزشی در مورد حقوق اطفال در ولسوالی های یکه ولنگ ولایت بامیان برگزار گردید.

بخش اطفال دفتر ساحوی بامیان دو جلسه ی آموزشی را تحت عنوان حقوق بشری اطفال در تاریخ 16 و 17 دلو سال روان با حضور 23 زن و 19 مرد در قریه های بوم فیروز بهار ولسوالی یکاولنک یک وقریه پای جغه سوختگی حصه دوم ولسوالی یکاولنگ دو برگزار نمود درجلسات متذکره در مورد حقوق بشری اطفال، مکلفیت های دولت در قبال اطفال، مسوولیت های والدین در قبال اطفال، اضرار و پیامد های کار شاقه ، مواد مخدر و روش های تربیت اطفال بحث گردید در نتیجه اشتراک کنندگان از موضوعات ارائه شده آگاهی حاصل نموده مشکلات زیر را که فرا روی اطفال وجود دارد عنوان نموده از کمیسیون تقاضا نمود در رفع آن اقدام نماید.

     1- دور بودن مسیر راه مکتب که بیشتر اطفال خورد سن به رفت و آمد مشکل دارند.

     2-  ضعف اقتصاد که باعث گردیده تا اطفال مجبور  به انجام کار های شاقه گردند.

     3- عدم آگاهی والدین نسبت به حقوق اطفال که باعث اعمال خشونت علیه اطفال شان می گردند.

     4- کمبود کتب درسی، تعمیر و معلمین مسلکی در مکاتب.

گزارش ماه حوت

1- تدویر کنفرانس بررسی رابطه صلح وحقوق بشردر بامیان؛

دفترساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان دربامیان کنفرانس یک روزه را تحت عنوان، بررسی رابطه صلح وحقوق بشردر تاریخ 30 دلو سال روان درسالن دفترساحوی بامیان با حضور بیش از120 نفردایرنمود، درین برنامه آقای محمد جواد دادگر رئیس دفترساحوی بامیان، خانم لطیفه محسنی معاون اجتماعی ولایت بامیان، دکترعبدالعزیزمحبی رئیس دانشگاه بامیان، آقای واثق حسینی یک تن ازفعالان مدنی، خانم خدیجه صفری مسؤل شبکه زنان افغان ومسؤل موسسه زنان همنوا، به عنوان یکی ازفعالین حقوق زن وآقای امیرکوثری، مسؤل شبکه ملی تفاهم وهمدیگر پذیری وگفتگو میان اقوام، به عنوان یکی ازفعالین مدنی هر کدام در رابطه به موضوع زنان، صلح و امنیت، ضرورت مشارکت همه شهروندان کشوربرای تامین صلح پایدارهمچنین توجه به حقوق ومطالبات برحق قربانیان جنگ تاکید نموده بیان داشتند، تازمانی که به حقوق ومطالبات قربانیان جنگ توجه صورت نگیرد دسترسی به صلح پایدار ناممکن به نظرمیرسد.

2- یاد بود از تخریب مجسمه های بودا در بامیان؛

بخش آموزش دفتر ساحوی بامیان، مشترک با گروه یاد آوران وحکومت محلی بامیان از تخریب مجسمه های بودا  تحت عنوان شبی با بودادر تاریخ 20 حوت 1398 یاد بود به عمل آوردند.

این محفل در دوبخش ( سخنرانی وپنل) تنظیم گردید که دربخش اول، خانم زهرا حسینی نمایند گروه یاد آوران، آقای طاهر زهیر والی ولایت بامیان،  محمد حسن اسدی  عضو شورای ولایتی وکوثری یک تن از فعالین مدنی وحقوق بشر درخصوص اهمیت تاریخی میراث های فرهنگی صحبت نموده ضمن تقبیح جنایت کاران تخریب میراث های فرهنگی تاکید برحفظ بقایای این آثار تاریخی شدند.

دربخش دوم گفتمان علمی تحت عنوان مدنیت وسازگاری؛ توسط  محمد جواد دادگر رییس دفترساحوی بامیان، دکتر نورالدین علوی استاد دانشگاه کابل، دکتر سرور  رسا استاد دانشگاه رنا  ومحمد رضا ابراهیم استاد دانشگاه بامیان به ترتیب ذیل،  بررسی اهمیت میراث های فرهنگی ازمنظر حقوق بشری، بررسی تاریخی میراث های فرهنگی، بنیاد گرایی مذهبی وتاثیرات آن بالای تأخر فرهنگی  وفرهنگ مدارا در ادبیات فارسی. به صورت علمی واکادمیک به بحث گرفتند. در فرجام هریک از سخنرانان ازحکومت ونهادهای ذیربط خواستند تا درمورد حفظ میراث های فرهنگی توجه جدی نمایند.در نتیجه والی ولایت بامیان وعده سپرد که از میراث های تاریخی وفرهنگی ولایت بامیان با همکاری  نهاد های ذیربط بصورت جدی  حفاظت نماید.

3- کنفرانس تطبیق قانون منع شکنجه در بامیان برگزار شد.

دفتر ساحوی بامیان باهمکاری دفتر ساحوی یوناما در بامیان کنفرانس راتحت عنوان تطبیق قانون منع شکنجه با حضور 80 نفر از مقامات حکومت محلی، کارمندان ادارات دولتی، فعالین مدنی وحقوق بشر ورسانه های محلی در تاریخ 21 حوت در سالن کنفرانس های دفتر ساحوی بامیان تدویر نمودند.

دراین کنفرانس آقای محمد طاهر زهیر والی ولایت بامیان ضمن قدر دانی از برگزار کنندگان این برنامه  در مورد حاکمیت قانون صحبت نمود وهمچنان یاد آور شد که از زمان شاه امان الله خان  الی الحال قانون وقانون مداری فراز وفرود های زیادی را سپری نموده، گاهی عرف وسنت ها از قانون پیشی گرفته وگاهی اوقات قانون، اما درطی مدت بیست سال گذشته  حاکمیت قانون وقانون مداری به وجه احسن قابل تطبیق بوده که این یک دست آورد خوبی برای مردم وحکومت می باشد. در ادامه کنفرانس مسئول حقوق بشر یوناما دربامیان، محمد جواد دادگر رییس دفتر ساحوی بامیان، مجتبی رحیمی سرپرست ریاست سارنوالی بامیان ومحمد میرزایی وکیل مدافع در بامیان،  درخصوص  تحقق جرم شکنجه، نحوه رسیدگی به قضایای شکنجه ومعلومات درمورد کمیسیون منع شکنجه لوی سارنوالی، به صورت مفصل صحبت نمودند . که در زمینه مسئول حقوق بشر یوناما یاد آور شدکه ، برعلاوه ممنوعیت شکنجه  برمبنای قوانین ملی وبین المللی، هنوز در افغانستان  شکنجه کماکان وجود دارد. در ادامه تذکر داد که تحقیقات ، نهاد های حقوق بشری ودفتر یوناما  نشان میدهد که دربعضی از ارگانهای ذیربط به انواع مختلف  شکنجه اجرا می گردد. وهمچنان درخصوص ولایت بامیان با خوش بینی متذکر شدکه  خوشبختانه هیچ موردی از شکنجه ثبت نگردیده است.

4- تدویردو جلسه ی آموزشی در رابطه مفاهیم حقوق بشردر قریه های فولادی مرکز ولایت بامیان.

بخش آموزش حقوق بشر دفتر ساحوی بامیان در تاریخ 5  و 11 حوت سال روان جلسات آموزشی را دردو کورس سواد آموزی  قریه های خرابه بالا، و آشورک فولادی مرکز ولایت بامیان برگزار کرد، در جلسات متذکره به تعداد 45 نفر شاگردان و معلمین کورس های سواد آموزی حضور داشتند در این جلسات وظایف و مکلفیت های قانونی کمیسون، انواع حقوق بشر، مصادیق و ویژه گی های آن بحث گردید در نتیجه اشتراک کنندگان در مورد موضوعات ارائه شده آگاهی حاصل نموده و پیشنهاد کردند چنین جلسات به صورت مستمر دایر گردد.

5-جلسه ماهوار کمیته هماهنگی حمایت از حقوق زنان و کمیته جی بی وی زون مرتفع مرکز

 بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی بامیان جلسه ماهوار کمیته هماهنگی حمایت از حقوق زنان و کمیته جی بی وی زون مرتفع مرکز را در تاریخ 10 حوت سال روان با حضور18 نفر اعضای کمیته در سالون کنفرانس دفتر برگزار نمود. در جلسه ی متذکره ابتدا  از چند مورد قضایای خودکشی زنان دادخواهی گردیده از مسوولین نهاد های عدلی و قضایی تقاضا گردید تا با عاملین آن برخورد جدی و قانونی صورت بگیرد سپس داکتر دادبیگ نماینده UNFPA پرزنتیشنی را که در ارتباط با پلان حالت اضطرار برای مقابله با ویروس کرونا توسط دفتر UNFPA تهیه شده بود با اعضا شریک نمود در ختم جلسه فیصله های ذیل صورت گرفت.

  • ادامه کمپاین مبارزه با خشونتهای کلامی و روانی با تدویر جلسه اموزشی در ولسوالی یکه ولنگ و ارسال مکتوب به ریاست امور زنان.
  • شامل نمودن دو نفر پلیس که در شفاخانه ولایتی توظیف میباشد در برنامه آموزشی بخش تعلیمات کمیسیون.
  • پیگیری قضایای خودکشی از قومندانی امنیه و ثارنوالی.

6- چهارجلسه آموزشی گروه کاری منع معاینات نسایی و منع خشونت های کلامی وروانی در بامیان برگزار گردید.

بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر که رهبری گروه کاری حمایت از معاینات معیاری طب عدلی در ولایت بامیان را به عهده دارد،  به ادامه فعالیتهای آگاهی دهی در این ماه (4) جلسه ی آگاهی دهی را با موضوع منع معاینات دوشیزگی از منظر فقه و قانون  و منع خشونت های کلامی و روانی در تاریخ 7،8،12 و21 حوت سال روان برای 163 نفر دانش آموزان، نمایندگان ادارات دولتی، کارمندان شفاخانه ها و زنان و دختران در مرکز ولایت وولسوالی حصه اول یکاولنگ دایر نمود. دراین جلسه امر بخش زنان در ا بتدا ضمن معرفی گروه کاری و اهداف ان، بیان داشت  معاینات نساسی از منظر علوم طبی برای اثبات گانه کاری و بی گناهی یک شخص بی اساس است.امر بخش زنان در ادامه از تحقیقی که در این زمنیه انجام شده است سخن گفت و بیان داشت که وجود و عدم وجود بکارت نمیتواند دلیلی باشد، تا ارگان های کشف وتحقیق بر اساس ان در مورد یک خانم ابراز نظر نمانید. در ادامه امر بخش زنان منع قانونی این معاینات را از منظر قوانین نافذه و کود جزا بیان داشت همچنان در رابطه به پیامدهای خشونتهای کلامی و روانی در خانواده برای اشتراکنندگان توضیحات ارائه گردید و مواد اموزشی پیرامون این موضوعات در دسترس اشتراک کنندگان قرار گرفت. در ختم جلسه نماینده ریاست ارشاد، حج و اوقاف نیز منع انجام این معاینات را با استناد به ایات و احادیث برای اشتراک کنندگان بیان داشت و عنوان نمود که انجام این معاینات خلاف اصل کرامت انسانی بوده و از دید شریعت منع میباشد در نتیجه اشتراک کنندگان از موضوعات مختلف از جمله منع معاینات نسایی و خشونتهای لفظی و روانی آگاه و مستفید شدند.

7- برگزاری اولین جلسه کمیته دادخواهی  حمایت از  حقوق اشخاص دارای معلولیت در بامیان!

بخش  حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت  به منظور  حمایت و دادخواهی از حقوق افراد دارای معلولیت ، اولین جلسه کمیته  دادخواهی حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت را با حضور اعضای این شبکه در تاریخ 14 حوت  1398در سالون کنفرانس دفتر برگزار نمود .

ابتدا مسوول بخش افراد دارای معلولیت در رابطه با ایجاد مکتب خاص برای اطفال دارای معلولیت، بررسی و پیگیری فعالیت مرکز اتوپیدی برای افراد دارای معلولیت در ولایت بامیان، دادخواهی برای استخدام افراد دارای معلولیت در ادارات دولتی ، صحبت نمود . امریت شهداء و معلولین بیان داشت : در مورد ایجاد مکتب خاص برای اطفال دارای معلولیت مکتوب ازوزارت دولت در امور شهدا و معلولین مواصلت نموده است ایشان وعده نمود که با پیگیری مکتوب در سال جدید این مکتب را فعال نماید. نماینده ریاست صحت عامه نیز بیان داشت به زودی روند استخدام کارمندان مرکز اتوپیدی انجام خواهد شد و در حال حاضر این ریاست در حال اخذ امتحان از شارلیست شده گان می باشد  و به زودی این مرکز فعالیت خود  را اغاز خواهد کرد.

در رابطه با  استخدام افراد دارای معلولیت در ادارات دولتی  مطابق با قانون حقوق و امتیازات افراد دارا ی معلولیت قرار شد تیمی متشکل از برخی اعضای کمیته دادخواهی با مقام ولایت و رئیس کمیسیون اصلاحات اداری دادخواهی نمایند.

8-تدویر جلسات اموزشی در ولسوالیهای سیغان و پنجاب ولایت بامیان

بخش  حمایت از  حقوق اشخاص دارای معلولیت در سفر کاری به ولسوالیهای  پنجاب و سیغان  ولایت بامیان سه  جلسه اموزشی را  در منطقه دهن مور ولسوالی پنجاب  و قریه قرونه  ولسوالی سیغان ولایت بامیان در تاریخ 30 دلو، 20 و 21 حوت برگزار نمود .  در جلسات متذکره به تعداد 105 خانم و 40 مرد  اشتراک داشتند، ابتدا  اهداف و صلاحیتهای کمیسیون مستقل حقوق بشر به اشتراک کننده گان تشریح گردید سپس حقوق بشری افراد دارای معلولیت  مانند حق تعلیم و تربیه، حق کرامت انسانی، حق صحت، حق کار و غیره نیز با توجه به قوانین ملی و بین المللی از سوی آمر این بخش تشریح گردید که در نتیجه اشتراک کنندگان با مفاهیم حقوق بشر ، حقوق بشری افراد دارای معلولیت آشنا شده بیان داشتند: در راستای حمایت و دادخواهی از حقوق بشری این افراد تلاش خواهند کرد.

در پایان  این جلسه اشتراک کننده گان پیشنهاد نمودند: کمیسیون مستقل حقوق بشر برنامه های اموزشی و نظارتی خود را به ولسوالیهای پنجاب  و سیغان بیشتر نماید زیرا مردم این ولسوالی در راستای دسترسی به حقوق بشری شان با مشکلات زیادی مواجه می باشند به عنوان نمونه در بخش صحت، تعلیم و تربیه مشکلات زیادی وجود دارد و نیاز است تا دادخواهیهای بیشتری در این زمینه صورت بگیرد و مردم نیز درباره شیوه های دادخواهی و اگاهی از حقوق بشری خود  بیشتر اموزش ببینند.

9-تدویردو برنامه آگاهی دهی (یک کار گاه آموزشی دو روزه و یک جلسه ی آموزشی پیرامون حقوق اطفال در ولسوالی سیغان ولایت بامیان؛

بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال یک کارگاه آموزشی دو روزه را  با اشتراک 20 تن از معلمین، شامل پنج نفر معلم زن و پانزده نفر مرد در تاریخ 20 و21 حوت  ویک جلسه ی آموزشی در تاریخ 22 حوت با اشتراک 5 زن و 41 مرددر قریه سید بابای ولسوالی سیغان برگزار نمود دربرنامه های آموزشی حقوق اطفال برگرفته از قوانین ملی و کنوانسیون حقوق طفل که با زبان لکچر و تصویر تهیه گردیده بود،  به مدت دو روز برای اشتراک کننده گان آموزش داده شد. مهمترین موضوعات که درین کار گاه موردبحث قرار گرفت عبارت بودند از حق حیات، داشتن نام و هویت، داشتن تابعیت، ثبت تولد، تغذیه باشیرمادر، مصئونیت دربرابرهرنوع تبعیض، حضانت ورضاعت، دسترسی به خدمات صحی،  تطبیق واکسین وسایرخدمات وقایوی صحی، بازتوانی جسمی وروانی اطفال دارای معلولیت،  صحت وسلامت جسمی کودک، استفاده ازمراقبت های اجتماعی، استراحت بازی وتفریح،  بهره مندی واستفاده ازصندوق طفل درصورت ضرورت، حمایت دربرابرهرنوع تعذیب جسمی وروانی ،تعلیم وتربیه، آزادی بیان و اظهارنظر، رشد فکری وتکامل ذهنی، دسترسی به معلومات، تشکیل انجمن های مختص به نو جوانان، حفاظت وحمایت دربرابربهره کشی اقتصادی، حمایت دربرابرانجام کار های شاقه واجباری، داشتن خانواده ومنع جدایی ازوالدین، تأمین امنیت ومصئونیت درمحیط خانواده، آموزش واجتماع، جلوگیری از استخدام در فعالیت های نظامی وشبه نظامی، حمایت دربرابرانواع شکنجه، تعذیب مجازات غیرانسانی، توهین آمیزورفتارهای ظالمانه، نگهداری طفل متخلف ازقانون درمراحل نظارت، توقیف وحجز جدا ازبزرگسالان، استفاده ازحقوق مظنون ومتهم درجریان تعقیب عدلی مندرج قانون اجراآت جزایی، برخورداری ازموازین محاکمه عادلانه مطابق احکام قانون، جلوگیری ازاستفاده طفل درفحشاء واعمال جنسی، حمایت دربرابراختطاف وقاچاق، مصونیت از ازدواج خرد سن و اجباری. قرار شد هر معلم در مکتب مربوطۀ شان موضوعات فرا گرفته را حد اقل برای 20 شاگرد مکتب آموزش دهند در خاتمه اشتراک کنندگان ارائه خدمات صحی بی کیفیت و خراب بودن راه های مواصلاتی این ولسوالی را با مرکزاز مشکلات موجود در این ولسوالی عنوان نموده از کمیسیون تقاضا نمودند تا صدای مردم را به گوش حکومت برساند.قرار است مشکلات متذکره در جلسات سکتوری از سوی نماینده کمیسیون ارائه تا مسوولین به رفع آن اقدامات عملی را روی دست گیرند.

10- برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه برای پرسونل نیروهای امنیتی در ولسوالی سیغان ولایت بامیان :

بخش آمبودزمن دفتر ساحوی بامیان کارگاه آموزشی دو روزه را برای30 تن از نیروهای امنیتی ، سارنوالان و کارمندان ولسوالی در تاریخ 21 و 22حوت در ولسوالی سیغان برگزار نمود در این کارگاه موضوعات مختلف قانونی وحقوق بشری، وظایف پولیس در تامین حقوق بشر بحث گردید قومندان امنیه ولسوالی سیغان که خود نیز در کارگاه اشتراک نموده بود، ضمن قدردانی از برگزاری برنامه، موضوعات بحث شده را مفید و ارزنده تعریف نمود و خواهان تداوم برنامه های آموزشی از سوی کمیسیون گردیده اظهار داشت  تجربۀ ما نشان می‌دهد که برنامه های آموزشی حقوق بشر برای کارمندان پولیس تأثیر گذاری خوب داشته و رویه و رفتار آنان با مردم و همچنین تعهد در انجام وظایف محوله شان بهبود یافته است. یکی از اعضای سارنوالی ابتدائیه ولسوالی سیغان ضمن مفید خواندن موضوعات مطرح شده، اظهار داشت که در ولسوالی‌ها به چنین برنامه های شدیداً نیاز است و آگاهی دهی در موضوعات حقوقی و قانونی، پولیس و سارنوالی را در اجراآت شان کمک می‌کند. وی اظهار امیدواری نمود که چنین برنامه هایی از طرف کمیسیون حقوق بشر بیشتر گردد.


*دفتر ساحوی بلخ

-برگزاری کارگاه آموزشی "جایگاه معاهدات حقوق بشری در قانون اساسی"

با برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه با عنوان "جایگاه معاهدات حقوق بشری در قانون اساسی" از سوی دفتر ساحوی بلخ به تاریخ‌های 21 و 22 حوت در سالن کنفرانس‌های دفتر ساحوی، 24 تن از کارمندان نهادهای حراست از قانون با مفاهیم و ارزش‌های حقوق بشر آشنایی عمیق‌تری پیدا کردند.

-برگزاری کنفرانس صلح، عدالت و حقوق بشر

طی یک کنفرانس علمی در مزار شریف، رابطه صلح، عدالت و حقوق بشر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این کنفرانس که به تاریخ  هفتم حوت، در تالار کنفرانس‌های دفتر ساحوی بلخ کمیسیون مستقل حقوق بشر دایر شد، حدود 60 تن از فعالان مدنی، نمایندگان ادارات دولتی و فرهنگیان اشتراک کرده بودند.

-برگزاری کارگاه آموزشی منع شکنجه

طی یک کارگاه آموزشی دو روزه در مزار شریف به تاریخ های 5 و 6 حوت، 25 تن از منسوبان اردوی ملی، قوماندانی امنیه و ریاست امنیت ملی با مفاهیم و ارزش‌های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، با موضوع "ممنوعیت شکنجه و هر نوع رفتار ظالمانه و تحقیرآمیز" آشنایی عمیق‌تری پیدا کردند.

*دفتر ولایتی غور

بخش نظارت و بررسی دفتر ولایتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کنفرانس محلی برای صلح مبتنی بر عدالت، حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق قربانیان را با اشتراک نزدیک به (90) تن شامل زنان و مردان و با حضور معاون مقام ولایت، رئیس دانشگاه، نمایندگان نهادهای امنیتی و عدلی و قضایی، نمایندگان ادارات دولتی و غیردولتی، فعالین جامعه مدنی و فرهنگی، رئیس و اعضای تعدادی از شوراهای انکشافی و اصحاب رسانه، به تاریخ 8/12/1398 در سالن کنفرانس‌های این دفتر برگزار شد.

-تدویر جلسه هماهنگی با نمایندگان رسانه‌ها: به تاریخ ۷ حوت، با ۱۱ تن مسؤلین و نمایندگان رسانه‌های محلی غور به شمول رئیس صحت عامه غور، نماینده بخش مطبوعات قوماندانی امنیه ولایت غور، مسؤلین و نمایندگان رسانه‌های شنیداری غور جلسه هماهنگی در دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر دایر شد.

-نظارت از هفته کاهش خشونت: از هفته کاهش خشونت طبق تفاهم‌نامه بین ایالات متحده امریکا و گروه طالبان و موافقه دولت افغانستان، مطابق با هدایت دفتر مرکزی از تاریخ (2 الی 8 ) حوت 1398 نظارت شد و گزارش روزانه از وضعیت داخل شهر و ولسوالی‌ها به دفتر مرکزی ارسال شد.

-سایر فعالیت‌های دفتر ولایتی غور: اشتراک در جلسه کمیته منع خشونت علیه زنان، برگزاری کنفرانس مطبوعاتی با موضوع "ایجاد راهکار برای کنترل خشونت‌های حاد علیه زنان"، اشتراک در جلسه ماهوار دفتر هلت نت پروژه GBV یا مرکز حمایت خانواده، اشتراک در جلسه فوکل پاینت‌های دفتر هلت نت یا "خشونت مبتنی بر جنیسیت"، برگزاری جلسه آگاهی دهی در لیسه سلطان راضیه غوری، جمع آوری معلومات در مورد هفته صلح، هماهنگی و تدویر کنفرانس محلی برای صلح مبتنی بر عدالت، حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق قربانیان، نظارت از مرکز اصلاح و تربیت اطفال، انجام ماموریت‌ نظارت ساحوی از قریه پوزه لیج شهر فیروزکوه.

*دفتر ولایتی دایکندی

- برگزاری کنفرانس صلح، عدالت و حقوق بشر

کنفرانس صلح، عدالت و حقوق بشر توسط بخش نظارت و بررسی دفتر ولایتی دایکندی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در مسجد بازار ولسوالی کیتی ولایت دایکندی با حضور ولسوال، رئیس محکمه ابتدائیه، څارنوال، قوماندان امنیه، کارمندان مدیریت امنیت ملی، مدیر حقوق، کارمندان آمریت معارف، اعضای نهادهای مدنی و تعدادی از شهروندان آن ولسوالی، با اشتراک 96 نفر (25 زن و 71 مرد) برگزار گردید.

-تدویر برنامه آموزشی حقوق بشر و حقوق کودکان

بخش حمایت و انکشاف حقوق کودکان دفتر ولایتی دایکندی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به تاریخ 18 الی 19 ماه حوت 1398،کارگاه آموزشی دو روزه‌ای را با موضوع «آموزش حقوق بشر و حقوق کودک توسط معلم به دانش آموز» برای 20 تن (9 زن و 11 مرد) از معلمین مکاتب مختلف ولسوالی کیتی ولایت دایکندی دایر نمود.

-جلسه دادخواهی توسط بخش نظارت و بررسی

با در نظرداشت یافته‌های نظارتی و بررسی‌های انجام شده توسط بخش نظارت و بررسی دفتر ولایتی دایکندی در مورد رعایت نشدن کامل حقوق قانونی متضررین قضایای جزایی، و نبود اطلاع رسانی نتیجه پرونده به آن‌ها، اولین جلسه دادخواهی در رابطه به تأمین و حمایت از حقوق قانونی متضررین قضایای جنایی با اشتراک رئیس محکمه ابتدائیه، مدیر حقوق، څارنوال تحقیق، آمرجنایی، کارمند مدیریت امنیت ملی و محرر محکمه در دفتر محکمه ابتدائیه ولسوالی کیتی برگزار شد.

-تدویر برنامه آموزشی یک روزه درمورد حقوق بشری زنان

بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ولایتی دایکندی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به تاریخ20  حوت 1398، جلسه آموزشی را با موضوع « حقوق بشری زنان » برای48 تن (31 زن و 17 مرد) در ولسوالی کیتی ولایت دایکندی دایر نمود.

*دفتر ساحوی کندز

-برگزاری جلسه آموزشی نیم‌روزه به هدف بالا بردن سطح آگاهی و معلومات معلمین، متعلمین و زنان کم‌سواد در مورد قانون منع خشونت علیه زنان به تاریخ 19 حوت 1398 برای 35 تن از خانم‌ها در منطقه پل شاروان شهر تالقان ولایت تخار.

-برگزاری جلسه دادخواهی نیم روزه به هدف بررسی، پیگیری و رسیدگی مؤثر و بهتر قضایای نقض حقوق بشری زنان و به ویژه قضایای موکول در مرکز حمایتی زنان ولایت تخار به منظور جلب توجه بیشتر ادارات ذی‌ربط دولتی و غیردولتی مدافع حقوق زنان برای حمایت از قربانیان خشونت به تاریخ 21 حوت1398 با اشتراک 19 تن از نمایندگان ادارات دولتی، اعضای جامعه مدنی و مؤسسات حامی حقوق زنان

-برگزاری دو جلسه آموزشی با اشتراک 40 نفر از اعضای انجمن اجتماعی معلولین، اعضای کمیته‌های دادخواهی و دیگر اقشار مختلف جامعه در شهر پلخمری ولایت بغلان و در شهر تالقان ولایت تخار به تاریخ‌های هفتم و نوزدهم حوت .

-برگزاری جلسه ای با اشتراک 14 نفر از اعضای کمیته دادخواهی و انجمن اجتماعی زنان معلول به تاریخ 17 حوت در ولایت تخار جهت بحث بر اهداف کاری بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت، نتایج دادخواهی‌ها و نقش دادخواهی‌ها در برآورده شدن خواست‌ها و نیازمندی‌های معلولین و طرزالعمل اخیر کمیسیون مستقل اصلاحات ادارای و خدمات ملکی.

-برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه را با موضوع (آموزش حقوق بشر برای قضات، څارنوالان و مسؤولین اجرایی) به تاریخ 13 – 14 حوت در ولسوالی حضرت امام صاحب ولایت کندز با اشتراک (30) نفر شامل (4 زن و 26 مرد) شامل قضات، څارنوالان، مسؤولین اجرایی ادارات دولتی و مدافعان حقوق بشر.

*دفتر ولایتی فاریاب

-در نتیجه دادخواهی دفتر ولایتی فاریاب، کمپاین آگاهی دهی و ‌تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در محبس ولایت فاریاب، آغاز گردید. بخش نظارت و بررسی از تخطی‌های دفتر و لایتی فاریاب به منظور اتخاذ تدابیر احتیاطی از شیوع ویروس کرونا در محبس، با مسئولین مدیریت محبس و رئیس صحت عامه ولایت فاریاب ملاقات و در رابطه جلسه هماهنگی با نهادهای متذکره تدویر گردیدف که درنتیجه، ریاست صحت عامه بتاریخ 15/12/1398 کمپاین آگاهی دهی را در محوطه مدیریت محبس، برای کارمندان و537 تن از محبوسین و توقیفی‌ها به شمول زنان به راه انداخت.

 


بازنشر این مطلب