عنوان وظیفه: نماینده کمیسیون در وزارت معارف

 

اعلان وظیفه

شماره مسلسل:  113

عنوان وظیفه: نماینده کمیسیون در وزارت معارف

موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

تعداد موقف: بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواست: 11 جدی 1399

 

درباره کمیسیون:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به‌مثابه یگانه نهاد ملی حقوق بشر، ‌بر اساس قانون اساسی افغانستان موظف به نظارت بر رعایت حقوق بشر، حمایت از آن و توسعه حقوق بشر در افغانستان است. این نهاد ‌‌مطابق‌ ‌قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های خود، در امور برنامه‌‌ریزی، اجرای برنامه‌ها و طرح و اجرای بودجه کاری خویش دارای استقلال کامل است.

بر این اساس بست همکار/نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر در وزارت معارف ج.ا.ا. (ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی) به منظور اجرای هرچه بهتر برنامه‌ها‌ و تحقق اهداف حقوق بشری کمیسیون دارای اهمیت اساسی است. شایسته یادآوری است که همکاران این بخش مستقیماً به هماهنگ‌کننده بخش تعلیمات حقوق بشر پاسخگو است و به او گزارش می‌دهد.

شرح وظیفه:

 1. ارتباط مداوم و پاسخگویی به هماهنگ‌کننده بخش تعلیمات حقوق بشر،
 2. نظارت بر مطابقت نصاب تعلیمی وزارت معارف با اصول و ارزش‌های حقوق بشر در جریان تصویب مفردات، تألیف و تجدید نظر کتب درسی به‌‌صورت منظم، با درنظرداشت تفاهم‌نامه، برنامه عمل، رهنمودها و طرزالعمل‌ها،
 3. گزارش‌دهی از انجام فعالیت‌ها به‌صورت هفتگی، ماهانه، شش‌ماهه، سالانه و برخی گزارش‌های اختصاصی به هماهنگ‌کننده بخش،
 4. مرور، بازخوانی و بازنگری نصاب تعلیمی به شکل انتقادی و تلاش جدی، مستمر و پیگیر برای ساختن و انکشاف نصاب آموزشی معارف در مطابقت با معیارهای حقوق بشر و ارائه پیشنهادهای لازم برای تغییر و مطابقت دادن محتوای کتاب‌ها با ارزش‌های حقوق بشر به مسئولان مرتبط ریاست انکشاف نصاب تعلیمی وزارت معارف (رئیس عمومی و مسئولان دیپارتمنت‌ها)، پیگیری اعمال سفارش‌هایی به مراجع مرتبط آن و گزارش‌دهی از نتایج فعالیت‌ها به هماهنگ‌کننده بخش تعلیمات حقوق بشر،
 5. اشتراک در سمینارها، نشست‌ها، کنفرانس‌های وزارت معارف و ایفای نقش فعال در ارائه پیشنهادها درباره بهبود و اعمال تغییرات درباره مسائل و موضوعات حقوق بشر در نصاب،
 6. تهیه گزارش‌های تحلیلی و مبتنی‌بر نتیجه از پیشرفت‌ها، موفقیت‌ها، چالش‌ها و سفارش‌ها در مورد تطبیق مفاد تفاهمنامه و برنامه عمل کمیسیون (بخش مربوط به وزارت معارف) سه‌ماهه، شش‌ماهه و سالانه و ارسال آن به هماهنگ‌کننده بخش،
 7. ‌اطمینان‌یافتن از همکاری با مسئولان و کارمندان ریاست انکشاف نصاب تعلیمی و برگزاری ملاقات‌ها و  نشست‌های آموزشی با مسئولان و کارمندان دیپارتمنت‌های مختلف ریاست انکشاف نصاب تعلیمی وزارت معارف درباره وارد کردن، تعدیل، تصحیح و انکشاف محتوا و موضوعات کتاب‌ها بر اساس ارزش‌های حقوق بشر،
 8. داشتن سیستم فایلینگ و بایگانی اسناد بخش به صورت منظم و سیستماتیک،
 9. تشخیص مشکلات و نیازهای آموزشی (فنی و محتوایی) کارمندان ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی در زمینۀ گنجانیدن موضوعات حقوق بشر در نصاب؛ ارائه پیشنهاد به ریاست، مسئولان و کارمندان دیپارتمنت‌ها و در صورتی که توانایی حل مسائل در ظرفیت همکار کمیسیون در وزارت نباشد، پیشنهادها به دفتر مرکزی پیشکش شود،
 10. ایجاد، حفظ و تقویت ارتباط مسلکی و مسؤلانه با ریاست انکشاف نصاب تعلیمی، مسئولان و کارمندان دیپارتمنت‌ها و در کل در سطح وزارت،
 11. تشخیص و ترتیب موارد دادخواهی در سطح وزارت و پیشکش آن به هماهنگ‌کننده بخش برای پیگیری آن از سوی رهبری کمیسیون با مقامات عالیه وزارت معارف،
 12. ساختن یک برنامه منظم عملیاتی بر‌اساس برنامه عمل استراتیژیک و برنامه عمل سالانه کمیسیون و تطبیق مورد‌به‌مورد آن بر‌اساس خطوط زمانی تعریف‌شده و گزارش‌دهی از اجراآت آن به هماهنگ‌کننده بخش آموزش حقوق بشر،
 13. توزیع فصلنامه و دیگر نشرات کمیسیون به مسئولان دیپارتمنت‌های مختلف ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی،
 14. اجرای فعالیت‌هایی که توسط هماهنگ‌کننده بخش به همکار کمیسیون محول می‌شود،
 15. اجرای دیگر امور متفرقه که در این لایحه پیش‌بینی نشده و از وی درخواست شود.

نماینده کمیسیون در وزارت معارف باید:

 1. با اساسات مدیریریت، رهبری و اصول گزارش‌نویسی آشنایی لازم داشته باشد،
 2. توانایی تطبیق و ارزیابی برنامه‌های کاری کمیسیون در وزارت معارف را داشته باشد،
 3. هر آن توانایی تحلیل وضعیت، روحیه عالی، انرژی کافی، قابلیت مدیریت و کار در شرایط دشوار را از خود تبارز دهد،
 4. از توانایی فصاحت در گفتار، ایجاد و تقویت روابط با همکاران و نهاد(های) دست‌اندرکار برخوردار باشد،
 5. برای تحقق تغییرات مبتنی بر اصول و ارزش‌های حقوق بشری، خلاق، مشارکتی و مشورتی عمل کند،
 6. انتقادی بیندیشد و انتقادپذیر باشد،
 7. در اجرای امور محوله و تطبیق اهداف کمیسیون تلاش ورزیده و جرئت و جسارت لازم برای انجام فعالیت‌ها را داشته باشد،
 8. به‌منظور تحقق اهداف کمیسیون، صادقانه و با حسن نیت کار کند.

همچنین متصدی این پست باید:

 1. با تجسم اهداف و دورنمای کمیسیون، آینده‌نگر، مثبت‌نگر بوده و‌ دارای اهداف بلند باشد،
 2. مبارزه با هر‌نوع تبعیض در رأس اهداف وی قرار داشته و ترویج عدالت و برابری سرخط عملکرد وی باشد،
 3. قابلیت طرح و مدیریت پروژه‌ها، برنامه‌ها، نظارت بر پیشرفت کارها و ارزیابی آن‌ها را داشته باشد.

 

شرایط لازم برای موقف:

 • داشتن درجۀ تحصیلی ماستری در رشته حقوق‌بشر، مدیریت آموزشی، حقوق و یا علوم اجتماعی با حد‌اقل 3 سال تجربه کاری و یا درجۀ تحصیلی لیسانس با حد‌اقل 5 سال تجربه کاری مرتبط،
 • تسلط به زبان‌های ملی دری و پشتو،
 • توانایی صحبت به زبان انگلیسی امتیاز دانسته می‌شود،
 • داشتن مهارت کار با کمپیوتر  و گزارش‌نویسی به وجه عالی.

 

راهنمای ارسال درخواست:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نظر دارد ‌یک ‌تن کارمند با شرایط یادشده در دفتر مرکزی به حیث نماینده کمیسیون در وزات معارف استخدام ‌کند. علاقه‌مندان این موقف کاری می‌توانند فورم درخواست‌ وظیفه را دانلود کنند و پس از خانه‌پری همراه با خلاصه سوانح‌ خود به ایمیل vacancy@aihrc.org.af بفرستند.

http://www.aihrc.org.af/media/files/JOb-Form/application_form.docx

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به‌مثابه ‌نهاد‌ ملی مستقل‌، فرصت‌های برابر کاری در این نهاد را در نظر می‌گیرد و متعهد به رعایت اصول برابری و برابری جنسیتی است. یادآور می‌شود که ‌زنان و افراد مستعد از گروه‌های اقلیت و افراد دارای معلولیت‌ ترجیح داده می‌شوند.

صرف آن‌هایی به مصاحبه فرا خوانده می‌شوند که شارت‌لیست/گزینش ابتدایی شده باشند.         

وقت مصاحبه بعداً تعیین می‌شود.

بااحترام

ریاست منابع بشری

 

 


بازنشر این مطلب