عنوان وظیفه: آموزگاران ارشد (ماستر ترینر)

اعلان وظیفه

نمبرمسلسل:(98)

عنوان وظیفه: آموزگاران ارشد (ماستر ترینر)

موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

تعداد موقف: " 4 " بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 11 جوزا  1399

درباره کمیسیون:

معرفی:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یگانه نهاد ملی حقوق بشر است که بر اساس قانون اساسی افغانستان موظف به نظارت، حمایت و توسعه حقوق بشر در افغانستان می‌باشد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های خویش، در امور برنامه‌ ریزی و اجرای برنامه‌ها و طرح و اجرای بودجه کاری خویش از استقلال کامل برخوردار می‌باشد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در پی استخدام گروهی از آموزگاران ارشد با تجربه، پویا و خلاق است که مشتاق توسعه‌ی حقوق بشر باشند و به دیگران نیز آموزش دهند که حقوق خود را بطلبند و مسوولیت حقوق بشری خویش را ادا کنند. این آموزگاران در تحقق اهداف استراتیژیک کمیسیون که توسعه و توانمندسازی هستند، نقش مهمی خواهند داشت.

کمیسیون حقوق بشر برای دستیابی به اهداف والای خود، بخش آموزش حقوق بشر را ،تحت برنامه وسیعتر تعلیمات حقوق بشر، ایجاد کرده است. این بخش با تطبیق برنامه‌های حقوق بشری به دارندگان این حقوق توانایی بهره‌گیری از حقوق‌شان را یاد می‌دهد و از سوی دیگر به مقامات مربوطه به انجام وظایف‌شان کمک می‌کند. به این وسیله، سطح احترام به منزلت و حقوق بشر افراد افزایش می‌یابد و در نهایت منجر به صلح و عدالت در کشور خواهد شد.

بخش آموزش حقوق بشر متشکل از تعدادی آموزگاران ارشد است. نقش این بخش در کمیسیون بسیار مهم است. کارهای این بخش در کل شامل ارایه خدمات آموزش حقوق بشری و روی موضوعاتی چون حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق افراد دارای معلولیت و دیگر موضوعات حقوق بشری است. این کارها بر مبنای پلان استراتیژیک کمیسیون برای سالهای 2019 تا 2023 است. آموزگاران ارشد مستقیما به مشاور ارشد بخش تعلیمات حقوق بشر گزارش می‌دهد.

مسؤلیت های کلیدی: 

آموزگاران ارشد باید بتوانند:

 1. نیازهای گروه هدف را در مشورت با بخش‌های موضوعی و مدیران برنامه‌های ساحوی و ولایتی شناسایی و ارزیابی کنند؛
 2. مواد آموزشی را به شمول مواد آموزشی آنلاین، با معیارهای بلند در داخل و برای گروه‌های هدف در مشورت با بخش‌های موضوعی و مدیران برنامه‌های ساحوی و ولایتی آماده و ارایه کنند؛
 3. آموزش حقوق بشر را به شکل رو در رو و آنلاین با معیارهای بلند در داخل و برای گروه‌‌های هدف در سرتاسر افغانستان در تطابق با برنامه عمل سالانه‌ی کمیسیون حقوق بشر آماده ساخته و ارایه کنند؛
 4. برنامه‌های آموزش آموزگاران در مورد مسایل حقوق بشری برای کارمندان کمیسیون و همکاران بیرونی برگزار کنند؛
 5. مطمین شوند که ارزیابی آموزش، و این که درسهای آموخته شده با مواد آموزشی به خوبی ترکیب شده‌اند و برای برنامه‌های آینده، به شمول برنامه آنلاین، قابل استفاده خواهند بود؛
 6. روابط مثبت میان کارگزاران دولتی و غیردولتی ایجاد کنند؛
 7. پلان‌های هفته‌وار، ماهانه، ربعوار، و دو-سالانه ترتیب دهند؛
 8. در مورد فعالیت‌های حقوق بشری کمیسیون گزارش بنویسند و بعد آن را با سرتیم بخش شریک سازند؛
 9. فایل‌ها را مدیریت کنند و مطمین شوند که معلومات جمع‌آوری شده دقیق هستند و با برنامه آموزشی و اشتراک کنندگان همسان باقی می‌مانند؛
 10. همکاری مثبت و کار گروهی را در بخش مربوطه و بین دیگر همکاران ارتقا دهند؛
 11. در جلساتی که در دفتر برگزار می‌شوند، طبق ضرورت اشتراک کنند؛
 12.  مسوولیت آموزش و تعلیمات حقوق بشری را به جدیدترین نحو ممکن به عهده گیرند و سپس آن را به صورت مسلکی مطالعه کنند و توسعه دهند، به شمول تعلیمات و آموزش آنلاین حقوق بشر؛
 13. با دیگر آموزگاران و تعلیم‌دهندگان حقوق بشر در دیگر سازمان‌ها، چه در افغانستان یا در خارج، ارتباط برقرار کنند تا روش‌های آموزش و مواد آموزشی را به صورت پیوسته ارتقا بخشند؛
 14. به ماموریت‌هایی که در ولایات کشور هستند سفر کرده و آنها را انجام دهند؛
 15. فعالیت‌های دیگری که در این لایحه وظایف یادآوری نشده‌اند را به عهده گیرند؛ و
 16. با رئیس بخش یا مشاور ارشد به طور مستمر تماس و ارتباط داشته باشند.

داشتن شرایط لازم برای موقف:

 • داشتن سند ماستری در یکی از این رشته‌ها: حقوق بشر، حقوق، علوم انسانی، علوم اجتماعی، یا تعلیم و تربیه؛
 • داشتن 7 سال تجربه کاری مسلکی مرتبط که حد اقل سه سال آن در بخش آموزش باشد و همچنان در درجه لیسانس حد اقل 4 سال در بخش آموزش تجربه داشته باشد.
 • تجربه برگزاری موفقانه‌ی برنامه‌های آموزشی؛
 • داشتن دانش حقوق بشری، به شمول حقوق بشر بین‌المللی و قانون اساسی و دیگر قوانین داخلی افغانستان؛
 • آشنایی داشتن با اصول و ارزش‌های آموزش و تعلیمات حقوق بشر و همچنان اصول درس دادن به بزرگسالان؛
 • داشتن مهارتهای عالی در ارایه دادن مطالب و تسهیل کردن؛
 • داشتن مهارت قوی در برقراری ارتباط کلامی و نوشتاری و همچنان ایجاد توافق؛
 • مهارتهای قوی مدیریتی؛
 • خلاصه‌سازی اصول منع تبعیض، توسعه‌ی برابری جنسیتی، تنوع و دیگر ارزشهای حقوق بشری؛
 • داشتن تفکر انتقادی، پویا، خلاق، و مهارتهای گفتاری قوی؛
 • داشتن نگرش، با داشتن تجربه‌ی کار به حیث یک رهبر قابل تغییر؛
 • داشتن روحیه مثبت و خوشبین بودن در مورد تغییر و همچنان توانایی مدیریت منازعه؛
 • داشتن مهارتهای کمپیوتری در طراحی و تطبیق؛
 • توانایی صحبت به زبانهای ملی؛
 • داشتن مهارتهای فنی آموزش مسلکی و همچنان دانستن زبان انگلیسی امتیاز به حساب خواهند آمد.

 

راهنمای ارسال درخواستی:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به چهار ‌تن کارمند که به شرایط ذکرشده، مطابقت داشته باشد به‌عنوان آموزگاران ارشد (ماستر ترینر) در دفتر مرکزی استخدام می نماید. علاقه‌مندان این موقف کاری میتوانند فورم درخواستی وظیفه را دانلود نموده و بعد از خانه پری همراه با خلص سوانح ایشان به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af ارسال نمایند.

http://www.aihrc.org.af/media/files/JOb-Form/application_form.docx

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی مستقل است که فرصت های مساوی کار در این نهاد را در نظر میگیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت میباشد. به زنان و افراد مستعد از گروه های اقلیت و افراد دارای معلولیت  ترجیح داده می شود.

صرف آنهای به مصاحبه فرا خوانده می شوند که شارت لیست شده باشند.         

وقت مصاحبه بعداً تعیین میگردد.

بااحترام

ریاست منابع بشری

 

 

 


بازنشر این مطلب