عنوان وظیفه: ناظر سرحدی اطفال در سپین‌بولدک

 

اعلان وظیفه

شماره مسلسل: 126

عنوان وظیفه: ناظر سرحدی اطفال در سپینبولدک

موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کندهار

تعداد موقف: 1 بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواست: 17 ثور 1400

 

درباره کمیسیون:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یگانه نهاد ملی حقوق بشر است که بر اساس قانون اساسی افغانستان موظف به نظارت بر رعایت حقوق بشر، حمایت از آن و توسعه حقوق بشر در افغانستان می‌باشد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ‌مطابق‌‌ قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های خویش، در امور برنامه‌‌ریزی و اجرای برنامه‌ها و طرح و اجرای بودجه کاری خود دارای استقلال کامل است.

کمیسیون برای اجرای هرچه بهتر مأموریت کاری‌ و نظارت مؤثر بر نحوه اجراآت و فعالیت‌هایش دارای برنامه ستراتژیک و برنامه عمل مشخص و مبتنی بر دستاورد و نتایج است. این نهاد به‌منظور انسجام هرچه بیشتر امور، تدابیر لازم چون تعریف و ‌شناسایی پست‌ها و مناصب اجرایی و برنامه‌ای را‌ با درنظرداشت شرایط و نیازمندی‌های کاری فعلی‌ روی دست دارد.

بر این اساس، موقف ناظر سرحدی اطفال دارای اهمیت اساسی ‌است. ناظر سرحدی اطفال مستقیماً به آمر بخش اطفال جوابگو است و از پیشرفت برنامه‌ها و امور مربوط به آن گزارش می‌دهد.

ناظر سرحدی اطفال به‌‌طور خاص فعالیت‌های زیر را انجام می‌دهد:

مسئولیتهای کلیدی:

 • تهیه و تنظیم گزارش‌های هفتگی و ماهانه‌ در مورد فورمه‌های ثبت‌شده؛
 •  نظارت بر وضعیت اطفال در‌ سرحد سپین‌بولدک؛
 •  انجام مصاحبه با اطفال در سرحدات دست‌کم در مرز سپین‌بولدک هفته سه روز؛
 • دست‌کم ماهانه انجام دادن 100 مصاحبه‌ (70 پسر و 30 دختر) و یا‌ اگر بیشتر از آن نیاز باشد؛ 
 • نظارت بر وضعیت اطفال در ولسوالی‌های نزدیک سرحد؛
 • نظارت بر وضعیت اطفال کارگر که در داش‌های خشت‌پزی کار می‌کنند و هم‌چنین کارخانه‌ها؛
 • اشتراک در نشست‌های سپن در صورتی که امر روابط عامه‌ حضور نداشته باشد؛ 
 • هماهنگی نزدیک و ارسال قضایای حاد نقض حقوق بشری اطفال‌ به بخش‌های نظارت و سمع شکایات‌ در اجرا‌ی امور‌ روزانه؛
 • اشتراک در نشست‌های نهاد‌های دولتی‌ در مورد بهبود وضعیت اطفال مهاجر و کارگر در سرحد؛
 • اجرای مأموریت‌های نظارتی بر حقوق طفل و انجام مصاحبه‌‌ مطابق کارشیوه تعیین‌شده کمیسیون؛
 • اشتراک در کارگاه‌های آموزشی به‌منظور نظارت بر حقوق بشر / حقوق طفل و چگونگی استفاده از بانک اطلاعاتی؛
 • اشتراک در ‌کارگاه‌هایی که از طرف دفتر مرکزی کمیسیون به‌منظور نظارت بر حقوق بشر و حقوق طفل سازمان داده می‌شود؛
 • رعایت موازین، مقررات و لوایح کمیسیون توسط کارمندان بخش؛
 • رعایت ‌اصول محرمیت یا رازداری‌، رویکرد «‌آسیب نرساندن» و منافع علیای طفل همیشه توسط ناظر سرحدی حقوق اطفال در همه اوقات و همه‌جا؛
 • سایر اموری که از طرف ‌رئیس دفتر و هماهنگ‌کننده / کارشناس ارشد به او سپرده می‌شود.

شرایط لازم:

 • لیسانس حقوق، علوم اجتماعی و ژورنالیزم؛
 • دو سال تجربه کاری در ارتباط به وظیفه؛
 • آشنایی با دیتا‌انتری و خانه‌پری فورمه‌ها؛
 • مهارت در خواندن و نوشتن به دو زبان رسمی (فارسی و پشتو)؛
 •  سفر به ولایات و ولسوالی‌های تحت پوشش ساحه کاری؛
 • متقاضی باید ساکن سپین‌بولدک یا کندهار باشد؛
 • مهارت با کمپیوتر و برنامه‌های مورد نیاز آن؛
 • مهارت در زبان انگلیسی.

راهنمای ارسال درخواست:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک ‌تن کارمند دارای شرایط ذکرشده، در دفتر ساحوی قندهار به‌حیث ناظر سرحدی اطفال استخدام می‌کند. علاقه‌مندان این موقف کاری می‌توانند فورم درخواست‌ وظیفه را دانلود کنند و پس از خانه‌پری همراه با خلاصه سوانح‌شان به نشانی الکترونیک vacancy@aihrc.org.af بفرستند.

http://www.aihrc.org.af/media/files/JOb-Form/application_form.docx

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی مستقل است که فرصت‌های برابر کار در این نهاد را در نظر می‌گیرد و متعهد به اصول برابری و برابری جنسیتی است. ‌زنان و افراد مستعد از گروه‌های اقلیت و افراد دارای معلولیت‌ ترجیح داده می‌شوند.

صرف آن‌هایی به مصاحبه فرا خوانده می‌شوند که شارت‌لیست / گزینش ابتدایی شده باشند.         

وقت مصاحبه بعداً تعیین می‌شود.

 

با احترام

ریاست منابع بشری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 


بازنشر این مطلب