عنوان وظیفه: ریس دفتر

اعلان وظیفه:

شماره مسلسل: (33)

عنوان وظیفه: ریس دفتر

موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی ارزگان

تعداد موقف: «1» بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 28 اسد 1396

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک تن کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشد در دفتر ولایتی ارزگان به صفت ریس دفتر استخدام می‌نماید. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ 28 اسد 1396 سوانح خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک (vacancy@aihrc.org.af) سوانح خود را ارسال نمایند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت خطیر نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای پروگرام‌هایی ارتقایی، حفاظتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودیجه اش بر خوردار بوده و امورات آن توسط  دارالانشا آن به پیش برده می‌شود.

در زمینه و به خاطر اجرای هرچه بهتر رسالت و وظایف کمیسیون این نهاد دارای برنامه ستراتیژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست‌آورد و نتایج بوده و جهت تطبیق آن تدابیر لازم از جمله تعریف و بازخوانی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را روی دست دارد.

به این اساس پست ریاست‌ها در دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای اجرای هر چه بهتر برنامه‌ها و اهداف تعین شده از اهمیت اساسی برخوردار است. ریس دفتر مستقیما به ریس دارالانشا کمیسیون از پیشرفت و اجراأت بخش‌های کاری دفاتر ساحوی و ولایتی پاسخگو بوده و گزارش ارائه می‌نماید.

 

مسؤلیت‌های کلیدی:

 • ایجاد محیط کاری سالم و هماهنگی میان تمام بخش‌ها؛
 • مدیریت و رهبری تمام بخش‌های اداری و مالی و برنامه‌ای دفتر مربوطه؛
 • تسهیل فرصت‌های کاری برای تمام برنامه‌ها و بخش‌های اصلی دفتر؛
 • نظارت دقیق بر اجرای برنامه عمل؛
 • تدویر جلسات هفته‌ای، ماهانه و جلسه فوق العاده با پرسونل؛
 • برنامه‌ریزی جهت ارتقای ظرفیت حرفه‌ای کارمندان؛
 • نهایی‌سازی و تصویب گزارش هفته‌ای، ماهانه و (فوق العاده)، و اطمینان از ارسال به موقع آن به بخش نظارت ارزیابی و گزارش‌دهی؛
 • جلوگیری از سوء استفاده و یا استفاده نادرست از امکانات اداره؛
 • هماهنگی فعالیت‌ها با سازمان‌های که در عرصه‌های مشابه فعالیت دارند.

 

داشتن شرایط لازم برای احراز موقف:

 • درجه تحصیل حد اقل لیسانس حقوق؛
 • تجربه کاری مرتبط به وظیفه حد اقل 5 سال؛
 • توانایی و مهارت صحبت کردن، خواندن و نوشتن سلیس و روان به زبانهای ملی؛
 • توانائی صحبت کردن، خواندن و نوشتن به زبان انگلیسی؛
 • در صورت ضرورت سفر به ولایات؛
 • توانائی تأمین روابطه سالم با ادارات و ارگان‌های همکار دولتی و غیردولتی.
 • دانستن پروگرام‌های کامپیوتر در استخدام کمک می‌کند.

 

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک مؤسسه استخدام کننده‌ای است که فرصت‌های مساویانه را در نظر می‌گیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت می‌باشد. برای زنان و افراد شایسته، حق اولویت داده می‌شود.

صرف آنهایی به مصاحبه فرا خوانده می‌شوند که شارت لیست شده باشند.

وقت مصاحبه بعداً تعیین می‌گردد.


بازنشر این مطلب