آدميزاد حق لرنينگ خلق آرا آيراتين سند لري

دوشنديرمه

معلول كيشي لرينگ حق لر خلق آراميثاقي و اونونگ غوشمچه پروتوكل لري 2006 ميلادي ييلنگ (13) دسامبر آيي بيرلشن ملت لر عمومي مجلسينده تصويب بولنيپ و 2007 ميلادي ييلنگ (30) مارچ آيينده بيرلشن ملت لر دفترينده دولت وكيل لرنينگ راضي چيليق و امضا سيني آلماق ليق اوچون هودرلاندي. اونونگ بيرنجي گونينده (82) اولكه ميثاقي و (44) اولكه غوشمچه پروتوكل لريني غول چكديلار. مونونگ اوزي شول ميثاقي امضا اتمك ليكده خلق آراميثاق لرينگ تاريخينده آيراتين گوني اوزينه آليپ دير.

شول سند يگريمي بيرنجي عصرده بشر حق لري بويونچا اينگ آز وقت ايچنده يعني (2002 – 2006) ميلادي ييل لر آراسينده تصويب بوليندي. يادلاماق گراك شول ميثاق بيلن بير ييل ايچنده جهانينگ يوز ساناق اولكه لري غوشلديلار. يونه افغانستان كوپ كان قين چيليقلار و معلول كيشي لرينگ كوپ ليگي بيلن هم شول ميثاقه غوشلمان گيليار.

افغانستان بشر حق لرنينگ مستقل كميسيوني افغانستان اسلامي جمهورليغينگ شول ميثاق بيلن غوشلماق ليغيني ايسته يار تا كه ييغين و جامعه داكي معلول كيشي لر باشقه اولكه داش لرميز گبي آياق اوستينه غاليب باشقه لر بيلن دنگ و برابر ياشاپ بيلسه لر.

معلول كيشي لرينگ حق لريندان حمايت اديش بولوم شوليالي كيشي لرينگ حق لريني غوراپ ساقلاماق و خلق اونسيني چكمك ليك اوچون شول ميثاقي اولكه ايچرسينداكي رواج ديل لرده و اشاره ديل لرينده ترجمه اديپ خلق اختيارينده غويماق ليغي مناسب بيلدي.

(افغانستان بشر حق لري مستقل كميسيونينگ معلول كيشي لردن غوراپ ساقلايش بولومي)

برای دریافت متن کامل کنوانسیون به زبان ترکمنی اینجاکلیک کنید


بازنشر این مطلب