هفته ترویج حقوق بشر بازدید: تاریخ نشر:2017-12-10

معرفی اعلامیه جهانی حقوق بشر

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر یکی از معتبرترین سندهای جهانی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دهم دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده است. این اعلامیه دارای یک مقدمه و 30 ماده است و در آن کلیه حقوق سیاسی، مدنی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیِ‌ِ‌ که تمام ابنای بشر مستحق آن‌اند، و باید از آن برخوردار باشند، به رسمیت شناخته شده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر در‌برگیرنده‌‌ مجموعه اصول و ارزش‌های بنیادین و مشترک انسانی است. این اعلامیه، در‌واقع مظهر انسان‌اندیشیِ عصر و دستاورد عالی فرهنگ و تمدن بشری‌ با هدف شناسایی و حفظ کرامت، منزلت‌ و حقوق و آزادی‌های برابر انسان‌هاست. اعلامیه، نخستین‌گام اساسی برای دسترسی بشر‌ به عدالت، صلح و آزادی است و دستاورد خِرَد و همت بشر با هدف اعتلا و ارتقا کرامت انسانی و ‌حمایت از حقوق بشر است و دولت‌ها را به تحقق آن ترغیب می‌کند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر نتیجۀ مستقیم جنگ‌های جهانی دوم است. هدف از آن تأمین سعادت بشر و خشکاندن ریشه‌های خشونت‌ و رهایی انسان از مصائب جنگ، ترس، فقر و کلیه بدبختی‌ها و حق‌تلفی‌هایی‌ است که انسان‌ بر انسان روا داشته است. تحقق مفاد اعلامیه جهانی، به افراد بشر ‌کمک می‌کند که کرامت‌ذاتی‌شان را حفظ، شخصیت انسانی خویش را شکوفا و فطرت کمال‌جویانه و سعادت‌خواهانه‌‌شان را تحقق بخشند.

اعلامیه به ‌عنوان نخستین سند معتبر جهانی با هدف شناسایی، تضمین برابری و کرامت‌ ذاتی برای همه، شناخته شده و به ‌عنوان یک سند زنده، فراگیر و عمومی، حیاتی و دارای مناسبت پایدار برای افراد و اجتماعات بشری در هر‌گاه و ‌هر‌جا شمرده می‌شود. از زمان تصویب آن تاکنون، هرسال توسط کشورهای جهان با شکوه‌تر از پیش تجلیل شده و تلاش دوامدار برای تحقق مفاد آن که متضمن کرامت، حیثیت و عدالت برای همگان است، ادامه دارد.

امروزه، مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر به صورت گسترده در قانون اساسی کشورهای دنیا بازتاب یافته و رعایت کردن و ‌رعایت نکردن آن ‌معیار سنجش مشروعیت عملکرد دولت‌ها در برابر شهروندان در قلمرو حاکمیت‌شان دانسته می‌شود.


بازنشر این مطلب