هفته ترویج حقوق بشر بازدید: تاریخ نشر:2017-12-14

حق صحت

حق صحت یکی از اساسی‌ترین حق‌هایی بشری است. هر فرد حق دارد صحتمند باشد و صحتمند زندگی کند. دسترسی به این حق، هیچ‌گونه تبعیضی به لحاظ جنسیت، زبان، نژاد، قوم، مذهب، وضعیت مالی را بر نمی‌تابد. صحت، پیوند محکم با سایر حقوق اجتماعی انسان، مانند: حق غذا، آب پاک آشامیدنی، حق تحصیل، تفـریح و ورزش دارد.

اسناد بین‌المللی حقوق بشر حق صحت را به رسمیت شناخته و در ماده 25 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر آمده است:

«هر کس حق دارد از سطح یک زندگیِ برخوردار باشد که سلامت و رفاه او و خانواده‌ اش، منجمله خوراک، لباس، مسکن و رسیدگی‌های طبی آنان را تأمین کند. همچنین حق دارد از خدمات ضروری اجتماعی در هنگام بیکاری، بیماری، درماندگی، بیوه‌گی و پیری یا در سایر مواردی که بنا به اوضاع و احوالی بیرون از اراده او وسایل معاش وی مختل گردد، استفاده کند.»

مادۀ 12 کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مورد حق صحت و بهداشت چنین مقرر می‌دارد:

«کشورهای عضو این کنوانسیون، حق هر کس را به تمتع از بهترین حالت سلامت جسمی و روحی ممکن الحصول، به رسمیت می‌شناسد. تدابیری که کشورهای عضو کنوانسیون برای تأمـــین و استیفای کامل این حـــق اتخاذ خواهند کرد، شاملِ اقداماتِ لازم برای تأمین امور زیر خواهند بود:

     الف ـ تقلیلِ میزانِ مرده متولد شدنِ اطفال، تقلیل مرگ و میر اطفال و تلاش برای رشد سالم آنان؛

     ب ـ بهبودِ بهداشتِ محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات؛

     ج ـ پیشگـــیری و معـــالجۀ بیماری‌های همه‌گیر، بومی، حرفه‌یی و سـایر بیماری‌ها و نیز پیکار علیه این بیماری‌ها؛

     د ـ ایجاد شـرایط مناسب برای تمویل مراجع و تأمـــین کمک‌های طبی برای عمـــوم، در صورت ابتلاء به  بیماری.»

 

 حق دسترسی به صحت حد اقل چهار مورد زیر را در بر می‌گیرد:

1.      دسترسی فزیکی: خدمات، مواد و تسهیلات صحی ازنظر فزیکی باید برای همه اقشار جامعه خصوصاً برای گروه‌های آسیب‌پذیر به صورت مصئون میسر باشد. مانند: دسترسی به مراکز صحی مجهز، دسترسی مادران به کلینیک‌های حمایت از طفل و مادر.

2.      دسترسی اقتصادی: خدمات، مواد و تسهیلات صحی باید متناسب توان مالی همه باشد.

3.      دسترسی معلوماتی: همه افراد حق جستجو و داشتن معلومات در مورد مسائل صحی را دارند.

4.      عدم تبعیض: خدمات و تسهیلات صحی بدون تبعیض برای همه مردم ارائه گردد.

 


بازنشر این مطلب