قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 

 

 

                   دائلود فایل   


بازنشر این مطلب