لایحه گزینش دربرنامه های آموزشی

 

اهداف

ماده سوم:

اهداف این لایحه عبارت اند از:

1- ارتقای سطح دانش، کسب تجارب و مهارت های مسلکی کارکنان مالی، اداری و پروگرامی کمیسیون.

2- ارتقای ظرفیت کارکنان کمیسیون مطابق به نیازمندی های انکشافی در رشته های مختلف علوم.

3- مدیریت مناسب توزیع برنامه های آموزشی.

فایل کامل لایحه گزینش دربرنامه های آموزشی را از اینجا دانلود کنید

 


بازنشر این مطلب