پرسش‌ها و ملاحظه‌هایی دربارۀ توافقنامۀ صلح افغانستان

پرسشها و ملاحظههایی دربارۀ توافقنامۀ صلح افغانستان

26 حوت 1399

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همیشه خواهان آتش‌بس و ختم جنگ از طریق مذاکره بوده و به این منظور دادخواهی کرده است. ما از تلاش‌های فعال و مؤثر برای کاهش خشونت و ایجاد اجماع بیشتر منطقه‌‌ای و ملی برای دستیابی به صلح استقبال می‌کنیم و هم‌چنین خواستار افزایش مشارکت فراگیر افغان‌ها در روند صلحیم و از هردو طرف می‌خواهیم که زمینه‌ مشارکت عمومی را در روند صلح ‌فراهم کنند و روی مجموعه‌‌ای از اصول اساسی حقوق بشر و عدالت قربانی‌محور به‌مثابه ارزش‌های اصلی برای پایان دادن به رنج‌ها و تأمین زندگی باعزت برای همه افغان‌ها‌ توافق کنند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نسخه‌‌ای از «پیش‌نویس ‌توافقنامه صلح افغانستان» را به تاریخ 5 مارچ دریافت کرد. همزمان از کمیسیون خواسته ‌شده بود که دیدگاه‌ها و واکنش‌های خود را درباره آن مطرح کند. کمیسیون پرسش‌ها و دیدگاه‌های خود را به تاریخ 8 مارچ ارائه کرد. اکنون که بحث‌های عمومی پیرامون پیش‌نویس توافقنامه مطرح است‌، این نهاد می‌خواهد با نشر این بسته­‌ای از پرسش‌ها و ملاحظات، نگرانی‌های خویش را در این زمینه بیان‌ و از این طریق در بحث عمومی کنونی درباره روند صلح افغانستان شرکت کند.

در زیر مجموعه‌ای از پرسش‌ها، دیدگاه‌ها و موارد‌ مقدماتی مطرح ‌شده است که باید در روند صلح در نظر گرفته شود. نخست، باید خاطرنشان کرد که هدف پرداختن به موارد ذیل صرف ‌بازتاب نگرانی‌ها و پرسش‌‌ها و انتقال دیدگاه‌هاست؛ نه تأیید پیش‌نویس یادشده از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان‌. دوم، این مجموعه پرسش‌ها و دیدگاه‌ها ‌جامع نیست و ممکن است پس از بررسی و رایزنی بیشتر، دیدگاه‌های بیشتری ارائه و فرستاده شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به‌‌مثابه ‌نهادی ملی حقوق بشر با مجموعه‌ای گسترده‌‌ از فعالان حقوق بشر همکاری می‌کند، بنابراین، به‌عنوان ‌نهادی پیشتاز و رهبر در حوزه حقوق بشر، ‌هنگام مشخص‌کردن موضع و موقف خود درباره مذاکرات صلح، با جامعه مدنی و سازمان‌های قربانیان مشورت می‌کند. سوم، در حالی ‌که پیش‌نویس توافق‌نامه با ما در میان گذاشته‌ شده است، اما ‌هنوز درباره روند مذاکره، این پیش‌نویس و هم‌چنین ضمانت‌های اجرایی‌ هیچ‌گونه وضاحتی دریافت نکرده‌ایم. بنابراین، پرسش‌ها و دیدگاه‌های ما شامل سه دسته از موضوعات است: الف) روند؛ یعنی روند توافق درباره پیش‌نویس؛ ب) محتوای پیش‌نویس؛ ج) نگرانی‌ها و پرسش‌های مربوط به تطبیق و اجرای روند.

 

گزارش کامل را از اینجا دانلود کنید:


بازنشر این مطلب