عنوان وظیفه: آمریت بخش تعلیمات (آموزش)

اعلان وظیفه

شماره مسلسل: (31 )

عنوان وظیفه: آمریت بخش تعلیمات (آموزش)  

موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی ارزگان

تعداد موقف: «1» بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 24 اسد 1396

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک تن کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه، مطابقت داشته باشد در دفتر ولایتی ارزگان به حیث آمر بخش آموزش استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 24 اسد 1396 خورشیدی  خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.

 

معرفی:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان نهاد ملی حقوق بشر مبتنی بر قانون اساسی افغانستان در راستای نظارت، حمایت و توسعه حقوق بشر عمل می‌کند. برای نیل به این اهداف مهم، کمیسیون بخش‌های پروگرامی را تأسیس نموده که از این میان بخش آموزش حقوق بشر منحیت یکی از بخش‌های کلیدی این کمیسیون، برای ترویج و تقویت ارزش‌های بنیادین حقوق بشر و صلح فعالیت می‌نماید.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های خویش، جهت بهبود و حمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه‌های ارتقایی، حمایتی و نظارتی و صلاحیت طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امور مربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده می‌شود.

کمیسیون به عنوان نهاد ملی پویا، بر حسب لزوم دید و به منظور موثریت و اجرای هرچه بهتر امور کاری، پست‌ها، مناصب اجرایی و پروگرامی را بازخوانی و تجدید نظر می‌نماید.

بر این اساس بست آمریت آموزش حقوق بشر در دفاترساحوی و ولایتی  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای اجرای برنامه‌ها و تحقق اهداف کمیسیون بخش آموزش حقوق بشر از اهمیت اساسی برخوردار بوده و آمربخش مستقیماً به رییس دفتر و هماهنگ‌کننده بخش پاسخگو می‌باشد.

 

مسولیت‌های کلیدی:

 1. ارتباط و پاسخگویی به رییس دفتر و هماهنگ کننده بخش؛
 2. برنامه‌ریزی دقیق سالانه، ربع‌وار، ماهانه، هفته‌وار و روزانه مبتنی بر پلان عمل بخش؛
 3. حصول اطمینان از تهیه و بازنگری تمامی گزارش‌ها و فعالیت‌های بخش (هفته‌وار، ماه‌وار، ربع‌وار و سالانه) و ارسال آن به ریاست دفتر و هماهنگ کننده بخش؛
 4. تهیه گزارش‌های تحلیلی از تطبیق پلان عمل، دست آوردها در روشنی اهداف کمیسیون و چالش‌های فراروی بخش به صورت هفته‌وار، ماه‌وار و سالانه و ارسال آن به ریاست دفتر و هماهنگ کننده بخش؛
 5. حصول اطمینان از تهیه گزارش برنامه‌های آموزشی برگزار شده (کارگاه‌ها، کورس‌ها، جلسه‌ها، کنفرانس‌ها، سمنیارها، محافل) و برنامه‌های رسانه‌ای؛
 6. تقسیم و واگذاری فعالیت‌های کاری برای اعضای بخش بر مبنای اصول دموکراتیک با توجه به ظرفیت، توانایی‌ها و مهارت‌های همکاران؛
 7. حصول اطمینان از فایل‌سازی و بایگانی اسناد بخش به صورت منظم و سیستماتیک؛
 8. ترویج و تقویت حسن نیت، روحیه تیمی و هماهنگی بین اعضای بخش در راستای اهداف کمیسیون؛
 9. تدویر جلسه‌های برنامه‌ریزی، هماهنگی، تجدید مواد آموزشی و تشریک تجارب با اشتراک تمام اعضای بخش؛
 10. تشخیص  نیازهای آموزشی همکاران در مشوره با آنها و پیشنهاد کارگاه‌های ارتقای ظرفیت برای آنها به هماهنگ کننده بخش؛
 11. تشخیص گروه‌های هدف و اولویت‌بندی برنامه‌های آموزشی در ساحات تحت پوشش دفتر مربوطه؛
 12. ایجاد، حفظ و تقویت ارتباط با نهادهای دولتی، غیردولتی و مردم؛
 13. حصول اطمینان از ثبت و راجستر نهادهای جامعه مدنی در دیتابس و واگذاری کارگاه‌ها به نهادهای جامعه مدنی بر حسب رهنمود؛
 14. حصول اطمینان از دیتابس کردن تمام اشتراک کنندگان کارگاه‌های آموزشی مطابق به رهنمود و دیتابس؛
 15. اشتراک در جلسه‌های هفته‌وار رییس دفتر و تشریک محتوا و تصامیم اتخاذ شده در جلسه با معاونین بخش؛
 16. اجرای مواردی که توسط هماهنگ کننده بخش به آمر بخش محول می‌گردد؛
 17. اطمینان از مشارکت فعال (خود و یا از طریق توظیف معاونین) در جلسه‌ها، کنفرانس‌ها، سمینارها، برنامه‌های آموزشی و مناسب‌های مختلف ملی و بین‌المللی که توسط نهادهای دست اندرکار راه اندازی می‌گردد؛
 18. اطمینان از تهیه پروپوزل برنامه‌های آموزشی، بودجه ماه‌وار و ربع‌وار بخش و سپردن آن به ریاست دفتر، آمر ملی و در صورت لزوم با هماهنگ کننده بخش؛
 19. تهیه و ترتیب  بروشورها و دیگر مواد چاپی برای آگاهی عامه طبق برنامه بخش؛
 20. تعقیب و پیگیری فعالیت‌ها و حصول اطمینان از انجام صحیح فعالیت‌ها توسط معاونین بخش؛
 21. تشخیص اشخاص فعال اشتراک کننده در برنامه‌های آموزشی و ثبت نام آنها در دیتابس تا در آینده با آنها کار بیشتر صورت بگیرد؛
 22. حصول اطمینان کامل از رفتار حقوق بشری با معاونین، آمرین و همکاران سایر بخش‌ها و نیز تشریک برنامه‌های بخش با آنها با سایر بخش‌ها جهت شناسایی موارد مشترک کاری، ایجاد وتقویت هماهنگی لازم در سطح دفتر، به ویژه در انجام مأموریت‌های ساحوی/ولایتی در ساحات تحت پوشش دفتر مربوطه؛
 23. نظارت از حسن کارکردهای امور محوله به همکاران بخش (ارسال گزارش به هماهنگ کننده، آمریت نشرات جهت نشرآن، توزیع نشرات کمیسیون با آمار دقیق و دیتابس شده به تفکیک نشریه‌های ارسالی از مرکز، ثبت مراجعین کتابخانه در دیتابس به تفکیک جنیست، ثبت و راجستر کتاب‌های خریداری شده، حفظ و مراقبت دقیق از کتابخانه، برخورد سالم با مراجعین، استفاده صحیح و مراقبت از اجناس مربوط به بخش، اجراأت امور در اسرع وقت، شفافیت و حفظ محرمیت در داخل و خارج از کمیسیون...)؛
 24.  راه اندازی نشست‌های آموزشی و ترویج گفتمان حقوق بشر در بین و برای همکاران در سطح دفتر؛
 25. کمک و آشناسازی همکاران جدیدالاستخدام با کارهای بخش و کار آموزها/ رضاکاران داوطلب و همکاری لازم با آنها؛
 26. جستجوی زمینه‌های کاری مشترک در راستای اهداف کمیسیون با نهادهای اکادمیک، مراکز آموزشی، نهادهای مدنی، مراکز تحقیقی و نهاد دولتی و در صورت لزوم عقد تفاهمنامه و قرار داد با آنها؛
 27. ترغیب همکاران بخش به مطالعه، ترجمه و نوشتن مقاله‌های تحقیقی و ارسال آن به آمریت نشرات جهت چاپ و در صورت لزوم تشریک آن با هماهنگ کننده بخش؛
 28. اجرای سایر امور متفرقه که در این لایحه پیش‌بینی نگردیده و از وی تقاضا بعمل آید؛
 29. ارزیابی همکاران بخش در ختم سال در فورم‌های ارزیابی کمیسیون؛

آمربخش آموزش حقوق بشر باید:

 1. با اساسات مدیریریت، رهبری و اصول گزارش نویسی آشنایی لازم داشته باشد؛
 2. توانایی طرح، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برنامه‌های کاری بخش را داشته باشد؛
 3. توانایی تحلیل وضعیت و کار در شرایط دشوار را داشته باشد؛
 4. روحیه عالی، انرژی کافی، قابلیت مدیریت و کار در شرایط دشوار را از خود تبارز دهد؛
 5. از توانایی فصاحت در گفتار ، ایجاد و تقویت روابط با همکاران و نهادهای دست اندرکار برخوردار باشد؛
 6. برای تحقق تغییرات مبتنی بر اصول و ارزشهای حقوق بشری، خلاق، مشارکتی و مشورتی عمل کند؛
 7. انتقادی بیاندیشد و انتقاد پذیر باشد.

همچنان متصدی پست آمریت بخش آموزش حقوق بشر در زمینه های ذیل باید:

 1. با تجسم اهداف و دورنمای کمیسیون، آینده نگر، مثبت نگر بوده و  دارای اهداف بلند باشد؛
 2. مبارزه با هر نوع تبعیض در راس اهداف خویش قرار داده و ترویج عدالت و برابری سرخط عملکرد وی باشد؛
 3. قابلیت طرح و مدیریت پروژه ها، پروگرام ها، نظارت و ارزیابی از پیش رفت کارها را داشته باشد.

مهارت ها و تجارب لازم:

 • داشتن لیسانس در رشته  حقوق.
 • حد اقل 4 سال تجربه کاری داشته باشد.
 • به زبان های ملی دری و پشتو صحبت کرده بتواند.
 • توانایی صحبت به زبان انگلیسی امتیاز خوبی محسوب می گردد.
 • مهارت کار با کمپیوتر  را به وجه عالی دارا باشد.

 

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی مستقل است که فرصت های مساوی کار در این نهاد را در نظر میگیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت میباشد. به زنان و افراد مستعد از گروه های منزوی وگروههای اقلیت، ترجیح داده می شود.

 

منابع بشری


بازنشر این مطلب