عنوان وظیفه: کارشناس ارشد واحد حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت

 

اعلان وظیفه

شماره مسلسل: 127‌

عنوان وظیفه: کارشناس ارشد واحد حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت

موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

تعداد موقف: ‌1 ‌بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواست‌: 17سرطان 1400

 

درباره کمیسیون:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یگانه نهاد ملی حقوق بشر است که بر‌اساس قانون اساسی افغانستان موظف به نظارت بر رعایت حقوق بشر، حمایت از آن و توسعه حقوق بشر در افغانستان می‌باشد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ‌مطابق‌‌ قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های خویش، در امور برنامه‌‌ریزی و اجرای برنامه‌ها و طرح و اجرای بودجه کاری خود دارای استقلال کامل است.

کمیسیون برای اجرای هرچه بهتر مأموریت کاری‌ و نظارت مؤثر بر نحوه اجراآت و فعالیت‌هایش دارای برنامه ستراتژیک و برنامه عمل مشخص و مبتنی بر دستاورد و نتایج است. این نهاد به‌منظور انسجام هرچه بیشتر امور، تدابیر لازم چون تعریف و ‌شناسایی پست‌ها و مناصب اجرایی و برنامه‌ای را‌ با درنظرداشت شرایط و نیازمندی‌های کاری فعلی‌ روی دست دارد.

واحد انکشاف و نظارت بر حقوق اشخاص دارای معلولیت (PWDU)‌ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مطابق‌ ماده 21 و ماده 26 قانون ساختار و وظایف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، وظیفه انکشاف و نظارت بر حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت را بر عهده دارد. این واحد در سال 2005 میلادی به‌حیث یک بخش برنامه‌ای، ‌همراه سایر واحدهای برنامه‌ای، تأسیس شده است.

این بخش، اقدامات خود را در تطابق با برنامه استراتژیک و برنامه عمل سالانه کمیسیون، و نیز اسناد حقوقی ملی و بین‌المللی حامی حقوق افراد دارای معلولیت، مانند‌ قانون اساسی ج.ا.ا.، قانون ملی حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت افغانستان، کنوانسیون سازمان ملل در‌خصوص حقوق افراد دارای معلولیت (UNCRPD)، معاهده مراکش و غیره، به انجام رسانده است.

کارشناس ارشد واحد حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت، زیر نظر کمیشنر بخش و هیئت رهبری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان فعالیت‌های این واحد را مدیریت و رهبری و در‌خصوص پیش‌برد امور‌ مشوره‌های لازم را ارائه می‌کند.‌

وظایف و مسئولیت‌های کارشناس ارشد واحد حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت:

 1. حصول اطمینان از نظارت و ارزیابی وضعیت حقوق بشری افراد دارای معلولیت در سراسر کشور، با همکاری آمر بخش دادخواهی.
 2. همکاری با بخش نشرات در تهیه پیام‌ها و مواد جهت نشر در رسانه‌های اجتماعی، به‌منظور بلند بردن آگاهی عامه از حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت.
 3. هماهنگی نزدیک با واحد آموزش حقوق بشر در‌خصوص بالا بردن سطح آگاهی و انکشاف مواد درباره حقوق افراد دارای معلولیت در کشور.
 4. همکاری و هماهنگی با بخش برنامه‌ریزی و ارزیابی، در گنجاندن فعالیت‌های مرتبط با موضوع معلولیت در برنامه عمل و برنامه استراتژیک کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
 5. هماهنگی با بخش تحقیق و دیتابیس برای تهیه پرسش‌نامه‌های مربوط به تحقیق پیرامون وضعیت افراد دارای معلولیت.
 6. ایجاد هماهنگی و همکاری با نهاد‌های فعال در عرصه معلولیت، به شمول کمیته دادخواهی و گروه هماهنگی نهاد‌های عرصه معلولیت.
 7. ایجاد هماهنگی بین واحد حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت با بخش‌های نظارت و ثبت شکایت در مرکز و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
 8. همکاری و ارائه مشوره در تهیه گزارش سایه ادواری از چگونگی تطبیق کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت در کشور، با همکاری کارشناس حقوقی و آمر دادخواهی واحد حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت.
 9. پیگیری مستمر با هدف حصول اطمینان از‌ چگونگی تطبیق طرز‌العمل استخدام اشخاص دارای معلولیت در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان.
 10. همکاری و ارائه مشوره‌ در برنامه‌ریزی جهت تجلیل از مناسبت‌های مرتبط با اشخاص دارای معلولیت، از قبیل: روز جهانی عصای سفید، روز جهانی اشخاص دارای معلولیت و هفته جهانی افراد دارای معلولیت شنوایی و غیره، به‌شمول تهیه پیام، راه‌اندازی محافل و تهیه قطعنامه و کارزار‌های آگاهی‌دهی از طریق رسانه‌های صوتی، تصویری، چاپی و شبکه‌های اجتماعی.
 11. جمع‌آوری پلان هفتگی و گزارش‌های هفتگی آمر دادخواهی و کارشناس حقوقی و ارجاع آن به کمیشنر بخش.
 12. نظارت و ارائه مشوره‌های لازم  از اجراآت  دیگر همکاران بخش.
 13. ارائه مشوره در زمینه تعدیل قوانین و پالیسی‌های مرتبط با اشخاص دارای معلولیت در سطح ملی.
 14. ارائه مشوره و به‌روز‌سازی روش‌های داد‌خواهی مؤثر جهت دسترسی بهتر اشخاص دارای معلولیت به حقوق بشری‌شان.
 15. رعایت کردن اصل حفظ محرمیت در حین اجرای وظیفه و بعد از آن.

 توانمندی‌های متقاضی:

 • قابلیت پیشبرد امور و برنامه‌ریزی بر‌اساس مدیریت مبتنی بر نتیجه.
 • قابلیت طراحی و مدیریت پروژه‌ها و برنامه‌ها و نظارت و ارزیابی از پیشرفت آنها.
 • برخورداری و تبارز مهارت‌های تحریری و شفاهی در ارتباطات.
 • داشتن روحیه بالا و انرژی كافی در رابطه با اجرای امور محوله و رهبری‌ و رهنمایی مؤثر گروه كاری.

شرایط لازم متقاضی:

 • داشتن ماستری در رشته حقوق و یا یكی از رشته‌های علوم انسانی و یا علوم مرتبط با سه سال سابقه کاری در عرصه معلولیت.
 • داشتن مدرک لیسانس در رشته حقوق و یا یكی از رشته‌های علوم انسانی و یا علوم مرتبط با پنج سال سابقه کاری مرتبط.
 • ضمناً حد‌اقل، سابقه کاری سه سال در عرصه مدیریت و رهبری.
 • مهارت در خواندن و نوشتن به دو زبان رسمی (فارسی و پشتو).
 • مهارت با کمپیوتر و برنامه‌های مورد نیاز آن.
 • مهارت در زبان انگلیسی.

یادآوری: کمیسیون مستقل حقوق بشر  افغانستان برای متقاضیان دارای معلولیت که از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های ذکر‌شده در بالا برخوردار باشند، ارجحیت قائل است.

 

راهنمای ارسال درخواست‌:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ‌یک ‌تن کارمند دارای شرایط ذکرشده، در دفتر مرکزی به‌حیث کارشناس ارشد واحد حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت استخدام می‌کند. علاقه‌مندان این موقف کاری می‌توانند فورم درخواست‌ وظیفه را دانلود کنند و پس از خانه‌پری همراه با خلاصه سوانح‌شان به نشانی الکترونیک vacancy@aihrc.org.af بفرستند.

http://www.aihrc.org.af/media/files/JOb-Form/application_form.docx

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی مستقل است که فرصت‌های برابر کار در این نهاد را در نظر می‌گیرد و متعهد به اصول برابری و برابری جنسیتی است. ‌زنان و افراد مستعد از گروه‌های اقلیت و افراد دارای معلولیت‌ ترجیح داده می‌شوند.

صرف آن‌هایی به مصاحبه فرا خوانده می‌شوند که شارت‌لیست / گزینش ابتدایی شده باشند.         

وقت مصاحبه بعداً تعیین می‌شود.

 

با احترام

ریاست منابع بشری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 

 


بازنشر این مطلب