عنوان وظیفه: معاون ماهنامه و ویراستار مطالب زبان پشتو

اعلان مجدد

نمبر مسلسل: (29)

عنوان وظیفه: معاون ماهنامه و ویراستار مطالب زبان پشتو

موقعیت وظیفه: بخش نشرات دفتر مرکزی

تعداد موقف: "1" بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 01 اسد 1396

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک تن کارمند که به شرایطی ذکر شده، مطابقت داشته باشد در بخش نشرات دفتر مرکزی به حیث معاون ماهنامه و ویراستار مطالب زبان پشتو استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 01 اسد1396 خورشیدی  خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.

معرفی:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت اهم نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت بهبود و حمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه‌های ارتقایی، حمایتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امور مربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده می‌شود.

کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر مأموریت کاری اش و نظارت موثر از نحوه اجراأت و فعالیت‌هایش دارای برنامه ستراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست‌آورد و نتایج می‌باشد. کمیسیون بهخاطر انسجام هرچه بیشتر امور تدابیر لازم منجمله تعریف و باز خوانی و شناسایی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را، با در نظرداشت شرایط و توقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

به این اساس موقف معاون ماهنامه کمیسیون و ویراستار مطالب زبان پشتو از اهمیت اساسی برخوردار است که مستقیما به مدیر مسئول ماهنامه و آمریت عمومی نشرات جوابگو بوده، از پیش رفت امور و مسایل مربوط به آن گزارش می‌دهد.

مسولیت‌های کلیدی:

 • دریافت مواد قابل ویرایش پشتو از مدیر مسئول ماهنامه و آمریت نشرات (ویراستاری پشتو تمام نشرات مانند: پوسترها، بروشورها، مواد ماهنامه، گزارش‌ها و غیره).
 • برنامه‌ریزی جهت تکمیل به موقع مطالب قابل ویرایش و ترجمه مطالب هنگام ضرورت.
 • سرپرستی از امور مربوط به ماهنامه حقوق بشر در غیاب مدیر مسئول.
 • ترجمه نمودن بعضی مطالب مورد نیاز ماهنامه و نشرات چاپی کمیسیون به زبان پشتو و بالعکس.
 • آوردن اصلاحات در مطالب ماهنامه و نشرات چاپی به زبان پشتو بنابر ملحوظات ذیل:
 1. شکلی: نشانه گذاری (استفاده صحیح از علایم سجاوندی)، جمله بندی، املا و انشاء
 2. محتوایی: تغییر شیوۀ نوشتار و زبان نگارش.
 3. ماهیتی: در نظر گرفتن سیاست نشراتی کمیسیون حقوق بشر افغانستان در تمام مطالب.
 • نوشتن عنوان برای مطالب در صورت نداشتن و یا مناسب نبودن عناوین.
 • همکاری نمودن به مدیر مسئول ماهنامه و آمر نشرات در ترتیب و تنظیم مطالب ماهنامه و سایر نشرات.
 • ابراز نظر در بخش‌های مختلف نشرات کمیسیون جهت بهبود کیفیت آن درصورت ضرورت.

انجام امور متفرقه که به ماهیت کاری موقف ارتباط داشته و نظر به لزوم دید از وی مطالبه گردد.

مهارت‌ها و تجارب لازم:

 1. داشتن تحصیلات عالی از ادبیات و ژورنالیزم
 2. تجربه کاری حد اقل سه سال در بخش مرتبط به وظیفه
 3. داشتن مهارت در تکلم و تحریر زبان‌های رسمی و انگلیسی.
 4. داشتن مهارت در تأمین ارتباطات کاری.
 5. داشتن مهارت لازمه، پلان‌گزاری، رهنمایی، کنترل از جریان اجراأت، و گزارش‌نویسی.
 6. توانایی استفاده از پوشه میکروسافت، آفیس و انترنت.

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی مستقل است که فرصت‌های مساوی کار در این نهاد را در نظر می‌گیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت می‌باشد. به زنان و افراد مستعد از گروه‌های منزوی و گروه‌های اقلیت، ترجیح داده می‌شود.

 

منابع بشری


بازنشر این مطلب