عنوان وظیفه: ریاست دفتر ولایتی

اعلان وظیفه

شماره مسلسل:  110

عنوان وظیفه: ریاست دفتر ولایتی

موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی ارزگان، غور و فاریاب

تعداد موقف: 3 بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواست: 26  عقرب 1399

 

درباره کمیسیون:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به‌مثابه یگانه نهاد ملی حقوق بشر، ‌بر اساس قانون اساسی افغانستان موظف به نظارت بر رعایت حقوق بشر، حمایت از آن و توسعه حقوق بشر در افغانستان است. این نهاد ‌‌مطابق‌ ‌قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های خود، در امور برنامه‌‌ریزی، اجرای برنامه‌ها و طرح و اجرای بودجه کاری خویش دارای استقلال کامل است.

بر این اساس، پست ریاستها در دفاتر ساحوی و ولایتی‌ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به منظور اجرای هرچه بهتر برنامه‌ها و دستیابی به ‌هدف‌های تعیین‌شده‌ دارای اهمیت اساسی ‌است. شایسته یادآوری است که رئیس دفتر درباره روند ‌فعالیت‌های انجام‌شده در ‌دفاتر ساحوی و ولایتی، ‌‌مستقیماً به رئیس دارالانشای کمیسیون پاسخگو است و به او گزارش ‌می‌دهد.

شرح وظیفه:

رئیس دفتر ساحوی/‌ولایتی مسئولیت اصلی اجرای مؤثر برنامه‌های دفتر یادشده را به عهده دارد و به دفتر مرکزی از جمله رئیس کمیسیون، کمیشنران و رئیس دارالانشای کمیسیون پاسخگو است. رئیس دفتر دارای وظایف و مسئولیت‌های کلیدی زیر است:

 • مدیریت و رهبری تمامی بخش‌های برنامه‌ای، مالی و اداری دفتر،
 • ‌اطمینان‌ یافتن از اینکه تمامی برنامه‌ها و فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه استراتژیک و برنامه عمل کمیسیون به‌طور مؤثر اجرا می‌شود،
 • ایجاد هماهنگی و همکاری میان بخش‌های مختلف برنامه‌های، مالی و اداری دفتر برای انجام بهتر امور،
 • نظارت بر تمامی بخش‌های مالی، اداری و برنامه‌ای دفتر و کنترول آن‌ها به منظور تأمین پاسخگویی و شفافیت در اجراآت آن‌ها،
 • کنترول دقیق اسناد مالی به منظور تأمین شفافیت و حسابدهی در مصرف بودجه،
 • ایجاد فضای سالم کاری از طریق دادن انگیزه به ‌کارمندان و تقویت روحیه کاری آن‌ها و در‌نظر‌گرفتن مجازات و مکافات،
 • راهنمایی کارمندان و بخش‌ها و ایجاد روش‌های مناسب کار با در‌نظرداشت اهداف استراتژیک و لوایح و طرزالعمل‌های کاری،
 • تقسیم وظایف به‌طور واضح و روشن میان کارمندان و بخش‌ها و جلوگیری از تداخل وظیفه‌ای میان آن‌ها،
 • بازنگری و تصویب گزارش‌های بخش‌های برنامه‌ای، گزارش‌های مالی و اداری و ارسال آن‌ها به دفتر مرکزی،
 • ‌اطمینان یافتن از اینکه منابع، امکانات و تجهیزات دفتر به‌طور مؤثر، مناسب و شفاف به منظور‌ تحقق اهداف کمیسیون استفاده می‌شود،
 •  ارزیابی سالانه کارمندان به‌طور عادلانه و شفاف و شناسایی قوت‌ها و ضعف‌های آن‌ها،
 • پیگیری موضوعات مهم حقوق بشری در ساحه و یا موضوعاتی از جانب دفتر مرکزی ارجاع می‌شود،
 • نمایندگی شایسته و بجا از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سیمنارها، کنفرانس‌ها و سایر گردهمایی‌هایی که در ساحه و یا در سطح ملی و ‌بین‌المللی برگزار می‌شود،
 • تأمین روابط حسنه و هماهنگی‌های لازم با ارگان‌های دولتی و غیر‌دولتی و اقشار مختلف جامعه به منظور جلب همکاری‌های آن‌ها بر‌ای افزایش مؤثریت فعالیت‌های کمیسیون.

شرایط لازم برای موقف:

 • داشتن سند تحصیلی ماستری از رشته حقوق، حقوق بشر و یا سایر رشته‌های مرتبط،
 • داشتن تجربه کاری مدیریتی مرتبط‌ حداقل برای مدت 5 سال،  در ارگان‌های ملی و یا بین‌المللی در عرصه حقوق و حقوق بشر ـ‌ترجیحاً با حدود دو سال تجربه کاری در ولایات مورد نظر،
 • تعهد به موازین حقوق بشر و آرمان‌ها و مأموریت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان،
 • داشتن مهارت‌های لازم در عرصه مدیریت، رهبری و ارتباطات،
 • تسلط به زبان‌های ملی (پشتو و دری) و دانستن یکی از زبان‌های بین‌المللی، ترجیحاً زبان انگلیسی،
 • داشتن روحیه کار جمعی و کار در شرایط دشوار،
 • آشنایی با اساسات مدیریت منابع مالی و اداری و منابع بشری،
 • آشنایی با مهارت‌های رفع منازعه و اصلاح روابط کاری کارمندان،
 • داشتن مهارت در نوشتن گزارش‌ها و تحلیل وضعیت حقوق بشری در ساحه.

راهنمای ارسال درخواست:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نظر دارد ‌سه ‌تن کارمند با شرایط یادشده در دفاتر ولایتی ارزگان، غور و فاریاب به حیث رئیس استخدام ‌کند. علاقه‌مندان این موقف کاری می‌توانند فورم درخواست‌ وظیفه را دانلود کنند و پس از خانه‌پری همراه با خلاصه سوانح‌ خود به ایمیل vacancy@aihrc.org.af بفرستند.

http://www.aihrc.org.af/media/files/JOb-Form/application_form.docx

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به‌مثابه ‌نهاد‌ ملی مستقل‌، فرصت‌های برابر کاری در این نهاد را در نظر می‌گیرد و متعهد به رعایت اصول برابری و برابری جنسیتی است. یادآور می‌شود که ‌زنان و افراد مستعد از گروه‌های اقلیت و افراد دارای معلولیت‌ ترجیح داده می‌شوند.

صرف آن‌هایی به مصاحبه فرا خوانده می‌شوند که شارت‌لیست/گزینش ابتدایی شده باشند.         

وقت مصاحبه بعداً تعیین می‌شود.

 

بااحترام

ریاست منابع بشری

 


بازنشر این مطلب