عنوان وظیفه: گزارشگر و تصویربردار

اعلان وظیفه

شمار مسلسل: 107

عنوان وظیفه: گزارشگر و تصویربردار

موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

تعداد موقف: 1 بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواست: 16 میزان 1399

 

درباره کمیسیون:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یگانه نهاد ملی حقوق بشر است که بر اساس قانون اساسی افغانستان موظف به نظارت بر رعایت حقوق بشر، حمایت از آن و توسعه حقوق بشر در افغانستان است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های خویش، در امور برنامه‌‌ریزی و اجرای برنامه‌ها و طرح و اجرای بودجه کاری خویش دارای استقلال کامل است.

بر این اساس، بست «گزارشگر و تصویر‌بردار» در ریاست نشرات کمیسیون برای اجرای هر‌چه بهتر برنامه‌ها و اهداف تعیین‌شده، دارای اهمیت اساسی است و کارمند این پست مستقیماً به رئیس نشرات و مطبوعات پاسخگو است و به او از پیشرفت و اجرائات بخش گزارش می‌دهد.

وظایف و مسئولیت‌های کلیدی:

  • عکاسی، فیلمبرداری و تهیه ویدیو،
  • تماس تلفونی با رسانه‌ها،
  • برنامه‌سازی (ویدیویی) به مناسبت‌های ملی و بین‌المللی در صورت نیاز.

‌شرایط لازم‌:

  • داشتن سند لیسانس از رشته ژورنالیزم،
  • داشتن تجربه کاری دست‌کم دو سال در بخش عکاسی و فلمبرداری،
  • متقاضی باید از طبقه اناث باشد،
  • تسلط بر زبان‌های ملی (پشتو و دری) و دانستن یکی از زبان‌های بین‌المللی، ترجیحاً زبان انگلیسی،
  • داشتن روحیه کار جمعی و کار در شرایط دشوار،
  • داشتن مهارت در نوشتن گزارش‌ها و تحلیل وضعیت حقوق بشری در ساحه.

راهنمای فرستادن درخواست‌:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک‌ تن  کارمند دارای شرایط یادشده، در دفتر مرکزی به حیث گزارشگر و تصویر‌بردار استخدام می‌کند. علاقه‌مندان این موقف کاری می‌توانند فورم درخواست‌ وظیفه را دانلود کنند و پس از خانه‌پری همراه با خلص سوانح‌شان به نشانی الکترونیک vacancy@aihrc.org.af بفرستند.

http://www.aihrc.org.af/media/files/JOb-Form/application_form.docx

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی مستقل است که فرصت‌های برابر کاری ‌را در ساختار خود در نظر می‌گیرد و متعهد به اصول برابری و برابری جنسیتی است. به زنان و افراد مستعد از گروه‌های اقلیت و افراد دارای معلولیت‌ ترجیح داده می‌شود.

یادآوری: صرف آن‌هایی به مصاحبه فرا خوانده می‌شوند که گزینش/شارت‌لیست شده باشند.         

زمان مصاحبه بعداً معین می‌شود.

بااحترام

ریاست منابع بشری

 

 


بازنشر این مطلب