هفته ترویج حقوق بشر بازدید: تاریخ نشر:2017-12-10

متن اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر

از آنجاکه شناسایی کرامتذاتی و حقوقِ یکسان و جدایی‌ناپذیرِ همه اعضای خانواده ‌بشری، اساسِ آزادی، عدالت و صلح در جهان است؛

از آنجا که بی‌اعتنایی و تحقیر حقوق بشر به انجام کارهای وحشیانه‌ای‌ انجامیده و وجدان بشریت را در رنج افکنده است؛

از آنجا که پدید آمدن دنیایی که در آن تمامی ابناء بشر از آزادی بیان و عقیده برخوردار باشند و رهایی انسان از ترس و فقر، به مثابه عالی‌ترین آرزوی همگی انسان‌ها اعلام شده است؛

از آنجا كه حقوق بشر را بايد با اجراي قانون حمايت كرد تا بشر به‌عنوان آخرين علاجبه قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد؛

از آنجا که همکاری و توسعۀ روابط دوستانه بین ملت‌ها به‌صورت پیوسته گسترش یابد؛

از آنجایی که مردمِ ملل متحد در منشورِ آن، ایمانِ خود را به حقوقِ اساسیِ بشر و به کرامت و ارزش‌ذاتی انسان‌ و به حقوقِ برابرِ مردان و زنان اعلام کرده و بر آن شده‌اند که برای نیل به پیشرفت اجتماعی و پیشرفت زندگی بهتر و آزادی گسترده‌تر همت گمارند؛

از آنجا كه دول عضو، در راستای رعایت و حمایت از حقوق بشر متعهد به همكاري با سازمان ملل متحد شده‌اند تا حقوق بشر را به ‌عنوان واقعیت عینی زندگی بشر در‌آورند؛
از آنجا كه ایجاد فهم مشترك از حقوق و آزادي‌های اساسی براي اجراي كامل اين تعهد، حائز اهمیت والاست؛

مجمع عمومي اين اعلاميه جهاني حقوق بشر را آرمان مشتركي براي تمام مردم و كليه ملل اعلام مي‌كند تا جميع افراد و همه اركان اجتماع اين اعلاميه را دایماً مد نظر داشته باشند و تلاش كنند كه به وسيله تعليم و تربيت، احترام اين حقوق و آزادي‌ها توسعه يابد و با تدابير تدريجي ملي و بين‌المللي شناسايي و اجراي واقعي و حياتي آن‌ها، چه در ميان ملل عضو و چه در بين مردم كشورهايي كه در قلمرو آن‌هایند، تأمين شود. 

 

۱.تمام انسان‌ها آزاد و باکرامت و حقوق یکسان به دنیا می‌آیند.

۲. تمام انسان‌ها بدون هرگونه تبعیض مستحق برخورداری از کلیه حقوق‌ و آزادی‌های مندرج در اعلامیه است. 

۳. تمام انسان‌ها حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی را دارند.

۴.برده‌داری ممنوع است.

۵.هیچ‌کس نباید شکنجه شود.

۶.‌ ارزش و شخصیت حقوقی انسان باید در همه جا در مقابل قانون به رسمیت شناخته شود.

۷.‌ همه در پیشگاه قانون برابراند و باید به‌طور یکسان مورد حمایت قانون قرار گیرند.

۸.رجوع به دادگاه‌های عادل و رفتار منصفانه‌ دادگاه حق همه انسان‌هاست.

۹.‌ هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه توقیف، حبس ویا به شکل غیرقانونی تبعید کرد.

۱۰.برخورداری از محاکمۀ عادلانه و علنی، حق تمامی انسان‌هاست.

۱۱.اصل بر بی‌گناهی تمامی انسان‌ها‌ست، مگر آن‌که تقصیر فرد قانوناً محرز شود.
۱۲.حوزۀ زندگی‌ خصوصی افراد محترم و مصون از هتک حرمت است.

۱۳.تمامی انسان‌ها حق دارند محل زندگی خود را تعیین کنند.

۱۴.پناهندگی به کشوری دیگر، از حقوق مسلم انسان‌هاست.

۱۵.تمامی انسان‌ها از داشتن حق ملیت برخوردارند.

۱۶.تمامی انسان‌ها از حق ازدواج و تشکیل خانواده برخوردارند.

۱۷.‌ حق مالکیت افراد پا برجاست. افراد به‌صورت فردی یا جمعی دارای حق مالکیت‌اند.

۱۸.آزادی دین و باورها برای تمامی انسان‌ها خدشه‌ناپذیر است.

۱۹.آزادی بیان و عقاید از حقوق تمامی انسان‌هاست.

۲۰.آزادی اجتماعات و تشکل‌ها از حقوق انسان‌هایند.

۲۱.افراد حق برخورداری از دموکراسی و تعیین جمعی نوع حکومت را دارند.

۲۲.حق امنیت اجتماعی از جمله حقوق بشر است.

۲۳.‌ کار حق هر انسان است و هر انسان بالغ حق دارد برای کسب درآمد، شغلی داشته باشد.

۲۴.استفاده از اوقات فراغت و تفریح حق تمامی انسان‌هاست.

۲۵.تمامی انسان‌ها از حق داشتن سرپناه و خوراک برخوردارند.

۲۶.همه حق دارند از تعلیم و تربیت ابتدایی عمومی و رایگان برخوردار باشند.

۲۷.حقوق مؤلفان و پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری باید به رسمیت شناخته شود.

۲۸.هر انسان حق زندگی در جامعه‌‌ آزاد و عادلانه را دارد.

۲۹.انسان‌ها در برابر یکدیگر مسئول‌اند و باید از حقوق و آزادی یکدیگر دفاع کنند.

۳۰. هیچ‌کس حق ندارد با تفسیر مفاد این اعلامیه‌، حقوق و آزادی‌های مذکور را از دیگران سلب کند.

 


بازنشر این مطلب