اعلان وظیفه کارمند نظارت از حقوق سیاسی (انتخابات)

 

اعلان وظیفه

نمبرمسلسل:( 74 )

عنوان وظیفه: اعلان کارمند نظارت از حقوق سیاسی (انتخابات)

موقعیت وظیفه: هشت دفترساحوی ( کابل، هرات، مزار شریف، قندهار، کندز، بامیان، گردیز و جلال آباد ) شش دفتر ولایتی ( دایکندی، غور، فاریاب، بدخشان، ارزگان و هلمند)

تعداد موقف : ۱۰ بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 6 سرطان 1398

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به چند تن  کارمند که به شرایط ذکر شده، مطابقت داشته باشدبرای هشت دفتر ساحوی و شش دفتر ولایتی خویش برای مدت شش ماه  کارمند  استخدام می‌نماید. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ 6 سرطان 1398 سوانح خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند.

فورم درخواستی وظیفه را از طریق لینک دانلود دریافت، و بعد از خانه پری به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند.

در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af فورم درخواستی خانه پری شده و سوانح خود را ارسال نمایند

دانلود فورم درخواستی

معرفی :

 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق پیرامون قضایای نقض حقوق بشر در کشور و همچنان کار جهت اعتلا و حمایت از حقوق بشر در افغانستان را به عهده داشته که حقوق سیاسی اتباع کشور یکی از مهم ترین پایه‌های موجود در دموکراسی‌ از مصادیق حقوق بشری می‌باشد.

بنابرین، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بنا به وظیفه و اهمیت موضوع انتخابات تلاش و جدیت بالایی در حمایت از حقوق سیاسی افراد را داشته و سعی دارد تا با توجه به وضعیت حقوق بشر، به منظور شفافیت در تامین حقوق سیاسی اتباع افغانستان، نظارت ویژه از پروسه انتخابات را داشته باشد. به این منظور کمیسیون حقوق بشر، بخش نظارت از حقوق سیاسی را به منظور نظارت از روند انتخابات ایجاد نموده تا در طول این روند، هماهنگی‌ها و همکاری‌های لازم را در نظارت بهتر از حقوق سیاسی در پروسه انتخابات با اعضای داخلی و نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط، فراهم سازد. به منظور انعکاس بهتر وضعیت حقوق سیاسی افراد، خلاصه گزارشات نظارتی و ارزیابی کمیسیون حقوق بشر از حقوق سیاسی کشور و از مقاطع گوناگون پروسه انتخابات از طریق ویب سایت رسمی کمیسیون در دسترس مخاطبین، نهادها و رسانه‌ها قرار خواهد داد. به این ترتیب تلاش‌ها و فعالیت‌های مستمر کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز در احقاق و پاسداری از حقوق سیاسی اتباع کشور مطابق به اسناد تقنینی نافذ، لوایح و طرزالعمل های داخلی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و کمیسیون های مستقل انتخاباتی و معیارهای قبول شده به منظورحصول اطمینان از شفافیت در امور انتخابات به ملاحظه مردم خواهد رسید.

مسوولیت‌های وظیفوی:

 1. تنظیم پلان و برنامه ها به منظور اجرای به موقع فعالیت ها قبل از تقویم انتخابات وارائه آن به ریاست اجراییه کمیسیون غرض منظوری.
 2. طرح و ترتیب فورمه های مربوط به نظارت مطابق به رهنمود های نظارتی.
 3. شناسایی حوزه های انتخاباتی، مراکز و محلات آن و اطمینان از فعال بودن آن.
 4. نظارت از وضعیت و شرایط انتخابات و اطمینان از اینکه مسوولین امور شرایط مناسب و یکسان و بدون تبعیض را برای همه کاندیدان فراهم نموده و خدمات لازم و قانونی را ارایه می‌کنند.
 5. نظارت از عملکرد های کمیسیون های انتخاباتی و اطمینان از اینکه کمیسیون ها مطابق اسناد تقنینی (قانون اساسی، قانون انتخابات، قانون احزاب سیاسی و سایر اسناد تقنینی مربوط) زمینه های انتخابات آزاد، عمومی، سری، مستقیم، عادلانه و شفاف را برای همه مساعد می سازد.
 6. نظارت از روند ثبت نام رای دهندگان/کاندیدان و آزادی های مربوط به ثبت نام مطابق اسناد تقنینی.
 7. نظارت از حق آزادی بیان در جریان کمپاین های انتخاباتی.
 8. نظارت از حق آزادی اجتماعات و گردهمایی های مسالمت آمیز در جریان کمپاین های انتخاباتی.
 9. طی مراحل و دریافت کارت اعتبار نامه های ناظرین یا مشاهدین برای کارکنان کمیسیون.
 10. نظارت از روند رای دهی و شمارش آرا.
 11. در صورت لزوم برگزاری برنامه های دادخواهی برای کسانی که حقوق سیاسی شان نقض گردیده.
 12. ثبت و دیتابس نتایج اولیه، قسمی، ابتدایی و نهایی که از طرف کمیسیون انتخابات اعلام می‌گردد و ارایه گزارش آن.
 13. جمع آوری و ثبت آمار اشخاص که بنابه دلایلی خارج از اراده رای دهنده از اشتراک در انتخابات محروم شده اند. (این آمار ممکن بر اساس نظارت ها بدست آید یا از جانب نهاد های مختلف نظارت کننده انتخابات ویا کمیسیون های انتخاباتی ارایه گردد)
 14. اطمینان از اینکه آیا فهرست کاندیدان نهایی ثبت شده از جانب کمیسیون انتخابات تصدیق گردیده است یا خیر.
 15. دریافت و نگهداری فهرست نهایی کاندیدان که از طرف کمیسیون انتخابات نشر می‌گردد.
 16. دریافت و ثبت شکایات در هماهنگی و همکاری با سایر کارمندان بخش نظارت و بررسی و پیگیری آن در مراجع مربوط.
 17. بررسی و تحلیل شکایات مطابق قوانین نافذه کشور و اسناد بین المللی.
 18. نظارت از رسیدگی به شکایات توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی.
 19. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه.

دوره آزمایشی:

این مدت برای دوماه می‌باشد.

گزارش دهی:

ارایه گزارش به آمر بخش.  

تحصیلات و تجارب:

 1. لیسانس حقوق.
 2. حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به تحصیل یا مرتبط به وظیفه.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو)
 4. مهارتهای کامپیوتری مرتبط به وظیفه.
 5.  سفر به ولایات.

 

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی مستقل است که فرصت های مساوی کار در این نهاد را در نظر میگیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت میباشد. به زنان و افراد مستعد از گروه های منزوی وگروههای اقلیت، افراد دارای معلولیت ترجیح داده می شود.

صرف آنهای به مصاحبه فرا خوانده می شوند که شارت لیست شده باشند.          وقت مصاحبه بعداً تعیین میگردد.

 

 

بااحترام

آمریت منابع بشری کمیسیون

 

 

 


بازنشر این مطلب