اعلان وظیفه

نمبرمسلسل:(79 )

عنوان وظیفه: ناظر سرحدی اطفال

موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی هرات

تعداد موقف: 2 ‌بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 6 سنبله  1398

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دو تن کارمند که با شرایط ذکر‌شده، مطابقت داشته باشد، در دفتر ساحوی هرات به حیث ناظر سرحدی اطفال استخدام می‌کند. علاقهمندان این موقف کاری می‌توانند تا تاریخ 6 سنبله 1398 خورشیدی، فورم درخواستی وظیفه را روی دانلود کلیک کرده، و بعد از خانه‌پری به بخش پذیرش دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال کنند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست‌کنند‌گان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af فورم درخواستی خانه‌پری‌شدۀ خود را با خلص سوانح‌شان، ارسال کنند.

دانلود فرم درخواستی

معرفی

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت خطیر نظارت از وضعیت حقوق بشر ، رسیده گی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل ، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ، این نهاد جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای پرو گرام هایی ارتقایی، حفاظتی ونظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه اش بر خوردار بوده و امورات آن توسط  دارالانشا آن به پیش برده میشود.

در زمینه وبه خاطر اجرای هرچه بهتر رسالت ووظایف کمیسیون این نهاد دارای برنامه ستراتیژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست اورد و نتایج بوده و جهت تطبیق آن تدابیرلازم منجمله تعریف وبازخوانی پست ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را روی دست دارد.

به این اساس پست ریاست‌ها در دفاتر ساحوی و ولایتی  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای اجرای هر چه بهتر برنامه ها و اهداف تعین شده  از اهمیت اساسی برخوردار است. رئیس دفتر  مستقیما به رئیس دارالانشا کمیسیون از پیشرفت و اجراات بخش های کاری دفاتر ساحوی و ولایتی پاسخ گو بوده و گزارش ارائه می نماید.

بر این اساس بست ناظر سرحدی در دفاترساحوی و ولایتی  از اهمیت اساسی برخوردار بوده و مستقیماً  به آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال  پاسخگو بوده و به وی گزارش می دهد.

 

مسؤلیت‌های کلیدی: 

 1. تهیه وترتیب راپورهای هفته وار ، ماهوار ، در مورد فورمه های ثبت شده
 2. نظارت از  وضعیت اطفال در  سرحد زنج و اسلام قلعه
 3. انجام مصاحبه با اطفال در سرحد ات
 4. حد اقل ماهانه 100 مصاحبه  70 پسر و 30 دختر و یا  اگر بیشتر از ان باشد 
 5. نظارت از وضعیت اطفال در ولسوالی های نزدیک سرحد
 6. نظارت از وضعیت اطفال کار گر که در داش های خشت کار می کنند و کارخانه ها
 7. اشتراک در مجالس سپن در صورت که امر و یا معاون برایش هدایت دهد
 8. هماهنگی نزدیک با سایر بخش های کمیسیون دراجراای امورات یومیه
 9. و سایر امورات که از طرف امر بخش  رئیس دفتر و هماهنگ کننده سپرده می شود .

داشتن شرایط لازم برای موقف:

 • لیسانس حقوق، علوم اجتماعی و ژورنالیزم
 • دو سال تجربه کاری در ارتباط به وظیفه
 • آشنایی با دیتا انتری و خانه پری فورمه ها
 • مهارت درتحریر و تکلم به دو لسان رسمی
 •  سفر به ولایات و ولسوالی های تحت پوشش ساحه کاری
 • مهارت با کمپیوتر وپروگرامهای آن
 • مهارت در لسان انگلیسی

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی مستقل است که فرصت های مساوی کار در این نهاد را در نظر میگیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت میباشد. به زنان و افراد مستعد از گروه های منزوی وگروههای اقلیت، افراد دارای معلولیت ترجیح داده می شود.

صرف آنهای به مصاحبه فرا خوانده می شوند که شارت لیست شده باشند.         

وقت مصاحبه بعداً تعیین میگردد.

 

بااحترام

منابع بشری

 


بازنشر این مطلب