اعلان وظیفه‌

 

شماره مسلسل: ‌85‌

عنوان وظیفه: رئیس تدارکات

موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

تعداد موقف: ‌یک بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواست‌: ۱۷ دلو ۱۳۹۸

درباره کمیسیون:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یگانه نهاد ملی حقوق بشر است که بر اساس قانون اساسی افغانستان موظف به نظارت بر رعایت حقوق بشر، حمایت از آن و توسعه حقوق بشر در افغانستان است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های خود، در امور برنامه‌‌ریزی و اجرای برنامه‌ها و طرح و اجرای بودجه کاری خویش دارای استقلال کامل است.

بر این اساس بست ریاست تدارکات در کمیسیون برای اجرای هر‌چه بهتر برنامه‌ها و اهداف تعیین‌شده‌ دارای اهمیتی اساسی ‌است و مستقیماً به ریاست دارالانشای کمیسیون در مورد پیشرفت و اجرائات بخش‌های کاری خویش پاسخگو است و به آن ریاست گزارش می‌دهد.

وظایف و مسئولیت‌های کلیدی:

رئیس تدارکات مسئولیت اصلی اجرای مؤثر برنامه‌های دفتر مربوطه را به عهده دارد و به رئیس کمیسیون، کمیشنران و ریاست دارالانشای کمیسیون پاسخگو است. رئیس تدارکات دارای وظایف و مسئولیت‌های کلیدی زیر است:

۱. مدیریت نظارت بر تمام امور تدارکات اداره مربوط و کنترول آنها، تأمین هماهنگی فعالیت­های تدارکاتی، تطبیق قانون تدارکات و اسناد تقنینی مربوطه.

۲. طرح و تهیه برنامه کاری ماهانه، سه‌ماهه و سالانه ریاست مربوطه مطابق ‌برنامه و اهداف کمیسیون.

۳. مدیریت، طرح، تهیه و تأیید برنامه تدارکاتی و حصول اطمینان از تطبیق به‌موقع و درست آن در دفاتر ساحوی، ولایتی و مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر.

۴. پیشبرد اجرائات کاری ‌مطابق‌‌ قانون تدارکات، طرزالعمل تدارکات و کنترول برنامه­های تجدید‌شدۀ اداره و فرستادن به‌موقع آن به دیگر ادارات ذیربط (دولت، تمام دفاتر ساحوی، ولایتی و دفتر مرکزی).

۵. مدیریت و نظارت طی مراحل درست و اصولی پروسه­های تدارکات (خریداری،کنترول کیفیت و کمیت اجناس، اطمینان از انتقال به موقع اجناس‌) طبق قانون تدارکات، مقرره­ها و طرزالعمل‌ها.

۶. فرستادن و تسلیم‌دهی به‌موقع اسناد خریداری به بخش مالی و تصفیه حساب با آن بخش.

۷. پیشنهاد تعیین هیئت­های آفر­گشایی، خریداری و سایر هیئت­ها در صورت لزوم.

۸. نظارت بر پروسه آفر­گشایی، ارزیابی آفرها و حصول اطمینان از صحت آن.

۹. نظارت بر پروسه نرخ­گیری پرچون و کنتر‌ل دقیق آن با اجناس از لحاظ کیفیت با درنظرداشت پالیسی­ و لایحه کمیسیون مستقل حقوق بشر.

۱۰. کنتر‌ل دوامدار ‌دیتابس اجناس مصرفی و غیر‌مصرفی.

۱۱. نظارت بر تهیه و تنظیم اسناد قرارداد، تطبیق، اکمال و اجرای به‌موقع آن.

۱۲. ارائه مشوره­های تدارکاتی طبق قانون و مقررات تدارکاتی به مقامات، رؤسا و سایر کارمندان اداره مربوط.

۱۳. نظارت بر پروسه­های ارسال فورم­های معیاری تدارکات، به‌خصوص پیشنهاد اعطای قرارداد، و نظارت بر پروسه اعطای قرارداد.

۱۴. طی مراحل اسناد اعطای قرارداد به داوطلب برنده و فراهم‌آوری تسهیلات در پروسه اعطای قرارداد.

۱۵. مدیریت، ترتیب و تنظیم اسناد قرارداد در مطابقت به قانون و اسناد معیاری تدارکات.

۱۶. رعایت محرمیت کاری ‌در داخل کمیسیون و خارج از دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان‌.

۱۷. مدیریت و رهبری کارمندان تحت اثر، ارتقای ظرفیت کارمندان برای مؤثریت و مثمر بودن کاری و اجرای بهتر امور کاری و حل مشکلات کارمندان، تأمین هماهنگی در اجرای وظایف کارمندان و تقویت روحیه حقوق بشری در اداره.

۱۸. ارزیابی اجرائات و کارکرد­های تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون، مقرره­ها و لوایح کمیسیون مستقل حقوق بشر.

۱۹. ارائه گزارش به‌موقع از کارکرد­های بخش­های تدارکات به مقامات ذیصلاح.

۲۰. اجرای سایر وظایفی که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات و اهداف والای کمیسیون مستقل حقوق بشر به او سپرده می‌شود.

 

 ‌شرایط لازم‌:

۱. درجه تحصیلی:

  • حداقل لیسانس در رشته­ های اداره عامه، اداره و مدیریت مالی، اقتصاد یا مدیریت محاسبه. به درجه تحصیلی بالاتر در رشتههای فوق ارجحیت داده می­شود.
  • داشتن تجربه کاری مدیریتی در بخش تدارکات حد اقل سه سال تجربه کاری مرتبط در ارگانهای ملی یا بینالمللی.

۲. مهارت­های دیگر (کورس­های کوتاه‌مدت، آموزش­های داخل خدمت و غیره)

  • توانایی مدیریت امور تدارکاتی، رهبری، ارتباطات و مفاهمه را داشته باشد.
  • تسلط به زبان‌های ملی (پشتو و دری) و دانستن یکی از زبان‌های بین‌المللی، ترجیحاً زبان انگلیسی.
  • مهارت در برنامه‌های کمپیوتری (ورد، اکسیل، پاور پاینت و اکسس).
  • تعهد به موازین حقوق بشر و آرمان‌ها و مأموریت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
  • داشتن مهارت‌های لازم در عرصه مدیریت، رهبری و ارتباطات.
  • داشتن روحیه کار جمعی و کار در شرایط دشوار.
  • آشنایی با مهارت‌های رفع منازعه و اصلاح روابط کاری کارمندان.
  • داشتن مهارت در نوشتن گزارش‌های بخش مربوطه.

 

راهنمای فرستادن درخواست‌:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک‌تن ‌کارمند با شرایط یادشده‌ در دفتر مرکزی به حیث رئیس تدارکات استخدام می‌کند. علاقه‌مندان این موقف کاری می‌توانند فورم درخواست‌ وظیفه را دانلود کنند و بعد از خانه‌پری همراه با خلص سوانح‌شان به نشانی الکترونیک vacancy@aihrc.org.af بفرستند.

http://www.aihrc.org.af/media/files/JOb-Form/application_form.docx

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ‌نهاد ملی مستقل است که فرصت‌های مساوی کار در این نهاد را در نظر می‌گیرد و متعهد بر اصول برابری و برابری‌ جنسیتی است. کمیسیون، در استخدام‌ها، ‌زنان و افراد مستعد از گروه‌های اقلیت و افراد دارای معلولیت‌ْ را ترجیح می‌دهد.

صرف آن‌هایی به مصاحبه فرا خوانده می‌شوند که شارت‌لیست شده باشند.         

زمان مصاحبه بعداً تعیین می‌شود.

بااحترام

ریاست منابع بشری

 


بازنشر این مطلب