عنوان وظیفه: ناظر سرحدی اطفال در سپین بولدک

 

اعلان وظیفه

عنوان وظیفه: ناظر سرحدی اطفال در سپین‌بولدک

موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کندهار

تعداد موقف: ‌1 ‌بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواست‌: 23 دلو  1399

 

درباره کمیسیون:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یگانه نهاد ملی حقوق بشر است که بر اساس قانون اساسی افغانستان موظف به نظارت بر رعایت حقوق بشر، حمایت از آن و توسعه حقوق بشر در افغانستان است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ‌مطابق‌‌ قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های خویش، در امور برنامه‌‌ریزی، اجرای برنامه‌ها و طرح و اجرای بودجه کاری خویش دارای استقلال کامل ‌است.

کمیسیون برای اجرای هرچه بهتر مأموریت کاری‌ و نظارت مؤثر بر نحوه اجراآت و فعالیت‌هایش دارای برنامه استراتژیک و برنامه عمل مشخص و مبتنی بر دستاورد و نتایج است. کمیسیون به‌منظور انسجام هرچه بیشتر امور، تدابیر لازم از جمله تعریف، باز‌خوانی و شناسایی پست‌ها و مناصب اجرایی و برنامه‌ای را، بادرنظرداشت شرایط و توقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

بر این اساس موقف ناظر سرحدی اطفال دارای اهمیت اساسی است. ناظر سرحدی اطفال مستقیماً به آمر بخش اطفال پاسخگو است و از پیشرفت امور و مسایل مربوط به آن گزارش می‌دهد.

مسئولیتهای کلیدی:

 • تهیه و ترتیب گزارش‌های هفتگی و ماهانه‌ در مورد فورمه‌های ثبت‌شده،
 • نظارت بر  وضعیت اطفال در  سرحد سپین‌بولدک،
 • انجام مصاحبه با اطفال در سرحدات ‌در مرز سپین‌بولدک دست‌کم هفته سه روز (حد‌اقل ماهانه 100 مصاحبه  70 پسر و 30 دختر و یا  اگر بیشتر از آن باشد‌)،
 • نظارت بر وضعیت اطفال در ولسوالی‌های نزدیک سرحد،
 • نظارت بر وضعیت اطفال کار گر که در داش‌های خشت کار می‌کنند و کارخانه‌ها،
 • اشتراک در مجالس سپن در صورتی که امر روابط عامه‌ حضور نداشته باشد،
 • هماهنگی نزدیک و ارسال قضایای حاد نقض حقوق بشری اطفال  به بخش‌های نظارت و سمع شکایات  در اجرا‌ی امور‌ روزانه،
 • اشتراک در نشست‌های نهاد‌های دولتی  در مورد بهبود وضعیت اطفال مهاجر و کارگر در سرحد،
 • اجرای مأموریت‌های نظارتی بر حقوق طفل و انجام مصاحبه‌ها مطابق پروسیجر تعیین‌شده کمیسیون،
 • اشتراک در کارگاه‌های آموزشی به خاطر نظارت بر حقوق بشر / حقوق طفل و چگونگی استفاده از بانک اطلاعاتی،
 • اشتراک در کارگاه‌هایی که از طرف دفتر مرکزی کمیسیون به خاطر نظارت بر حقوق بشر وحقوق طفل سازمان داده می‌شود،
 • رعایت موازین، مقررات و لوایح کمیسیون توسط کارمندان بخش،
 • اطمینان از اینکه اصول محرمیت یا رازداری‌، رویکرد «عدم آسیب‌رساندن» و منافع علیای طفل همیشه توسط ناظر سرحدی حقوق اطفال در همه اوقات و همه‌جا مورد احترام می‌باشد،
 • سایر اموری که از طرف  رئیس دفتر و هماهنگ‌کننده / کارشناس ارشد برایش سپرده می‌شود.

 

شرایط لازم:

 • لیسانس حقوق، علوم اجتماعی و ژورنالیزم،
 • دو سال تجربه کاری در ارتباط به وظیفه،
 • آشنایی با دیتا‌انتری و خانه‌پری فورمه‌ها،
 • مهارت در تحریر و تکلم به دو زبان رسمی،
 • سفر به ولایات و ولسوالی های تحت پوشش ساحه کاری،
 • مهارت با کمپیوتر و برنامه‌های آن،
 • مهارت در زبان انگلیسی.

 

راهنمای ارسال درخواست:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک ‌تن کارمند دارای شرایط یادشده‌ ‌در دفتر ساحوی قندهار به حیث ناظر سرحدی اطفال استخدام می‌کند. علاقه‌مندان این موقف کاری می‌توانند فورم درخواست‌ وظیفه را دانلود کرده و بعد از خانه‌پری همراه با خلص سوانح‌شان به نشانی الکترونیک vacancy@aihrc.org.af بفرستند.

http://www.aihrc.org.af/media/files/JOb-Form/application_form.docx

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به‌مثابه نهاد ملی مستقل ‌فرصت‌های مساوی کار در این نهاد را در نظر می‌گیرد و متعهد بر اصول برابری و برابری جنسیتی است. ‌زنان و افراد مستعد از گروه‌های اقلیت و افراد دارای معلولیت‌ ترجیح داده می‌شود.

صرف آن‌هایی به مصاحبه فرا خوانده می‌شوند که گزینش ابتدایی (شارت‌لیست) شده باشند.        

وقت مصاحبه بعداً تعیین می‌شود.

 

بااحترام

ریاست منابع بشری

 


بازنشر این مطلب