لایحه کارکنان

 

اهداف

ماده دوم:

اهداف این لایحه عبارت اند از:

1- تثبیت، تحکیم و تنظیم مناسبات کار کارکنان؛

2- تامین حق کار با درنظرداشت اهلیت، کفایت و حمایت از حقوق کارکنان؛

3- بهبود و سازماندهی کار و دست آورد‌ها، بازدهی منطقی و متوقع ارتقای موثریت خدمات؛

4- تامین شیوه‌های تشویق متناسب معاش و تامینات اجتماعی جهت ارتقای سطح زندگی کارکنان؛

5- تحکیم انضباط کاری، پرورش روحیه کار آگاهانه و صادقانه و جلب توجه کارکنان در امر رهبری کار؛

6- تثبیت حقوق و مکلفیت‌های کارکنان و امور ذاتی آنها در انجام کار و ارائه خدمات حقوق بشری؛

7- ارتقای متداوم مهارت‌های کارکنان، رعایت قوانین، لوایح و طرزالعمل‌های داخلی کمیسیون؛

8- فراهم نمودن زمینه‌های مساعد و مطمئن برای رشد ظرفیت کارکنان مستعد جهت تحکیم اصل شایسته سالاری؛

9- بهبود و تقویت توانایی‌های سازمانی کمیسیون در رسیدن به اهداف تعریف شدۀ آن؛

10- ارایه پاسخ منطقی و واقع بینانه به نیازمندی‌های مادی تمام کارکنان کمیسیون؛

11- جذب افراد شایسته، تحصیل یافته و با تجربه در بست‌های کمبود کمیسیون.

فایل کامل لایحه کارکنان را از اینجا دانلود کنید

 


بازنشر این مطلب