اعلان وظیفه

شماره مسلسل: 83‌

عنوان وظیفه: معاون بخش نظارت و بررسی تخطی‌ها

موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کابل

تعداد موقف: 1 بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواست‌: 3 ‌جدی 1398

 

درباره کمیسیون:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یگانه نهاد ملی حقوق بشر است که بر اساس قانون اساسی افغانستان موظف به نظارت بر حقوق بشر، حمایت از آن و توسعه حقوق بشر در افغانستان است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های خویش، در امور برنامه‌‌ریزی و اجرای برنامه‌ها و طرح و اجرای بودجه کاری خویش از استقلال کامل برخوردار است.

بر این اساس، بست معاونت بخش «نظارت و بررسی» در دفاتر ساحوی و ولایتی  از اهمیت اساسی برخوردار است و معاون بخش مستقیم به آمر بخش نظارت و بررسی پاسخگو است و به او گزارش می‌دهد.

شرح وظیفه‌

 • نظارت مستمر، منظم و استاندرد بر وضعیت حقوق بشری مراکز سلب آزادی به شمول محابس، توقیف‌خانه‌ها و نظارتخانه‌های امنیت ملی و پولیس (دفاتری که بخش آمبودزمن ندارند) و شرایط افراد که آزادی‌شان سلب شده است‌.
 • نظارت بر پروسه تحقیق و محاکمه متهمان،‌ شرایط و وضعیت حقوقی آنها در توقیف‌خانه‌ها ونظارتخانه‌ها، تماس با منسوبان پولیس، محاکم، څارنوالی درباره توقیف‌شد‌گان وتحت نظارت و پروسه باز داشت.
 • نظارت بر رعایت اصول محاکمه عادلانه در محاکم و نظارت بر اجرائات و عملکرد ارگانهای عدلی و قضایی، به شمول پولیس و امنیت ملی.
 • نظارت بر وضعیت افراد که در محل منازعات مسلحانه قرار دارند و گردآوری اطلاعات در مورد تعداد تلفات افراد ملکی‌، خسارات مادی و معنوی بر اثر حملات مسلحانه و سایر شیوه‌های جنگی طرفین مخاصمه.
 • نظارت بر اجرائات مراجع و مقامات دولتی درباره توزیع عادلانه و قابل دسترسی خدمات و تأمینات.
 • نظارت بر وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق و آزادی‌های اساسی به شمول نظارت بر حقوق سیاسی و تظاهرات، تحصن و تجمعات اعتراض‌آمیز.
 • نظارت بر تطبیق احکام قانون اساسی، سایر قوانین، لوایح و تعهدات ملی و بین‌المللی درباره حقوق بشر.
 • بررسی، تحقیق و تعقیب قضایا و شکایات واصله که از جانب آمر بخش، نقض حقوق بشر تشخیص شده است، به شیوه‌ مدیریت منظم گزارش‌دهی.
 • وارد کردن اطلاعات به‌ دیتابیس‌های بخش و ارسال آن به بانک اطلاعات.
 • اشتراک در نشست‌های تطبیق فرامین ریاست جمهوری و تهیه گزارش آماری و تحلیلی از آن.
 • تهیه پلان کاری ماهانه و سالانه برای سفر‌های ساحوی و عملی کردن آن و اطمینان یافتن‌ از انجام دست‌کم ده مصاحبه توسط هر تیم در هر هفته توسط معاون ارشد.

پیگیری و دادخواهی: 

 • تماس‌های منظم با مقامات دولتی درباره موضوعات محافظت و بهبود حقوق بشر و جلوگیری از وقوع تخلفات و رسیدگی به شکایات مردم.
 • پیگیری قضیه نقض حقوق بشری بطور متفرقه در نهاد‌های مرتبط تا دریافت نتیجه.
 • بحث و بررسی یافته‌های ‌ساحه (قضایای حقوق بشر) تصمیم‌گیری درباره قضایایی که‌ نیاز به رسیدگی دارد.

گزارش‌دهی:

 • تهیه گزارش مبتنی برنتایج از انجام فعالیت‌ها بطور متفرقه و هفتگی.
 • تهیه گزارش از انجام مأموریت‌های نظارتی و مأموریت‌های ساحوی به شیوه معیار‌های گزارش‌نویسی.
 • تهیه گزارش‌های خاص معیاری در مورد قضایای حاد حقوق بشر.
 • سهم در تهیه و ارسال گزارش‌هایی که هماهنگ‌کننده مطالبه می‌کند.

امور‌ متفرقه‌:

 • اخذ مشوره در مورد تحقیق و بررسی موارد جدی نقض حقوق بشر از آمر.
 • ارتقا دادن ظرفیت‌ها و مهارت‌ها توسط آموزش مستمر در‌باره نحوه نظارت حقوق بشر و نحوه استفاده از منابع حقوقی دیتابس‌ از طریق آمر بخش.  
 • اجرای امور کاری متفرقه موجه که در اين لايحه وظايف پيش‌بينی نشده و از او درخواست شده باشد.
 • تأمین محرمیت در داخل و خارج کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
 • ارتقای خوب کار گروهی و حمایت از‌ آن در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

شرایط لازم برای موقف:

 • لیسانس حقوق
 • تجربه کاری دو‌ساله در مورد قضایا و حل آن
 • مهارت در نوشتن و تکلم به دو زبان رسمی
 •  سفر به ولایات و ولسوالی‌های تحت پوشش ساحه کاری
 • مهارت با کمپیوتر و برنامه‌های آن
 • مهارت در زبان انگلیسی

راهنمای ارسال درخواست‌:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک‌تن کارمند که با شرایط یادشده‌ مطابقت داشته باشد، در دفتر ساحوی کابل به عنوان معاون نظارت و بررسی استخدام می‌کند. علاقه‌مندان این موقف کاری می‌توانند فورم درخواست‌ وظیفه را دانلود کنند و پس از خانه‌پری، همراه با خلص سوانح‌شان به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af بفرستند.

http://www.aihrc.org.af/media/files/JOb-Form/application_form.docx

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی مستقل است که فرصت‌های برابر کاری را ‌در نظر می‌گیرد و متعهد به اصول برابری و تساوی جنسیتی است. به خانم‌ها و افراد مستعد از گروه‌های منزوی و گروه‌های اقلیت و افراد دارای معلولیت ارجحیت داده می‌شود.

صرف آنهایی به مصاحبه فرا خوانده می‌شوند که شارت‌لیست شده باشند.         

 

با احترام

ریاست منابع بشری کمیسیون

 

 

 

 


بازنشر این مطلب