تفنگت را زمین بگذار بازدید:635 تاریخ نشر:2020-06-18

تفنگت را زمین بگذار

"ځينې ارزښتونه شته چې خامخا بايد د سولې پروسه کې په نظر کې ونيول شي، لکه: د رسنيو آزادي، د فکر او بيان آزادي، او په دې بهير کې د ښځو معنا لرونکی حضور."

مجيب مهرداد

شاعراو ليکوال

#تفنگت_را_زمین_بگذار #ټوپک_دې_پر_ځمکه_کېږده #Put_the_gun_down

 


بازنشر این مطلب