عنوان وظیفه: آمریت‌ آموزش حقوق بشر

 

اعلان وظیفه‌

شماره مسلسل: 97‌

عنوان وظیفه: آمریت‌ آموزش حقوق بشر

موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

تعداد موقف: ‌یک بست

آخِرین مهلت برای پذیرش درخواست‌: 11 جوزا  1399

درباره کمیسیون:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ‌نهاد ملی حقوق بشر است که بر اساس قانون اساسی افغانستان موظف به نظارت بر رعایت حقوق بشر، حمایت از آن و توسعه حقوق بشر در افغانستان است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ‌مطابق‌ قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های خویش‌ در امور برنامه‌‌ریزی و اجرای برنامه‌ها و طرح و اجرای بودجه کاری خویش دارای استقلال کامل است.

آمر بخش آموزش حقوق بشر باید ‌به ارتقای حقوق بشر و توانمندسازی دیگران به منظور مطالبه حقوق بشری‌شان علاقه‌مند باشد و ‌‌وظایف و مسئولیت‌های حقوق بشری خود را‌ به گونه نیکو و درست انجام دهد.

کمیسیون برای دستیابی به اهداف مهم خود، بخش آموزش حقوق بشر را به برنامه وسیع‌تر آموزش حقوق بشری توسعه داده است. این بخش آموزش‌های مربوط به حقوق بشر را انجام می‌دهد تا شهروندان حقوق خود را از مقامات مرتبط مطالبه کنند و در نتیجه سطح احترام به کرامت انسانی و حقوق بشر ارتقا یابد و کشور به‌ سوی عدالت و صلح رهنمون شود.

بخش آموزش حقوق بشر متشکل از شماری آموزگار ارشد است. این بخش در کمیسیون با عرضه خدمات آموزشی در عرصه حقوق بشر ‌و خاص‌تر، به منظور ارتقای موضوعاتی نظیر: حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق  اشخاص دارای معلولیت و سایر حقوقی که در برنامه‌های کاری کمیسیون 2019-2023 اولویت یافته‌اند، نقشی مهم ‌ایفا می‌کند.

آمر بخش آموزش حقوق بشر ضمن حفظ همکاری نزدیک با کمیشنر مرتبط و مشاور ارشد در امور آموزش حقوق بشر، امور کارمندان بخش آموزش حقوق بشر، از جمله آموزگاران ارشد را نیز مدیریت خواهد کرد و به رئیس اجرایی گزارش خواهد داد. بخش آموزش حقوق بشر در کابل مستقر است، ولی برنامه‌های آموزش حقوق بشر را در سطح ملی تطبیق و اجرا می‌کند. از این رو کارمندان موظف در این بخش مکلف‌اند سفرهایی در سراسر کشور داشته باشند.

مسؤلیت‌های کلیدی:

ضمن گزارش‌دهی به رئیس اجرایی، آمر بخش آموزش حقوق بشر باید دارای این مهارت‌ها و توانایی‌ها‌ باشد:

 1. طرح و مدیریت برنامه کاری بخش آموزش حقوق بشر،
 2. رهنمایی و مدیریت تیم آموزگارهای ارشد،
 3. همکاری نزدیک با کمیشنر مرتبط و مشاور ارشد آموزش حقوق بشر،
 4. شناسایی و ارزیابی نیازهای آموزشی گروه‌های مورد نظر با مشورت با بخش‌های موضوعی و مدیران برنامه‌های ساحوی و ولایتی،
 5. تهیه و تجدید مواد آموزشی ازجمله آموزش آنلاین با مشورت با بخش‌های موضوعی و مدیران برنامه‌های ساحوی و ولایتی،
 6. تهیه و ارائه آموزش حقوق بشر به‌ صورت حضوری و آنلاین با استاندارد عالی در داخل و برای گروه‌های مورد نظر در سراسر افغانستان مطابق با برنامه عمل سالانه کمیسیون،
 7. برگزاری دوره‌های آموزش آموزگارها درباره حقوق بشر برای کارمندان کمیسیون و همکاران بیرونی،
 8. ‌اطمینان یافتن از اینکه آموزش ارزیابی می‌شود و درس‌های آموخته‌شده در مواد آموزشی و برنامه‌های آینده از جمله دوره‌های آموزش آنلاین ادغام می‌شود،
 9. عمل کردن به ‌عنوان یک فرد ارتباطی با یک یا چند وزارتخانه کلیدی که توسط مشاور ارشد و مدیر اجرایی تعیین می‌شود،
 10. ایجاد روابط مثبت با دست‌اندرکاران دولتی و غیردولتی،
 11. طرح برنامه‌های دوساله، سه‌ماهه، ماهانه و هفتگی،
 12. تهیه گزارش‌ها درباره فعالیت‌های آموزش حقوق بشر در کمیسیون و تشریک آن‌ها با کمیشنرها، ناظران، مدیران برنامه‌های ساحوی و ولایتی و بخش‌های موضوعی،
 13. مدیریت فایل‌ها و کار با بخش MIS و ‌اطمینان یافتن از اینکه اطلاعات به‌طور صحیح در مورد آموزش و شرکت‌کنندگان جمع‌آوری و نگهداری می‌شوند،
 14. ارتقای همکاری خوب با همکاران بخش و با سایر همکاران،
 15. شرکت در جلساتی که در دفتر برگزار می‌شود، در صورت لزوم،
 16. مطالعه و آگاه بودن از آخِرین تحولات حقوق بشری در عرصه آموزش از جمله آموزش آنلاین در مورد حقوق بشر،
 17. برقرار کردن ارتباط با آموزگاران حقوق بشر و آموزگاران دیگر در سایر سازمان‌ها در داخل و خارج افغانستان به منظور بهبود و توسعه مستمر روش‌ها و مطالب آموزشی،
 18. سفر و انجام مأموریت به ولایت‌های کشور مطابق برنامه، و
 19. اجرای وظایف مرتبط دیگری که در این لایحه وظایف ذکر نشده است.

شرایط لازم برای موقف:

 • مدرک کارشناسی ارشد حقوق بشر، حقوق، علوم انسانی، علوم اجتماعی یا آموزش،
 • حداقل 8 سال تجربه حرفه‌ای در عرصه مرتبط، که دست‌کم 3 سال آن باید در نقش آموزش باشد، با درجه لیسانس که دست‌کم 4 سال آن در نقش آموزش باشد.
 • داشتن مهارت‌های مدیریتی قوی،
 • داشتن سابقه موفقیت‌آمیز در آموزش،
 • آگاهی از حقوق بشر از جمله قوانین بین‌المللی حقوق بشر و قوانین ملی و قانون اساسی افغانستان،
 • آشنایی با ارزش‌ها و اصول آموزش حقوق بشر، آموزش حقوق بشر و اصول یادگیری بزرگ‌سالان،
 • داشتن مهارت و توانایی قوی برای سخنرانی و اداره و مدیریت نشست‌ها،
 • مهارت‌های ارتباط،‌ کتبی و شفاهی و مهارت‌های ایجاد وفاق ملی،
 • نمونه بودن در رعایت اصل عدم تبعیض، ترویج برابری جنسیتی، تنوع و سایر ارزش‌های حقوق بشر،
 • متفکر منتقد، پویا‌، خلاق و فصیح،
 • داشتن دیدگاه و سابقه کاری به‌عنوان یک رهبر تحول‌گرا،
 • مثبت‌نگری و خوش‌بینی برای تغییر و مدیریت منازعات،
 • مهارت‌های کمپوتریوتری در طراحی و اجرای آموزش،
 • برقراری ارتباط شفاهی و کتبی به زبان‌های ملی،
 • داشتن مهارت‌های لازم در زبان انگلیسی،
 • مشخصات تحصیلات و آموزش حرفه‌ای یک مزیت محسوب می‌شود،

 

راهنمای ارسال درخواست‌:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ‌یک‌تن‌ کارمند با شرایط یادشده را، ‌در پست ‌آمریت بخش آموزش حقوق بشر‌، در دفتر مرکزی استخدام می‌کند. بخش آموزش حقوق بشر در دستیابی به اهداف مندرج در برنامه استراتژیک کمیسیون «ارتقا‌ و توانمندسازی»، نقش مهم و کلیدی دارد. علاقه‌مندان این موقف کاری می‌توانند فورم درخواست‌ وظیفه را دانلود کنند و پس از خانه‌پری همراه با خلص سوانح خود به نشانی الکترونیک vacancy@aihrc.org.af بفرستند.

http://www.aihrc.org.af/media/files/JOb-Form/application_form.docx

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ‌نهادی ملی مستقل است که فرصت‌های برابر کار در این نهاد را در نظر می‌گیرد و متعهد به اصول برابری و برابری جنسیتی است. کمیسیون به زنان و افراد مستعد از گروه‌های اقلیت و افراد دارای معلولیت‌ اولویت می دهد.

یادآوری: صرف آن‌هایی به مصاحبه فرا خوانده می‌شوند که گزینش ابتدایی/شارت‌لیست شده باشند.         

وقت مصاحبه بعداً معین می‌شود.

بااحترام

ریاست منابع بشری

 

 

 

 


بازنشر این مطلب