اعلان تولید و نشر برنامه های تلویزیونی

 

دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نظر دارد تا برای کیفیت بهتر٬ تولید و نشر هشت برنامه تلویزیونی (۱۵ دقیقه یی) را با یکی از تلویزیون ها و یا پرودکشن های مستقل قرارداد نماید.

تلویزیونها و پرودکشن های مستقل که خواهش تولید و نشر آنرا داشته باشند آفرهای خویش را به شکل سربسته بعد از نشر اعلان الی ۲۱ یوم تقویمی به دفتر مرکزی کمیسیون واقع در ناحیه ششم شهر کابل٬ دارالامان٬ جاده فیض محمد کاتب٬ بین اداره عالی تفتیش و وزرات محترم انکشاف دهات سپرده شرطنامه را ملاحظه کرده میتوانند.

آفرگشایی و مجلس مناقصه به تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ ساعت ۹ قبل از ظهر در صالون جلسات دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دایر میگردد.


بازنشر این مطلب