عنوان وظیفه: آمر/لید ترینر آموزش حقوق بشر

 

اعلان وظیفه:

نمبرمسلسل:(97 )

عنوان وظیفه: آمر/لید ترینر آموزش حقوق بشر

موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

تعداد موقف: " 1 " بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 11 جوزا  1399

درباره کمیسیون:

معرفی:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یگانه نهاد ملی حقوق بشر است که بر اساس قانون اساسی افغانستان موظف به نظارت، حمایت و توسعه حقوق بشر در افغانستان می‌باشد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های خویش، در امور برنامه‌ ریزی و اجرای برنامه‌ها و طرح و اجرای بودجه کاری خویش از استقلال کامل برخوردار می‌باشد.

آمر بخش آموزش حقوق بشر نسبت به ارتقاء حقوق بشر و توانمندسازی دیگران در راستای مطالبه حقوق بشری‌شان علاقه‌مند بوده و به‌عنوان یک کارمند وظایف و مسئولیت‌های حقوق بشری خود را  به وجه احسن انجام خواهد داد.

کمیسیون برای دستیابی به اهداف مهم خویش، بخش آموزش حقوق بشر را در یک برنامه وسیع‌تر آموزش حقوق بشر توسعه داده است. این بخش آموزش‌های مربوط به حقوق بشر را انجام می‌دهد تا صاحبان حقوق بتوانند حقوق خود را از مقامات مربوطه مطالبه نمایند و درنتیجه سطح احترام به کرامت انسانی و حقوق بشر ارتقا یافته و کشور به‌سوی عدالت و صلح رهنمون گردد.

 

بخش آموزش حقوق بشر متشکل از یک تعداد ترینرهای ارشد می‌باشد. این بخش در کمیسیون باعرضه خدمات آموزشی در راستای حقوق بشر به‌طور کل و در جهت ارتقای موضوعات نظیر: حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق  اشخاص دارای معلولیت و سایر حقوق که در برنامه‌های کاری کمیسیون 2019-2023 اولویت یافته‌اند، نقش مهمی را ایفا می‌کند.

 

آمر بخش آموزش حقوق بشر ضمن حفظ همکاری نزدیک با کمیشنر مربوطه و مشاور ارشد در امور آموزش حقوق بشر، امور کارمندان بخش آموزش حقوق بشر، ازجمله ترینرهای ارشد را نیز مدیریت خواهد کرد و به رئیس اجرایی گزارش خواهد داد. بخش آموزش حقوق بشر در کابل مستقر بوده ولی برنامه‌های آموزش حقوق بشر را در سطح ملی تطبیق و اجرا می‌کند، لذا کارمندان موظف در این بخش مکلف‌اند سفرهای را در داخل افغانستان داشته باشند.

مسؤلیت های کلیدی: 

ضمن گزارش دهی به رئیس اجرایی، آمربخش آموزش حقوق بشر باید دارای مهارت و توانایی‌های ذیل باشد:

 1. طرح و مدیریت برنامه کاری بخش آموزش حقوق بشر،
 2. رهنمایی و مدیریت تیم ترینرهای ارشد،
 3. همکاری نزدیک با کمیشنر مربوطه و مشاور ارشد آموزش حقوق بشر،
 4. شناسایی و ارزیابی نیازهای آموزشی گروه های موردنظر با مشورت با بخش‌های موضوعی و مدیران برنامه‌های ساحوی و ولایتی،
 5. تهیه و تجدید مواد آموزشی ازجمله آموزش آنلاین با مشورت با بخش‌های موضوعی و مدیران برنامه‌های ساحوی و ولایتی،
 6. تهیه و ارائه آموزش حقوق بشر به‌ صورت حضوری و آنلاین با استاندارد عالی در داخل و برای گروه‌های موردنظر در سراسر افغانستان مطابق با برنامه عمل سالانه کمیسیون.
 7. برگزاری دوره‌های آموزش ترینرها در مورد حقوق بشر برای کارمندان کمیسیون و همکاران بیرونی،
 8. حصول اطمینان از اینکه آموزش ارزیابی می‌شود و درس‌های آموخته‌شده در مواد آموزشی و برنامه‌های آینده ازجمله دوره‌های آموزش آنلاین ادغام می‌شود.
 9. عمل نمودن به‌عنوان یک فرد ارتباطی با یک یا چند وزارتخانه کلیدی که توسط مشاور ارشد و مدیر اجرایی تعیین می‌شود،
 10. ایجاد روابط مثبت با دست‌اندرکاران دولتی و غیردولتی،
 11. طرح برنامه‌های دوساله، سه‌ماهه، ماهانه و هفته وار،
 12. تهیه گزارش‌ها در مورد فعالیت‌های آموزش حقوق بشر در کمیسیون و تشریک آن‌ها با کمیشنرها، سوپروایزرها، مدیران برنامه‌های ساحوی و ولایتی و بخش‌های موضوعی،
 13. مدیریت فایل‌ها و کار با بخش MIS حصول اطمینان از اینکه اطلاعات به‌طور صحیح در مورد آموزش و شرکت‌کنندگان جمع‌آوری و نگهداری می‌شوند،
 14. ارتقاء همکاری خوب با همکاران بخش و با سایر همکاران،
 15. شرکت در جلساتی که در دفتر برگزار می‌شود، در صورت لزوم،
 16. مطالعه و آگاه بودن از اخیرین تحولات حقوق بشری در عرصه آموزش ازجمله آموزش آنلاین در مورد حقوق بشر،
 17. برقرار نمودن ارتباط با ترینرهای حقوق بشر و ترینر های دیگر در سایر سازمان‌ها در داخل و خارج افغانستان جهت بهبود و توسعه مداوم روش‌ها و مطالب آموزشی،
 18. سفر و انجام مأموریت به ولایت‌های کشور مطابق برنامه.
 19. اجرای وظایف مرتبط دیگری که در این لایحه وظایف ذکر نشده است،

داشتن شرایط لازم برای موقف:

 • مدرک کارشناسی ارشد حقوق بشر، حقوق، علوم انسانی، علوم اجتماعی یا آموزش،
 • حداقل 8 سال تجربه حرفه‌ای در عرصه مربوطه، که حداقل 3 سال آن باید در نقش آموزش باشد، با درجه لیسانس که حد اقل 4 سال آن در نقش آموزش باشد.
 • داشتن مهارت‌های مدیریتی قوی،
 • داشتن سابقه موفقیت‌آمیز در آموزش.
 • آگاهی از حقوق بشر ازجمله قوانین بین‌المللی حقوق بشر و قوانین ملی و قانون اساسی افغانستان،
 • آشنایی با ارزش‌ها و اصول آموزش حقوق بشر، آموزش حقوق بشر و اصول یادگیری بزرگ‌سالان،
 • داشتن مهارت و توانایی قوی برای سخنرانی و اداره و مدیریت جلسات،
 • مهارت‌های ارتباط،  کتبی و شفاهی و مهارت‌های ایجاد وفاق ملی.
 • نمونه بودن در رعایت اصل عدم تبعیض، ترویج برابری جنسیتی، تنوع و سایر ارزش‌های حقوق بشر
 • متفکر منتقد، پویا ، خلاق و فصیح.
 • داشتن دیدگاه و سابقه کاری به‌عنوان یک رهبر تحول‌گرا،
 • مثبت نگری و خوش‌بینی برای تغییر و مدیریت منازعات،
 • مهارت‌های کمپوتریوتری در طراحی و اجرای آموزش،
 • برقراری ارتباط شفاهی و کتبی به زبان‌های ملی
 • داشتن مهارت‌های لازم در لسان انگلیسی
 • مشخصات تحصیلات و آموزش حرفه‌ای یک مزیت محسوب می‌شود.

راهنمای ارسال درخواستی:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک‌تن  کارمند که به شرایط ذکرشده، مطابقت داشته باشد به‌عنوان آمر بخش آموزش حقوق بشر که رهبری این بخش تازه تأسیس را بر عهده خواهد داشت در دفتر مرکزی استخدام می نماید. بخش آموزش حقوق بشر در دستیابی به اهداف مندرج در برنامه استراتژیک کمیسیون "ارتقاء و توانمندسازی"، نقش مهم و کلیدی دارد. علاقه‌مندان این موقف کاری میتوانند فورم درخواستی وظیفه را دانلود نموده و بعد از خانه پری همراه با خلص سوانح ایشان به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af ارسال نمایند.

http://www.aihrc.org.af/media/files/JOb-Form/application_form.docx

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی مستقل است که فرصت های مساوی کار در این نهاد را در نظر میگیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت میباشد. به زنان و افراد مستعد از گروه های اقلیت و افراد دارای معلولیت  ترجیح داده می شود.

صرف آنهای به مصاحبه فرا خوانده می شوند که شارت لیست شده باشند.         

وقت مصاحبه بعداً تعیین میگردد.

بااحترام

ریاست منابع بشری

 

 

 


بازنشر این مطلب