عنوان وظیفه: دیزاینر نشرات چاپی

اعلان مجدد

شماره مسلسل: (26)

عنوان وظیفه: دیزاینر نشرات چاپی

موقعیت وظیفه: بخش نشرات دفتر مرکزی

تعداد موقف: «1» بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 01 اسد  1396

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک تن کارمند که به شرایطی ذکر شده در این اعلان وظیفه، مطابقت داشته باشد در بخش نشرات دفتر مرکزی به‌حیث دیزاینر نشرات چاپی استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 01 اسد1396 خورشیدی خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.

معرفی:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت اهم نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت بهبود و حمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه‌های ارتقایی، حمایتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امور مربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده می‌شود.

کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر مأموریت کاری اش و نظارت موثر از نحوه اجراأت و فعالیت‌هایش دارای برنامه ستراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست‌آورد و نتایج می‌باشد.

کمیسیون بهخاطرانسجام هرچه بیشتر امور تدابیر لازم منجمله تعریف و بازخوانی و شناسایی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را، با در نظرداشت شرایط و توقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

به این اساس موقف دیزاینر نشرات چاپی از اهمیت اساسی برخوردار است. دیزاینر نشرات چاپی مستقیما به آمر عمومی نشرات  جوابگو بوده، از پیش رفت امور و مسایل مربوط به آن گزارش می‌دهد.

مسولیت‌های کلیدی:

 1. تسليم‌گيري مواد چاپي از بخش‌هاي مختلف كميسيون.
 2. ثبت تاريخ تسليم‌گيري مواد خام از بخش تحویل دهنده مواد.
 3. طراحي پوستر، بروشر، كارت و غيره اوراق تبليغاتي كميسيون.
 4. طراحي و صفحه آرائي كتاب، رساله و جزوه‌ها.
 5. پرنت تمامي اوراق تبليغاتي بعد از طراحي و سپردن آن به ويراستار دري يا پشتو.
 6. وارد نمودن اصلاحات كه توسط ويراستار بر روي كاغذ انجام يافته، بر روي نرم افزار.
 7. ارسال پرنت نهايي به بخش مربوطه غرض تصديق و تأييد كميشنر يا آمر بخش.
 8. آرشيف همه اوراق تبليغاتي.
 9. گزارش به مسئول بخش نشرات چاپي.

مهارت‌ها و تجارب لازم:

 1. داشتن تحصیلات عالی از ادبیات و ژورنالیزم
 2. تجربه کاری حد اقل سه سال در بخش مرتبط به وظیفه
 3. داشتن مهارت در تکلم و تحریر زبان‌های رسمی و انگلیسی.
 4. داشتن مهارت در تأمین ارتباطات کاری.
 5. داشتن مهارت لازمه، پلان‌گزاری، رهنمایی، کنترل از جریان اجراأت، و گزارش نویسی.
 6. توانایی استفاده از پوشه میکروسافت، آفیس و انترنت.

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی مستقل است که فرصت‌های مساوی کار در این نهاد را در نظر می‌گیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت می‌باشد. به زنان و افراد مستعد از گروه‌های منزوی و گروه‌های اقلیت، ترجیح داده می‌شود.

 

منابع بشری


بازنشر این مطلب