عنوان وظیفه: معاونیت مطبوعات دربخش آموزش

اعلان وظیفه

 

شماره مسلسل: (35)

عنوان وظیفه: معاونیت مطبوعات دربخش آموزش

موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کندز

تعداد موقف: «1» بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 31 اسد 1396

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک تن کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه، مطابقت داشته باشد در دفتر ساحوی کندز به حیث معاون مطبوعات دربخش آموزش استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 31 اسد 1396 خورشیدی خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.

 

معرفی:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان نهاد ملی حقوق بشر  مبتنی بر قانون اساسی افغانستان در راستای نظارت، حمایت و توسعه حقوق بشر عمل می کند. برای نیل به این اهداف مهم، کمیسیون بخش های پروگرامی را تاسیس نموده که از این میان بخش آموزش حقوق بشر منحیت یکی از بخش‌های کلیدی این کمیسیون، برای ترویج و تقویت ارزشهای بنیادین حقوق بشر و صلح فعالیت می‌نماید.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های خویش، جهت بهبود وحمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه های ارتقایی، حمایتی ونظارتی و صلاحیت طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امورمربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده میشود.

کمیسیون به عنوان نهاد ملی پویا، بر حسب لزوم دید و به منظور موثریت و اجرای هرچه بهتر امور کاری، پست ها، مناصب اجرایی و پروگرامی را بازخوانی و تجدید نظر می نماید.

به این اساس موقف معاونیت مطبوعات از اهمیت اساسی برخوردار است. معاون مطبوعات مستقیما به آمر بخش آموزش حقوق بشر گزارش می دهد.

 

مسولیت‌های کلیدی:

 1. تنظیم وتوزیع نشرات کمیسیون به ارگانها و ادارات دولتی، مراکز فرهنگی ، آموزشی وسایر مراجع به طور شفاف و متوازن و مستند، با تفکیک نوع و تعداد نشرات در کتاب ثبت و سپس وارد کردن آن در یک دیتابس/جدول منظم کمپیوتر شده.
 2. اشتراک در جلسه های بخش آموزش حقوق بشر و ارتباط نزدیک با سایر بخش ها جهت ایجاد هماهنگی با بخش های پروگرامی به منظور ارسال نشرات کمیسیون برای توزیع آن از طریق همکاران بخش های پروگرامی که به ساحات تحت پوشش دفتر مربوطه به ماموریت می روند.
 3. همکاری و هماهنگی با آمر بخش آموزش حقوق بشر.
 4. عکس گرفتن و تهیه گزارشهای خبری از برنامه های آموزشی، بخش آموزش حقوق بشر.
 5. ثبت دقیق کتابهای خریداری شده در دیتابس،حفاظت از کتاب های موجود.
 6. ثبت نام مراجعین در دیتابس به تفکیک زن و مرد.
 7. تهیه گزارش از فعالیت های هفته وار، ماهوار و سالانه و ارسال آن به آمریت بخش آموزش حقوق بشر.
 8. تقویت و توسعه روابط فرهنگی و تبلیغی با رسانه ها و نهادهای مدنی جهت تهیه ، پخش و نشر نشرات کمیسیون .
 9. همکاری در تهیه برنامه های رسانه ای با بخش آموزش حقوق بشر.
 10. بلند بردن میزان همکاری رسانه های گروهی با کمیسیون.
 11. ابتکار و خلاقیت در ساحه کاری و تولید برنامه های رادیویی، تلویزیونی وچاپی از طریق شناسایی و سازماندهی استعدادهای محلی و فراهم آوری مشارکت همگانی در ساحه امور فرهنگی کمیسیون.
 12. بایگانی یک نسخه از نشرات، اخبار، روزنامه ها و... به ویژه نشریه های حاوی اطلاعات حقوق بشری بوده و در ارتباط با کمیسیون نگاشته شده باشند. معاونت مطبوعات موارد ذیربط به حقوق بشر را که در نشریه های بیرونی بازتاب یافته و به کمیسیون رسیده باشد، با آمر بخش آموزش حقوق بشر و رئیس دفتر شریک می نماید.
 13. اتخاذ تدابیرعملی و لازم برای تبلیغات موثر در جهت فرهنگ سازی مطابق اهداف کمیسیون که به  نهادینه شدن ارزشهای حقوق بشری کمک نماید.
 14.    تهیه گزارش های خبری از فعالیت های آموزشی بخش آموزش جهت در ماهنامه و وبسایت کمیسیون.
 15. ایجاد ارتباط نزدیک همکاری با تمامی بخشهای پروگرامی دفتر ساحوی/ولایتی کمیسیون در جهت انسجام و سازماندهی هرچه بهتر وبیشتر امورتبلیغی و بهره برداری از امکانات و فرصت ها.

 

تحصیل، مهارت ها و تجارب لازم:

 1. داشتن درجه لیسانس از رشته های حقوق ،ژورنالیژم و ادبیات.
 2. توانایی مکالمه و مکاتبه به زبانهای دری و پشتو.
 3. آشنایی و توانایی استفاده از وسایل سمعی و بصری و پروگرامهای کامپیوتر.

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی مستقل است که فرصت های مساوی کار در این نهاد را در نظر میگیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت میباشد. به زنان و افراد مستعد از گروه های منزوی وگروههای اقلیت، ترجیح داده می شود.

 

بااحترام

منابع بشری


بازنشر این مطلب