عنوان وظیفه: محقق

اعلان وظیفه

شماره مسلسل: ‌108‌

عنوان وظیفه: محقق

موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی کمیسیون

تعداد موقف: ‌2 ‌بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواست‌: 24 میزان 1399

 

درباره کمیسیون:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یگانه نهاد ملی حقوق بشر است که بر اساس قانون اساسی افغانستان موظف به نظارت بر رعایت حقوق بشر، حمایت از آن و توسعه حقوق بشر در افغانستان است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های خویش، در امور برنامه‌‌ریزی و اجرای برنامه‌ها و طرح و اجرای بودجه کاری خویش دارای استقلال کامل است.

کمیسیون به منظور اجرای هرچه بهتر مأموریت کاری خود و نظارت مؤثر بر نحوه اجراآت و فعالیت‌هایش دارای برنامه استراتژیک و برنامه عمل مشخص و مبتنی بر دستاورد و نتایج است. کمیسیون به منظور انسجام هرچه بیشتر امور، تدابیری لازم از جمله تعریف، باز‌خوانی و شناسایی پست‌ها و مناصب اجرایی و برنامه‌ای را با درنظرداشت شرایط و نیازهای کاری فعلی‌ روی دست دارد.

بر این اساس پست محقق در کمیسیون مستقل حقوق بشر از اهمیت اساسی برخوردار است. محقق مستقیم‌ به آمر بخش و از آن طریق به رئیس اجرائیه کمیسیون از پیشرفت و اجراآت کاری بخش‌ پاسخگو بوده و گزارش ‌می‌دهد.

مسئولیت‌ها و فعالیت‌های کلیدی:

 1. طرح و تدوین پروژه‌های تحقیقی بر اساس معیارهای علمی،
 2. سهم‌گیری در شاخص‌سازی و تهیه پرسش‌نامه‌های معیاری برای انجام تحقیقات میدانی،
 3. انجام تحقیقات کتاب‌خانه‌‌ای درباره پروژه‌های تحقیقی،
 4. تهیه دیتابس مورد نیاز پرسش‌نامه‌های پروژه‌‌های تحقیقی،
 5. گرد‌آوری و کدگذاری معلومات به‌دست‌آمده از تحقیقات میدانی،
 6. انتقال معلومات از برنامه اکسیل (Excel)‌ به برنامه‌های SPSS یا STATA،
 7. وارد کردن معلومات پرسش‌نامه‌های تحقیقات میدانی به‌صورت مستقیم در برنامه‌ها‌ی SPSS یا STATA،
 8. تحلیل معلومات توسط برنامه‌های SPSS یا STATA،
 9. نوشتن متن گزارش‌های تحقیقی به یکی از زبان‌های پشتو، فارسی و انگلیسی،
 10. ویرایش متون گزارش‌های تحقیقی به زبان‌های پشتو، دری و انگلیسی،
 11. تهیه رهنمود آموزشی برای پروژه‌های تحقیقی که نیازمند تحقیق میدانی‌اند، به منظور راهنمایی همکاران دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون که مسئولیت گرد‌آوری معلومات را در تحقیقات میدانی دارند،
 12. شرکت در نشست‌ها‌ و برنامه‌های سایر ادارات دولتی و غیردولتی با درخواست مسئول بخش،
 13. انجام مصاحبه با کارشناسان درباره پروژ‌ه‌های تحقیقی،
 14. تبدیل متون صوتی مصاحبه‌ها به متن قلمی برای استفاده در گزارش‌های تحقیقی،
 15. اجرای تمام فعالیت‌هایی که از سوی مسئول بخش به او سپرده‌ می‌شود،
 16. ارائه گزارش کاری هفتگی ‌به مسئول بخش،
 17. رفتن به سفر‌های کاری به تمام ولایت‌های کشور به درخواست مسئول بخش.

شرایط لازم برای موقف:

·        داشتن حداقل سند ماستری در رشته‌های حقوق، علوم اجتماعی و اداره عامه و پالیسی،

·        حداقل چهار سال تجربه کاری در نهادهای معتبر حقوقی، تحقیقی و اکادمیک،

·        توانایی کامل نوشتن، فهم و ویرایش متون در یکی از زبان‌های فارسی، پشتو و ‌انگلیسی (آشنایی با زبان انگلیسی حتمی است)،

·        آشنایی با روش تحقیق،

·        آشنایی با کامپیوتر و تسلط بر بستۀ آفیس و نرم‌افزارهای که قابلیت تحلیل معلومات به‌خصوص معلومات آماری را دارند، مثل SPSS، STATA و برنامه‌های مشابه،

·        توانایی انجام کار تیمی،

·        به داوطلبان زن/دختر و اشخاص دارای معلولیت در ‌استخدام اولویت داده می‌شود.

راهنمای فرستادن درخواست‌:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ‌دو تن‌ کارمند دارای شرایط یادشده‌ را در دفتر مرکزی به حیث محقق استخدام می‌کند. علاقه‌مندان این موقف کاری می‌توانند فورم درخواست‌ وظیفه را دانلود کنند و پس از خانه‌پری، همراه با خلص سوانح‌شان به نشانی الکترونیک vacancy@aihrc.org.af بفرستند.

http://www.aihrc.org.af/media/files/JOb-Form/application_form.docx

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی مستقل است که فرصت‌های برابر کاری ‌را در ساختار خود در نظر می‌گیرد و متعهد به اصول برابری و برابری جنسیتی است. ‌زنان و افراد مستعد از گروه‌های اقلیت و افراد دارای معلولیت‌ ترجیح داده می‌شود.

یادآوری: صرف آن‌هایی به مصاحبه فرا خوانده می‌شوند که گزینش/شارت‌لیست شده باشند.

زمان مصاحبه بعداً معین می‌شود.

با احترام

ریاست منابع بشری


بازنشر این مطلب