اعلان وظیفه: مترجم زبان پشتو

 

اعلان وظیفه‌

شماره مسلسل: ۹۰‌

عنوان وظیفه: مترجم زبان پشتو

موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

تعداد موقف: ‌۱ بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواست‌: ۶ ‌حوت ۱۳۹۸

درباره کمیسیون:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یگانه نهاد ملی حقوق بشر است که بر اساس قانون اساسی افغانستان موظف به نظارت بر رعایت حقوق بشر، حمایت از آن و توسعه حقوق بشر در افغانستان است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های خویش، در امور برنامه‌‌ریزی و اجرای برنامه‌ها و طرح و اجرای بودجه کاری خویش دارای استقلال کامل است.

بر این اساس، بست «مترجم زبان پشتو» در بخش نشرات کمیسیون برای اجرای هر‌چه بهتر برنامه‌ها و اهداف معین‌شده دارای اهمیت اساسی است و کارمند این پست مستقیماً به رئیس نشرات و‌ مطبوعات از پیشرفت و اجرائات بخش پاسخگو است و به او گزارش می‌دهد.

وظایف و مسئولیت‌های کلیدی:

 • ترجمه کتبی اوراق اداری،‌ اسناد  حقوق بشری‌ از انگليسی به فارسی یا پشتو و بر‌عکس،
 • ترجمه شفاهی از انگليسی به فارسی یا پشتو و برعکس‌ در مجالس و کارگاه‌های کميسيون (در صورت ضروت)،
 • تولید متن به پشتو برای محیط‌های مجازی،
 • تولید گزارش به زبان پشتو از رویدادها و برنامه‌های کمیسیون،
 • همکاری با مسئول  فضای مجازی و وبسایت،
 • اجرای وظایف متفرقه در صورت تقاضا.

 ‌شرایط لازم‌:

 • داشتن سند لیسانس از رشته ادبیات پشتو،
 • داشتن تجربه کاری دست‌کم دو سال در بخش ترجمه،
 • متقاضی باید از طبقه اناث باشد،
 • تسلط به زبان‌های ملی (پشتو و دری) و دانستن یکی از زبان‌های بین‌المللی، ترجیحاً زبان انگلیسی،
 • داشتن روحیه کار جمعی و کار در شرایط دشوار،
 • داشتن مهارت در نوشتن گزارش‌‌ و تحلیل وضعیت حقوق بشری در ساحه.

راهنمای فرستادن درخواست‌:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک‌تن  کارمند ‌دارای شرایط یادشده، در دفتر مرکزی به حیث مترجم زبان پشتو استخدام می‌کند. علاقه‌مندان این موقف کاری می‌توانند فورم درخواست‌ وظیفه را دانلود کنند و پس از خانه‌پری، همراه با خلص سوانح‌شان به نشانی الکترونیک vacancy@aihrc.org.af بفرستند.

http://www.aihrc.org.af/media/files/JOb-Form/application_form.docx

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی مستقل است که فرصت‌های برابر کاری در ساختار خود را در نظر می‌گیرد و متعهد به اصول برابری و برابری جنسیتی است. به زنان و افراد مستعد از گروه‌های اقلیت و افراد دارای معلولیت‌ ترجیح داده می‌شود.

یادآوری: صرف آن‌هایی به مصاحبه فرا خوانده می‌شوند که گزینش/شارت لیست شده باشند.         

وقت مصاحبه بعداً معین می‌شود.

 

بااحترام

ریاست منابع بشری

 


 


بازنشر این مطلب