برنامه عمل حمایت از مدافعان حقوق بشر

با آنکه از مطرح شدن حقوق بشر به عنوان یک مسئله جدی در زندگی شهروندان افغانستان بیش از یک دهه نمی‌گذرد، وضعیت حقوق بشر در افغانستان نسبت به سال‌های قبل بهبود قابل ملاحظه یافته و تلاش‌های نهادهای مدافع حقوق بشر با دستاوردها و پیشرفت‌های بی‌سابقه در تاریخ کشور همراه بوده است. یکی از دستاوردهای غیر قابل انکار، تأسیس و فعالیت‌های مؤثر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، شکل‌گیری نهادها، تشکل‌ها، سازمان‌های مدنی مدافع حقوق بشر و ظهور صنف تازه‌ای اجتماعی بنام مدافعان و فعالان حقوق بشر می‌باشد. با طرح و بهبود وضعیت حقوق بشر نهادها و افراد زیادی در نقاط مختلف کشور، حتی در مناطق ناامن، شکل گرفته اند که به صورت دواطلبانه، رضاکارانه و یا سازمانیافته و در قالب سازمان‌های مدنی به دفاع از حقوق بشر پرداخته و در راستای حمایت و توسعه حقوق بشر تلاش می‌کنند.

فایل را از اینجا دانلود کنید.


بازنشر این مطلب