عنوان وظیفه: تحلیلگر حقوقی و پالیسی برای بخش حمایت از حقوق زنان

 

اعلان وظیفه

شماره مسلسل: 128

عنوان وظیفه: تحلیلگر حقوقی و پالیسی برای بخش حمایت از حقوق زنان

موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

تعداد موقف: 1 بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواست: 17سرطان 1400

 

درباره کمیسیون:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یگانه نهاد ملی حقوق بشر است که بر‌اساس قانون اساسی افغانستان موظف به نظارت بر رعایت حقوق بشر، حمایت از آن و توسعه حقوق بشر در افغانستان می‌باشد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ‌مطابق‌‌ قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های خویش، در امور برنامه‌‌ریزی و اجرای برنامه‌ها و طرح و اجرای بودجه کاری خود دارای استقلال کامل است.

کمیسیون برای اجرای هرچه بهتر مأموریت کاری‌ و نظارت مؤثر بر نحوه اجراآت و فعالیت‌هایش دارای برنامه ستراتژیک و برنامه عمل مشخص و مبتنی بر دستاورد و نتایج است. این نهاد به‌منظور انسجام هرچه بیشتر امور، تدابیر لازم چون تعریف و ‌شناسایی پست‌ها و مناصب اجرایی و برنامه‌ای را‌ با درنظرداشت شرایط و نیازمندی‌های کاری فعلی‌ روی دست دارد.

بر این اساس، موقف تحلیلگرحقوقی و پالیسی برای بخش حمایت از حقوق زنان دارای اهمیت اساسی ‌است. تحلیلگر حقوقی و پالیسی بخش حمایت از حقوق زنان مستقیماً به کارشناس ارشد و کمیشنر بخش جوابگوست و از پیشرفت برنامه‌ها و امور مربوط به آن گزارش می‌دهد.

بر‌اساس ساختار بخش، یک بست تحلیلگر حقوقی و پالیسی در بخش حمایت از حقوق زنان در کمیسیون وجود دارد که وظایف و مسئولیت‌های زیر را به عهده‌دارد:

 

 

مسئولیتهای کلیدی:

 1. همکاری در تهیه، بازنگری و اصلاح پالیسی‌ها، اسناد، لوایح، طرزالعمل‌ها و مقررات داخلی مربوط به فعالیت‌های کمیسیون تحت نظر  کارشناس ارشد وکمیشنر بخش؛
 2. بازنگری قوانین مربوط به حقوق زنان در سطح ملی، تطابق آن با اسناد بین‌المللی حقوق بشر، ارائه طرح‌ها و پیشنهادها برای بهبود آن در هماهنگی با کارشناس ارشد و کمیشنر بخش؛
 3. جلوگیری از سیاست تبعییض‌آمیز دولت و مقابله با آن در راستای تأمین حقوق زنان در سطح ملی زیر نظر کارشناس ارشد و کمیشنر بخش؛
 4. تحلیل حقوقی و ارائه مشوره‌های حقوقی در مورد قضایای نقض حقوق بشر مخصوصاً برای کسانی که به‌منظور  دریافت‌ مشوره‌های حقوقی به دفتر مرکزی کمیسیون مراجعه می‌کنند‌؛
 5. ارائه پاسخ و توضیح به پرسش‌های حقوقی و درخواست توضیحاتی که در مورد موضوعات مربوط به حقوق بشری زنان از سوی ادارات دولتی و غیر‌دولتی‌ رسماً و ضمن مکتوب به آدرس کمیسیون مطرح شده و مواصلت می‌ورزند؛
 6. ارائه پاسخ به پرسش‌های حقوقی که از سوی اعضای هیأت رهبری و ریاست اجرائیه در رابطه به روند کاری و فعالیت کمیسیون و قضایای نقض حقوق بشری زنان‌، مطرح می‌گردد، زیر نظر کارشناس ارشد و کمیشنر بخش؛
 7. همکاری در بازنگری و اصلاح تمام فورمه‌های نظارتی و حمایتی کمیسیون  با بخش‌های مربوطه مطابق به نیازمندی‌های تازه در کمیسیون؛
 8. اجرای تمام فعالیت‌هایی که از سوی کارشناس ارشد بخش و کمیشنر بخش هدایت داده می‌شود؛
 9. اشتراک در جلسات بخش و سایر ادارات دولتی و غیردولتی بر‌اساس هدایت کارشناس بخش و کمیشنر بخش؛
 10. همکاری در تنظیم و فایلینگ اسناد اداری مربوط به بخش؛
 11. انجام سفرهای کاری ولایتی در صورت نیاز بر‌اساس هدایت کارشناس ارشد بخش؛
 12. تهیه و ارائه طرح‌ها و گزارش‌های هفتگی، ماهانه، سه‌ماهه، شش‌ماهه و سالانه از اجرای فعالیت‌ها به کارشناس ارشد بخش و از این طریق به کمیشنر بخش‌.

 

شرایط متقاضی:

 1. حد‌اقل مدرک لیسانس داشته باشد و مدرک ماستری در عرصه حقوق، حقوق بشر، پالیسی و اداره عامه در اولویت می‌باشد؛
 2. این پست مخصوص خانم ها میباشد.
 3. داشتن حد‌اقل 5 سال تجربه کار در عرصه حقوق بشر؛
 4. داشتن ظرفیت و توانایی در عرصه قوانین، تحلیل پالیسی و مدیریت برنامه‌ها؛
 5. مهارت‌های ارتباطی کتبی و شفاهی پیشرفته به زبان‌های ملی و انگلیسی؛
 6. تعهد به حقوق بشر و  برابری جنسیتی.

راهنمای ارسال درخواست:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک ‌تن کارمند دارای شرایط ذکرشده، در دفتر مرکزی به‌حیث تحلیلگر حقوقی و پالیسی بخش حمایت از حقوق زنان استخدام می‌کند. علاقه‌مندان این موقف کاری می‌توانند فورم درخواست‌ وظیفه را دانلود کنند و پس از خانه‌پری همراه با خلاصه سوانح‌شان به نشانی الکترونیک vacancy@aihrc.org.af بفرستند.

http://www.aihrc.org.af/media/files/JOb-Form/application_form.docx

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی مستقل است که فرصت‌های برابر کار در این نهاد را در نظر می‌گیرد و متعهد به اصول برابری و برابری جنسیتی است. ‌زنان و افراد مستعد از گروه‌های اقلیت و افراد دارای معلولیت‌ ترجیح داده می‌شوند.

صرف آن‌هایی به مصاحبه فرا خوانده می‌شوند که شارت‌لیست / گزینش ابتدایی شده باشند.         

وقت مصاحبه بعداً تعیین می‌شود.

 

با احترام

ریاست منابع بشری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 

 


بازنشر این مطلب