عنوان وظیفه: ناظر ساحوی اطفال

اعلان وظیفه

شماره مسلسل: 109

عنوان وظیفه: ناظر ساحوی اطفال

موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی بدخشان

تعداد موقف: 1 بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواست: 21 عقرب 1399

 

درباره کمیسیون:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یگانه نهاد ملی حقوق بشر است که بر اساس قانون اساسی افغانستان موظف به نظارت، حمایت از حقوق بشر و توسعه آن در افغانستان است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ‌مطابق‌ قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های خویش، در امور برنامه‌‌ریزی و اجرای برنامه‌ها و طرح و اجرای بودجه کاری خویش دارای استقلال کامل است.

کمیسیون برای اجرای هرچه بهتر مأموریت کاری‌ و نظارت مؤثر بر نحوه اجراآت و فعالیت‌هایش دارای برنامه استراتژیک و برنامه عمل مشخص و مبتنی بر دستاورد و نتایج است. کمیسیون به منظور انسجام هرچه بیشترامور، تدابیر لازم از جمله تعریف، باز‌خوانی و شناسایی پست‌ها و مناصب اجرایی و برنامه‌ای را، با درنظرداشت شرایط و نیازمندی‌های کاری فعلی، روی دست دارد.

بر این اساس موقف ناظر ساحوی اطفال دارای اهمیت اساسی ‌است. ناظر ساحوی اطفال مستقیماً به آمر بخش اطفال پاسخگو بوده‌، از پیشرفت امور و مسایل مربوط به او گزارش می‌دهد.

ناظر ساحوی اطفال به ‌طور خاص فعالیت‌های زیر را انجام می‌دهد:

شرح وظیفه:

 • ناظر ساحوی حقوق طفل زیر نظر آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال کمیسیون حقوق بشر افغانستان کار و فعالیت دارد،
 • اجرای مأموریت‌های نظارتی بر حقوق طفل و انجام مصاحبه‌‌ مطابق کارشیوه تعیین‌شده کمیسیون،
 • نظارت بر مراکز اصلاح و تربیت اطفال حد‌اقل در ماه دو مرتبه زیر نظر بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال،
 • انجام حد‌اقل 15 مصاحبه در یک هفته با استفاده از فورم‌های نظارت ساحوی حقوق اطفال،
 • اشتراک در کارگاه‌های آموزشی به منظور نظارت بر حقوق بشر/‌حقوق طفل و چگونگی استفاده از بانک اطلاعاتی،
 • اطمینان از موجودیت کلیه وسایل و تجهیزات لازم برای مأموریت‌های ساحوی (مطابق برنامه کاری‌) مانند وسایل، تجهیزات ارتباط و دستور وهدایات در مورد وضعیت امنیتی و غیره، ارائه گزارش فوری به آمر بخش درباره مشکلات،
 • ثبت کلیه معلومات به‌دست‌آمده از مأموریت ساحوی در بانک اطلاعات،
 • اشتراک در نشست‌های منظم داخلی با بخش‌های نظارت و بررسی حقوق طفل برای پیگیری موارد یا تصمیم در مورد رسیدگی قضایا،
 • اشتراک در نشست‌های منظم با نهاد‌های ملی حقوق بشری به‌خصوص نهاد‌های فعال در زمینه حقوق طفل،
 • ایجاد هماهنگی لازم با بخش نظارت و بررسی بر تخطی‌های حقوق بشر در زمینه انجام مأموریت‌های نظارتی،
 • اشتراک در کارگاه‌هایی که از طرف دفتر مرکزی کمیسیون با هدف نظارت بر حقوق بشر وحقوق طفل سازمان داده می‌شود،
 • رعایت موازین، مقررات ولایحه سلوک کمیسیون توسط کارمندان بخش،
 • اطمینان از اینکه اصول محرمیت یا رازداری‌، رویکرد «عدم آسیب رساندن» و منافع علیای طفل همیشه توسط ناظر ساحوی حقوق اطفال در همه اوقات و همه‌جا مورد احترام می‌باشد،
 • و سایر امور‌ مربوط به ارتقای حقوق اطفال که از طرف هماهنگ‌کننده، رئیس دفتر و یا‌ آمر بخش  به او سپرده می‌شود.

 

شرایط لازم برای موقف:

 • لیسانس حقوق، علوم اجتماعی و ژورنالیزم،
 • دو سال تجربه کاری در ارتباط با وظیفه،
 • آشنایی با دیتا انتری و خانه‌پری فورمه‌ها،
 • مهارت در نوشتار و گفتار به دو زبان رسمی،
 • ‌سفر به ولایات و ولسوالی‌های تحت پوشش ساحه کاری،
 • مهارت در کمپیوتر و برنامه‌های مورد نیاز آن،
 • مهارت در زبان انگلیسی.

 

راهنمای ارسال درخواست:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک ‌تن کارمند دارای شرایط یادشده، در دفتر ولایتی بدخشان به حیث ناظر ساحوی اطفال استخدام می‌کند. علاقه‌مندان این موقف کاری می‌توانند فورم درخواستی وظیفه را دانلود کنند و پس از خانه‌پری همراه با خلص سوانح‌شان به نشانی الکترونیک vacancy@aihrc.org.af بفرستند.

http://www.aihrc.org.af/media/files/JOb-Form/application_form.docx

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی مستقل است که فرصت‌های مساوی کار در این نهاد را در نظر می‌گیرد و متعهد به اصول عدم تبعیض و برابری جنسیتی است و زنان و افرادی مستعد از گروه‌های اقلیت و افراد دارای معلولیت‌ ترجیح داده می‌شود.

یادآوری: صرف آن‌هایی به مصاحبه فرا خوانده می‌شوند که شارت‌لیست/گزینش ابتدایی شده باشند.         

وقت مصاحبه بعداً تعیین می‌شود.

 

 

 

با احترام

ریاست منابع بشری

 

 


بازنشر این مطلب