کارشناس حقوق کودک

 

اعلان وظیفه‌

شماره مسلسل: ‌92‌

عنوان وظیفه: کارشناس حقوق کودک

موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی کمیسیون

تعداد موقف: ‌1‌ بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواست‌: 9 حوت 1398

 

درباره کمیسیون:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یگانه نهاد ملی حقوق بشر است که بر اساس قانون اساسی افغانستان موظف به نظارت بر رعایت حقوق بشر، حمایت از آن و توسعه حقوق بشر در افغانستان است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های خویش، در امور برنامه‌‌ریزی و اجرای برنامه‌ها و طرح و اجرای بودجه کاری خویش دارای استقلال کامل است.

بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال یکی از بخش‌های برنامه‌ای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و مطابق‌ ماده‌های 21 و 32 قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های این کمیسیون فعالیت می‌کند. این بخش با هدف نظارت بر حقوق کودکان، حمایت از آن و توسعه حقوق کودکان کار کرده است و مجموعۀ فعالیت‌های آن‌ بر اساس برنامه استراتیژیک و برنامه عمل کمیسیون تنظیم می‌شود.  

بر این اساس پست کارشناس حقوق کودک برای اجرای هر‌چه بهتر برنامه‌ها و اهداف معین‌ دارای اهمیت اساسی ‌است. کارشناس حقوق طفل مستقیماً به کمیشنر بخش مربوطه درباره پیشرفت و اجرائات بخش کاری‌ خود پاسخگو است و به او گزارش ‌می‌دهد.

این بخش در نظر دارد ‌محتوا و ارزش‌های اسناد بین‌المللی حقوق اطفال را به صورت ساده و ‌فهم‌پذیر برای کودکان، آموزگاران، والدین و استادان کودکستان‌ها تهیه و تدوین کند.

وظایف و مسئولیت‌های کلیدی

 • بازتاب دادن محتوا و ارزش‌های کنوانسیون حقوق کودک برای کودکان ‌کودکستان‌ها و شاگردان دورۀ ابتدایی مکاتب و نیز تشریح تصاویر به شکل تخصصی و ‌فهم‌پذیر برای مخاطبان.
 • نگارش متن کنوانسیون حقوق کودک به زبان ساده برای کودکان زیر سن‌ ده سال.
 •  نگارش و به تصویر کشیدن کنوانسیون حقوق کودک برای کودکان بین سنین ده تا 18 سال.
 •  تهیه رهنمودهایی واضح برای استفاده و آموزش هریک از تصاویر و متن‌های نگارش‌شده به آموزگاران، خانواده‌ها و دیگر نهادهایی که به آموزش حقوق کودکان می‌پردازند و قرار است از متون تهیه‌شده توسط کمیسیون استفاده کنند.
 • تهیه پرزنتیشن‌ از کلیه اسناد تهیه‌شده‌ و قرار دادن آن ‌در اختیار کمیسیون.
 • ‌اطمینان یافتن از اینکه هر‌سه دستنامه‌ آموزشی برای کودکان مطابق اسناد بین‌المللی‌، کنوانسیون‌ حقوق اطفال و اعلامیه جهانی حقوق کودک باشد.
 • برنامه‌ریزی برای انجام فعالیت‌ها مطابق ‌میعاد زمانی در نظر گرفته‌شده و تقدیم آن به کمیشنر و هماهنگ‌کننده بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال.
 • سایر وظایف مرتبط که توسط کمیشنر بخش، ریاست اجرائیه و هماهنگ‌کننده بخش برای بهبود این دستنامه‌ها به کارشناس سپرده می‌شود.‌

 ‌شرایط لازم‌:

 • کار‌شناس حقوق کودک باید دست‌کم دارای درجه تحصیلی ماستری از رشته حقوق، علوم اجتماعی ‌یا ادبیات باشد،
 • دست‌کم 5 سال پیشینه کاری در عرصه‌های مرتبط در مؤسسات آموزشی و مراکز تحقیقاتی داشته باشد،
 • تعهد به موازین حقوق بشر و آرمان‌ها و مأموریت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان،
 • تسلط به زبان‌های ملی (پشتو و دری) و دانستن یکی از زبان‌های بین‌المللی، ترجیحاً زبان انگلیسی،
 • داشتن روحیه کار جمعی و کار در شرایط دشوار.

راهنمای ارسال درخواست:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک‌تن‌ کارمند دارای شرایط یادشده‌‌ در دفتر مرکزی به حیث کار‌شناس حقوق کودک استخدام می‌کند. علاقه‌مندان این موقف کاری می‌توانند فورم درخواست‌ وظیفه را دانلود کنند و پس از خانه‌پری همراه با خلص سوانح خود به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af بفرستند.

http://www.aihrc.org.af/media/files/JOb-Form/application_form.docx

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی مستقل است که فرصت‌های برابر کاری در ساختار خود را در نظر می‌گیرد و متعهد بر اصول برابری و برابری جنسیتی است. ‌زنان و افراد مستعد از گروه‌های اقلیت و افراد دارای معلولیت‌ ترجیح داده می‌شود.

یادآوری: صرف آن‌هایی به مصاحبه فرا خوانده می‌شوند که گزینش/شارت‌لیست شده باشند.         

وقت مصاحبه بعداً تعیین می‌شود.

بااحترام

ریاست منابع بشری

 

 

 


بازنشر این مطلب