گزارش مالی و تدارکاتی

قرارداد های تدارکاتی سال مالی 1400 از اول جدی الی اخیر جوزا 1400

جدول قرارداد های عقد شده بودجه عادی ملی و بودجه دونراز شروع سال مالی 1400 الی اخیر برج جوزای سال مالی 1400 که از طریق ریاست تدارکات عقد گردیده است

همچنان برعلاوه قرارداد های کار های ذیل نیزدر طول شش ماه اول سال مالی 1400 صورت گرفته

 

دانلود قرارداد قیمت اصلی به افغانی تاریخ تکمیل تاریخ آغاز شرکت برنده نوع بودجه نمبر تشخیصیه نام پروژه شماره
دانلود قراداد 555000 30/9/1400 1/10/1399 شرکت خدمات انتر نیتی افغانستان فیض ستلایت عادی AIHRC/G-01/NCB/1400 قرارداد انترنیتی برای سال مالی 1400 1
دانلود قراداد 732500 31/3/1400 1/10/1399 -- دونر دو قرارداد قرارداد های ربع وار تیل دیزل و پطرول برای وسایط و جنراتور های دفتر مرکزی 2
دانلود قراداد 463320 15/12/1399 8/10/1399 شرکت ضیا سخی شالیزی لمتد دونر   قرارداد تیل دیزل مرکز گرمی برای ربع اول سال مالی 1400 3
دانلود قراداد 79800 30/9/1400 1/10/1399 شرکت خدمات سیستم های نظارتی افغان رادار دونر   قرارداد نصب سیستم جی پی اس برای وسایط دفتر مرکزی کمیسیون 4
دانلود قراداد   30/9/1400 1/11/1399 شرکت خدمات سیستم های نظارتی افغان رادار دونر   قرارداد نصب سیستم جی چی اس برای وسایط دفاتر ولایتی و ساحوی کمیسیون 5

 

  1. 1 – ارسال پنج اعلان داوطلبی به روز نامه آرمان ملی.
  2. 2 – تفکیک  350 قلم اجناس داغمه.
  3. 3 – تجدید شش جلد جواز سیر وسایط کمیسیون.
  4. 4 – خریداری های کمتر از 500 هزار افغانی  از بودجه دولتی مطابق پلان تدارکاتی 1400 .
  5. 5 – قرارداد حفر چاه برمه به عمق 200 متر از بودجه دولتی  تحت پروسس میباشد.
  6. 6 – قرار داد فعال سازی سیستم سیسکو فون از بودجه دولتی تحت پروسس میباشد.

قرار شرح فوق گزارش هذا ترتیب و صحت است.

با احترام
سر پرست ریاست تدارکات