عنوان وظیفه: معاون بخش منابع بشری

نمبرمسلسل:( 63 )

عنوان وظیفه: معاون بخش منابع بشری

موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

تعداد موقف: " 2 " بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 30 قوس 1397

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دو تن  کارمند که به شرایط ذکر شده، مطابقت داشته باشد در دفتر مرکزی به حیث معاون در بخش منابع بشری استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 30 قوس 1397 خورشیدی خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.

معرفی:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان نهاد ملی حقوق بشر  مبتنی بر قانون اساسی افغانستان در راستای نظارت، حمایت و توسعه حقوق بشر عمل می کند. برای نیل به این اهداف مهم، کمیسیون بخش های پروگرامی و اداری را تاسیس نموده که از این میان بخش معاونیت منابع بشری یکی از بخش‌های کلیدی این کمیسیون، برای ترویج و تقویت ارزشهای بنیادین حقوق بشر و صلح فعالیت می‌نماید.کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های خویش، جهت بهبود وحمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه های ارتقایی، حمایتی ونظارتی و صلاحیت طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امور مربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده میشود.

کمیسیون به عنوان نهاد ملی پویا، بر حسب لزوم دید و به منظور موثریت و اجرای هرچه بهتر امور کاری، پست ها، مناصب اجرایی و پروگرامی را بازخوانی و تجدید نظر می نماید.

بر این اساس پست معاونیت منابع بشری کمیسیون مستقل حقوق بشر از اهمیت اساسی برخوردار است. معاون بخش مستقیما به آمربخش و از آن طریق به رئیس اجرائیه کمیسیون از پیشرفت و اجراات کاری بخش  پاسخ گو بوده و گزارش ارائه می نماید.

قابل یادآوری است که به منظور تنظیم و مدیریت این بخش، در راس یک تن به حیث آمر بخش و سایر همکاران به حیث معاونین ایفای وظیفه می نمایند.  

وظایف و مسولیت‌های کلیدی:

1- تنظیم سیستماتیک دوسیه ها و مکاتیب، معاصرسازی و تکمیل دوسیه گذاری مکاتیب صادره و وارده بخش.

2- نگهداری و آرشیف قرار داد های همکاران موقتی، قرارداد های پروژه های قرار دادی کوتاه مدت و میان مدت مطابق به رهنمود که توسط آمر بخش ساخته میشود.

3- کنترول و چک گزارش حاضری تمام کارکنان کمیسیون که توسط آمرین اداری دفاتر ساحوی و ولایتی و معاونین بخش کادر و پرسونل دفتر مرکزی تهیه می گردند.

4- طی مراحل استخدام  کارکنان جدیدالشمول، مطالبه و دریافت مدارک مورد نیاز از کارکن جدید الشمول، ارسال مکاتبه و قرار داد استخدام به بخش ها، ادارات و افراد زیربط، و ترتیب فایل شخصی کارمند جدید.

5- کنترول حاضری کارکنان دفتر مرکزی، دفاتر ساحوی و ولایتی، دفتر مطبعه و نشرات.

8- چاپ نمودن کارت هویت کارکنان دایمی و موقت و همکاران.

9- به روز رسانی بانک اطلاعات کارت هویت کارمندان.

10- کنترول نمودن حاضری دفتر مرکزی و حصول اطمینان از اینکه هر کامند روزانه حاضری خویش را در دو وقت صبح و عصر به صورت جداگانه امضا نموده باشد.

11- تهیه حاضری ماهوار و ارائه آن به آمریت منابع بشری  جهت بازنگری و ارسال به بخش زیربط.

12- تامین محرمیت و نگهداری اسناد و دوسیه های هر کارکن مطابق به اصول تسجیل شده در طرزالعمل مالی و اداری.

13- اجرای امور کاری متفرقه منطقی که با ماهیت کاری کارکن ربط داشته در این لایحه وظایف پیش بینی نگردیده و از وی تقاضا شده باشد.

14- تامین محرمیت در داخل و خارج کمیسیون و تقویت روحیه کار گروهی در میان همکاران.

15- اجراات کارهای مربوط به بخش منابع بشری در غیاب آمر بخش.

مهارت ها و تجارب لازم:

  • دارای درجه تحصیل حد اقل لیسانس در رشته حقوق و رشته مدیریت
  • داشتن تجربه کاری حد اقل دو سال در رشته مرتبط به لایحه وظیفه در ادارات دولتی یا نهاد های غیر دولتی معتبر مرتبط به امور منابع بشری.
  • دارای توانائی صحبت و نگارش به زبان های ملی و زبان انگلیسی بوده و توانمند در نگارش مکاتب باشد.
  • توانائی در تامین ارتباطات کاری.
  • تامین فضای همکاری .
  • انجام سفر های کاری در ولایات و ولسوالی ها
  • مهارت در لسانهای دری و پشتو.
  • آشنائی با زبان انگلیسی و کمپیوتر ترجیع د اده میشود. 

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی مستقل است که فرصت های مساوی کار در این نهاد را در نظر میگیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت میباشد. به زنان و افراد مستعد از گروه های منزوی وگروههای اقلیت، افراد دارای معلولیت ترجیح داده می شود.

صرف آنهای به مصاحبه فرا خوانده می شوند که شارت لیست شده باشند.        

 وقت مصاحبه بعداً تعیین میگردد.

 

 

بااحترام

آمریت منابع بشری کمیسیون


بازنشر این مطلب