عنوان شغل: مصاحبه‌کننده پروژه صدای نو برای عدالت

 

اعلان وظیفه

اعلام کاریابی

تعداد موقف: ‌121‌

عنوان شغل: مصاحبه‌کننده پروژه صدای نو برای عدالت

مکان: دفتر مرکزی

تعداد موقعیت‌ها: ‌102‌

مهلت درخواست: 20 مارچ 2021

 

موقعیت وظیفه: تمام  ولایات افغانستان

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یگانه نهاد ملی حقوق بشر است که‌ ‌بر اساس اصول پاریس به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر، حمایت از آن و ترویج حقوق بشر تأسیس‌ شده است‌. کمیسیون با تصویب قانون اساسی کشور در سال 1382 در ماده  58 قانون اساسی تسجیل شد. این نهاد بر مبنای قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌ها فعالیت می‌کند. این نهاد ملی حقوق بشر توسط تمویل‌کنندگان بین‌المللی، بنیادهای بشردوستانه و دولت جمهوری اسلامی افغانستان تمویل می‌شود.‌ در سال 2019‌، کمیته فرعی اعتباربخشی ائتلاف جهانی نهادهای ملی حقوق بشر GANHRI)) جایگاه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را با درجه «A» مجدداً معتبر اعلام کرد. درجه «A» به نهادهای ملی حقوق بشرِ ‌منطبق با اصول پاریس اعطا می‌شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  به‌ویژه برای تأمین و برآورده کردن این معیارها ایجاد شد: انجام مأموریت وسیع و گسترده‌ مبتنی بر هنجارها و معیارهای جهانی حقوق بشر؛ حفظ استقلال‌ از دولت؛ برخورداری از استقلالی‌ که در اساسنامه یا قانون اساسی تضمین‌ شده باشد؛ کثرت‌گرایی، برخورداری از منابع کافی و اختیارات کافی برای بررسی و تحقیق‌.

در سال 2019‌ نه کمیشنر و رئیس عمومی کمیسیون جدیداً تعیین و منصوب شدند. کمیشنرها در زمینه‌های موضوعی و اصلی کمیسیون مستقل حقوق بشر از تجارب حقوقی گسترده و عمیق برخوردارند؛ مانند: آموزش حقوق بشر، امبودزمن، تحقیقات، حقوق زنان‌، حقوق کودکان، افراد دارای معلولیت، تحقیقات ویژه و نظارت و تحقیق. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک‌نهاد ملی حقوق بشر است که در یکی از خون‌بارترین درگیری‌های جهان بر حقوق بشر نظارت و از آن حمایت و  محافظت می‌کند. سالانه‌ افغانستان بیش از 10 هزار تلفات غیرنظامی دارد. افزون بر این، جنگ و درگیری در افغانستان از خونبارترین درگیری‌ها در جهان برای کودکان بوده است.

هدف:

این بررسی به‌منظور دریافت ‌دیدگاه‌های عموم مردم در مورد موضوعات مهم درباره عدالت قربانی‌محور؛ مانند آسیب‌های ناشی از درگیری، جبران خسارت، غرامت و غیره انجام می‌شود.

 • نیازهای پاسخ‌دهندگان (فعلاً و پس از درگیری) ـ معیشت‌، مسکن، دیگر نیازهای مالی، آموزش، صحت و غیره‌؛
 • تجربه‌های پاسخ‌دهندگان به ‌عنوان قربانیان، شاهدان یا مرتکبان خشونت، بی‌عدالتی، بی‌حرمتی، نقض حقوق بشر، صحت روانی / حمایت جامعه‌؛
 • تجربه پاسخ‌دهندگان از دسترسی به جبران خسارت (جبران خسارت قربانیان)؛ آگاهی آن‌ها از اینکه آن‌‌ها مستحق چه نوع جبران خسارت‌اند؛
 • آگاهی پاسخ‌دهندگان از حقوق‌شان، دسترسی و برخورداری از حقوق؛ درک و تجربه گذشته آن‌ها از عدالت؛ از جمله پاسخگویی ، حقیقت‌یابی، مصالحه، جبران خسارت؛
 • تمایل / نیاز پاسخ‌دهندگان برای پاسخگویی از طریق فرایندها و میکانیزم‌های قضایی و غیر‌قضایی‌؛
 • آگاهی و درک پاسخ‌دهندگان از دولت و سایر نهادها، از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر.

لطفاً به خاطر داشته باشید که این یک فهرست جامع و نهایی نیست. سرمحقق پرسش‌های اصلی تحقیق را تهیه خواهد کرد.

مسئولیت‌ها:

 • مصاحبه‌کننده از ساکنان محلی بازدید کرده و با افراد طیف‌های مختلف جامعه (به‌ویژه قربانیان جنگ) طوری ارتباط برقرار خواهد کرد که آنان به‌راحتی بتوانند به پرسش‌های پرسشنامه پاسخ دهند.
 • مصاحبه‌کننده فورم‌های نظرسنجی را پر می‌کند، اطلاعات مربوطه را جمع‌آوری می‌کند‌ و پرسش‌های مصاحبه و فورم‌های نظرسنجی را برای مصاحبه‌شوندگان توضیح می‌دهد.
 • مصاحبه‌کننده باید از ‌کیفیت اطمینان یابد و تمام طرزالعمل‌های محافظت از اطلاعات را رعایت کند.
 • شماری از مصاحبه‌کنندگان برای مدیریت بحث‌های گروهی متمرکز (Focus Group Discussions) انتخاب خواهند شد. این افراد باید تجارب خاصی در زمینه تحقیق کیفی و/یا ژورنالیزم  داشته باشند. (اگر در زمینه تحقیق یا ژورنالیزم تجربه‌ دارید، لطفاً آن را در فورم درخواستی خود ذکر کنید).

وظایف:

 • اشتراک در برنامه‌های آموزشی در مورد تحقیق؛
 • تکمیل شمار مشخصی از سروِی‌ها در روز؛
 • حضور در نشست‌های گزارشدهی روزانه؛
 • انجام بحث‌های گروه تمرکز (فقط از برخی مصاحبه‌کنندگان این کار خواسته خواهد شد).

تجهیزات:

 • تمام نامزدهای این بست برای انجام مصاحبه‌ها باید یک موبایل هوشمند داشته باشند.

اطلاعات بیشتر:

 • دوره زمانی برای انجام این کار بعداً شریک خواهد شد؛
 • این بست ملزوم تأیید حامیان / تمویل کنندگان است.

 

شرایط لازم برای این موقف:

 • متقاضیان حداقل فارغ لیسه باشند. اولویت به متقاضیانی داده می‌شود که لیسانس داشته باشند؛
 • تجربه در انجام سروِی با نهادهای معتبر؛
 • تجربه به حیث گزارشگر (چاپی یا سایر موارد) یک امتیاز شناخته خواهد شد؛
 • تجربه به حیث یک محقق کیفی؛
 • مهارت استفاده از کمپیوتر و تکنولوژی؛
 • آشنایی با محیط و فرهنگ اجتماعی ولایتی که در آن تحقیق انجام می‌شود؛
 • متقاضی باید یک ضامن/رفرنس معتبر داشته باشد.

مدت قرارداد: یک ماه

راهنمای فرستادن درخواست‌:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان‌ 102 تن  کارمند دارای شرایط یادشده را در همه ولایت‌ها به حیث مصاحبه‌کننده استخدام می‌کند. علاقه‌مندان این موقف کاری می‌توانند فورم درخواست‌ وظیفه را دانلود کنند و پس از خانه‌پری همراه با خلص سوانح‌شان به نشانی الکترونیک vacancy@aihrc.org.af بفرستند.

http://www.aihrc.org.af/media/files/JOb-Form/application_form.docx

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک‌نهاد ملی مستقل است که فرصت‌های برابر کاری ‌را در ساختار خود در نظر می‌گیرد و متعهد به اصول برابری و برابری جنسیتی است. ‌زنان و افراد مستعد از گروه‌های اقلیت و افراد دارای معلولیت‌ ترجیح داده می‌شوند.

یادآوری: صرف آن‌هایی به مصاحبه فراخوانده می‌شوند که گزینش ابتدایی / شارت‌لیست شده باشند.

 

با احترام

ریاست منابع بشری

 


بازنشر این مطلب