لایحه نظارت ازحقوق سیاسی

 

اهداف

ماده سوم:

اهداف این لایحه عبارت اند از:

1- نظارت و حمایت از حقوق سیاسی اتباع کشور به منظور تحکیم هر چه بیشتر دموکراسی‌.

2- تامین شفافیت حقوق سیاسی اتباع افغانستان.

3- هماهنگی‌ها و همکاری‌های لازم به منظور نظارت بهتر از حقوق سیاسی با نهاد های ملی و سازمان های داخلی و بین المللی مرتبط به انتخابات.

4- انعکاس وضعیت حقوق سیاسی از طریق ارایه گزارش و نشر آن.

فایل کامل لایحه نظارت ازحقوق سیاسی را از اینجا دانلود کنید

 


بازنشر این مطلب