عنوان وظیفه: سکرتر ریاست اجرائیه ( ریاست دارالانشأ )

اعلان وظیفه:

نمبرمسلسل:(99 )

عنوان وظیفه: سکرتر ریاست اجرائیه ( ریاست دارالانشأ )

موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

تعداد موقف: " 1 " بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 24 جوزا  1399

درباره کمیسیون:

معرفی:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یگانه نهاد ملی حقوق بشر است که بر اساس قانون اساسی افغانستان موظف به نظارت، حمایت و توسعه حقوق بشر در افغانستان می‌باشد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های خویش، در امور برنامه‌ ریزی و اجرای برنامه‌ها و طرح و اجرای بودجه کاری خویش از استقلال کامل برخوردار می‌باشد.

کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر ماموریت کاری اش و نظارت موثرازنحوه اجراآت وفعالیت هایش دارای برنامه ستراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست اورد و نتایج می باشد. کمیسیون بخاطرانسجام هرچه بیشترامور تدابیر لازم منجمله تعریف و باز خوانی وشناسایی پست ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را، بادرنظرداشت شرایط وتوقعات کاری فعلی، روی دست داد.

به این اساس موقف سکرتر ریاست دارالانشا از اهمیت اساسی برخوردار است. سکرتر ریاست دارالانشا مستقیما به ریاست دارالانشا جواب گو بوده ، از پیش رفت امور و مسایل مربوط به آن گزارش میدهد.

مسؤلیت های کلیدی: 

 • تنظیم و ترتیب ملاقاتها، وعده ملاقاتهای رسمی و دیگر امور مربوطه
 • مسوده مراسلات رئیس اجرائیه  به دیگر مراجع.
 • تجدید بموقع اسناد و ریفرنس های کاربردی.
 • استعمال و اداره فاکس میل،پست الکترونیکی،اسناد محرم ودیگر اسناد مقتضی مربوط به شخص رئیس اجرائیه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
 • تهیه تایپ عمومی و وظایف (word Processing) با استفاده از پروگرام های مقتضی کمپیوتری.
 • تهیه و تنظیم دوسیه های محرم و به دوسیه گذاشتن تمام اسناد به دوسیه های مربوطه.
 • اجرای امورکاری متفرقه  که در اين لايحه وظايف پيش بينی نگرديده و از وی تقاضا شده باشد.
 • تأمین محرمیت در داخل و خارج کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
 • ارتقای خوب کار گروپی و حمایت از عادت وکلتور کار گروهی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

داشتن شرایط لازم برای موقف:

 • داشتن درجه تحصیل حد اقل لیسانس.
 • داشتن تجربه کاری دوسال کار در ساحه  مربوطه ترجیحاً کار با ادارات ملل متحد و یا ارگانهای غیر دولتی
 • داشتن قدرت خوب تکلم و تحریر در انگلیسی،پشتو و دری.
 • مهارت استفاده ازبرنامه های  Microsoft word , Microsoft Excel

 

راهنمای ارسال درخواستی:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک ‌تن کارمند که به شرایط ذکرشده، مطابقت داشته باشد به‌عنوان سکرتر ریاست اجرائیه در دفتر مرکزی استخدام می نماید. علاقه‌مندان این موقف کاری میتوانند فورم درخواستی وظیفه را دانلود نموده و بعد از خانه پری همراه با خلص سوانح ایشان به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af ارسال نمایند.

http://www.aihrc.org.af/media/files/JOb-Form/application_form.docx

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی مستقل است که فرصت های مساوی کار در این نهاد را در نظر میگیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت میباشد. به زنان و افراد مستعد از گروه های اقلیت و افراد دارای معلولیت  ترجیح داده می شود.

صرف آنهای به مصاحبه فرا خوانده می شوند که شارت لیست شده باشند.         

وقت مصاحبه بعداً تعیین میگردد.

با احترام

ریاست منابع بشری

 


بازنشر این مطلب