لایحه تنظیم امورکرایه،سفرخرچ، وجیب خرچ

 

اهداف

ماده سوم:

اهداف این لایحه عبارت اند از:

1- تنظیم امور مربوط به سفر های رسمی در داخل و خارج از کشور.

2- تثبیت اندازه کرایه، سفریه و جیب خرج و طرز پرداخت آن.

فایل کامل لایحه تفتیش داخلی را از اینجا دانلود کنید

 


بازنشر این مطلب