عنوان وظیفه: آمر اداری و مالی

اعلان وظیفه

شماره مسلسل: (37)

عنوان وظیفه: آمر اداری و مالی

موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی ارزگان

تعداد موقف: «1» بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 5 عقرب 1396

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک تن کارمند که به شرایط ذکر شده، مطابقت داشته باشد در دفتر ولایتی به حیث آمر اداری و مالی  استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 05 عقرب 1396 خورشیدی خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.

 

معرفی:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت اهم نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت بهبود وحمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه‌های ارتقایی، حمایتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امور مربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده می‌شود.

کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر مأموریت کاری اش و نظارت موثر از نحوه اجراأت و فعالیت‌هایش دارای برنامه استراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست‌آورد و نتایج می‌باشد. کمیسیون بخاطر انسجام هرچه بیشتر امور تدابیر لازم منجمله تعریف و بازخوانی و شناسایی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را، با درنظرداشت شرایط و توقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

به این اساس موقف آمریت بخش اداری و مالی دفاتر ساحوی و ولایتی از اهمیت اساسی برخوردار است. آمریت اداری و مالی مستقیما به ریس دفتر جوابگو بوده و از آن طریق به ریاست اجرائیوی، از پیش رفت امور و مسایل مربوط به آن گزارش میدهد.

 

وظایف و مسؤلیت‌های عمده:

 • تهیه بودجه برای پروژه‌ها، بررسی و ویرایش و تحکیم حسابات کلی کمیسیون مستقل حقوق بشر.
 • تلفیق حسابات ماهانه نقدی، بانکی، پیش پرداخت‌ها و حسابات تعلیقی.
 • بستن و افتتاح حساب ماهانه پس از انجام همه تعدیلات
 • ارائه گزارش ماهانه به تمویل کنندهها برای بازپرداخت و حل و فصل همه حسابات.
 • انطباق روش‌های مالی سازمانی و کامل بودن اسناد و مدارک.
 • بازدیدهای نظارتی از دفاتر ساحوی در داخل افغانستان.
 • انجام تفتیش سالانه و پروژه‌ای همرا با مفتشین یا حسابرسان بیرونی، و پاسخ به سوالات آنها.
 • نظارت بر بودجه ماهانه و پیگیری فعالیتها. بررسی گزارش ماهانه مالی دفاتر ساحوی و وارد نمودن آن به سیستم حسابداری
 • حصول اطمینان از حفظ و نگهداری درست و مناسب کلیه معاملات مالی.
 • بررسی و حصول اطمینان از اینکه تمام مسائل نقدی، رسیدات بانکی، پرداخت و جورنال و وچرها در انطباق با سیاست‌های مالی و قوانین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌باشد.
 • تهیه گزارش از حاضری ماهوار برای کارکنان تمام پروژه‌ها،
 • بازرسی ماهانه/ به روز رسانی از سیستم فایلینگ اداری و همچنین آماده‌سازی فایل‌های پرسنل برای کارکنان تازه استخدام شده.
 • تحریر مکتوب یا نامه‌های رسمی به همتایان و همکاران
 • نگهداری سوابق از تمام مستندات اداری (ساختمان‌ها، کاپی‌های قراردادها، قراداد پروژها، قراردادهای مشارکت).
 • بازرسی کتاب حاضری روزانه  دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر.
 • مشارکت فعال در کارگاه‌های مدیریتی و سایر فعالیت‌های از این قبیل و همچنین اشتراک در تدویر ارزیابی دوره‌ای عملکرد و اجراأت کارمندان.
 • انجام فعالیت‌های منطقی دیگر و کارهای که در این لایحه وظایف تذکر نیافته است، در صورت درخواست، اگر مربوط به وظایف مسئول منابع بشری باشد.
 • تأمین محرمیت در داخل و خارج کمیسیون.
 • تقویه روحیه کار گروهی در چارچوب کمیسیون.
 • رعایت مقررات، رهنمودها و لوایح به خصوص طرز سلوک کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

 

مهارت‌ها و تجارب لازم:

 • لیسانس اقتصاد، و یا مدیریت کسب و کار.
 • تجربه کافی کار در این عرصه با سازمان‌های غیردولتی حداقل 3 سال.
 • مهارت‌های ارتباطی در برنامه‌ریزی، گزارش‌دهی  مالی و روابط کاری،
 • تسلط به صحبت کردن، خواندن و نوشتن به زبان‌های ملی.
 • تسلط به صحبت کردن، خواندن و نوشتن به زبان انگلیسی.
 • حداقل توانایی کار با بسته افیس (Office package).

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک مؤسسه استخدام کننده‌ای است که فرصت‌های مساویانه را در نظر می‌گیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت می‌باشد. برای زنان و افراد مستعد از گروه‌های منزوی و یا اقلیت، حق اولویت داده می‌شود.


بازنشر این مطلب